Klimatske promene najnovije informacije – uzroci i rešenja

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Sažetak

U novije vreme svet se suočava sa alarmantnim porastom prirodnih katastrofa. Prema duhovnim istraživanjima, primarni uzrok povećanih prirodnih katastrofa kao što su zemljotresi, poplave i vulkanske erupcije je ciklični proces koji se događa u Univerzumu tokom vremena. Prirodne katastrofe koje smo do sada videli samo su početak destruktivne faze, koja će se intenzivirati u narednih 5 godina do 2023. godine. Ova destruktivna faza će se suočiti sa Trećim svetskim ratom gde će mnogi životi biti izgubljeni. Praktikovanje Duhovnosti je jedini način da preživite ova teška vremena.

Ovaj članak je prvi put objavljen 2007. godine i ažuriran je marta 2022. godine.

Preporuke

Da biste razumeli ovaj članak, predlažemo da se upoznate sa sledećim osnovnim člancima :

1. Povećan intenzitet prirodnih katastrofa

Tokom protekle decenije, svet je bio svedok povećanja broja i intenziteta prirodnih katastrofa širom sveta. Kroz medije i za neke od nas, kroz iskustvo iz prve ruke, videli smo strašnu silu prirode. U nedavnoj prošlosti, imali smo prirodne katastrofe zbog cunamija u jugoistočnoj Aziji i Japanu, zemljotresa u Pakistanu, Haitiju i Kini, kao i uragana poput Katrine i drugih u Severnoj i Centralnoj Americi. Ove katastrofe su prouzrokovale neviđena pustošenja i velike gubitke života što  nam se urezalo u umove zbog njihove veličine.

Može li biti gore? I ako je tako, koliko vremena imamo? Može li se išta uraditi povodom toga?

Sledeći grafikon prikazuje da se globalno, broj katastrofa povećava, a to je posebno u poslednje dve decenije.

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Broj geofizičkih katastrofa na površini Zemlje, kao što su zemljotresi, klizišta i vulkanske erupcije, je od 1970-ih ostao donekle stabilan. Međutim, broj katastrofa vezanih za klimu se znatno povećao. U stvari, klimatske promene se sada posmatraju kao egzistencijalna pretnja čovečanstvu odmah nakon  nuklearnog rata.

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Većina svetskih naučnika pripisuje promene u klimi činjenici da Zemlja postaje toplija (vidi grafikon gore) prvenstveno zbog nikada ranije viđenog porasta gasova staklene bašte kao što su ugljen dioksid, metan i azotni oksid. U 2013. godini, nivo ugljen-dioksida je premašio 400 delova na milion (ppm) po prvi put u pisanoj istoriji. Ovaj uzlazni trend nastavljen je sa 411 ppm zabeleženih u maju 2019. godine (NASA, 2019.).

Nasuprot tome, pre pojave industrijske ere, koncentracije atmosferskog ugljen-dioksida u delovima na milion (ppm) u poslednjih 800.000 godina, nikada nisu prešle 300 ppm. Ovo se zasniva na podacima EPICA (Evropski projekat za ledeno jezgro i Antarktik**) (vidi grafikon ispod) (Rebeka** Lindzi, 2018.). Atmosferska koncentracija CO2 je dramatično porasla, od predindustrijske ere (1000. – 1750. nove ere) koncentracije od oko 280 delova na milion (ppm) do današnjih preko 400 ppm (Lindzi, 2018).

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Uzimajući u obzir ovaj alarmantni trend, Ujedinjene nacije su osnovale Međuvladin panel o klimatskim promenama (IPCC) kako bi procenile nauku vezanu za klimatske promene. IPCC ne sprovodi sopstvena istraživanja. Međutim, kroz svoje procene, IPCC utvrđuje stanje saznanja o klimatskim promenama. On identifikuje gde postoji saglasnost u naučnoj zajednici o temama koje se odnose na klimatske promene i gde su potrebna dodatna istraživanja. Jedno od ključnih pitanja je da li su ljudi odgovorni za klimatske promene. Na ovo, panel je dao sledeći sud.

Uočen je uticaj čoveka na zagrevanje atmosfere i okeana, na promene u globalnom ciklusu vode, na smanjenje snega i leda, na globalni porast srednjeg nivoa mora i na promene u nekim klimatskim ekstremima. Ovi dokazi o ljudskom uticaju porasli su od AR4 (četvrtog izveštaja o proceni**). Veoma je verovatno (95-100%) da je ljudski uticaj dominantan uzrok zabeleženog zagrevanja od sredine 20. veka.
– Peti izveštaj o proceni (AR5) Međuvladinog panela Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (IPCC) završen 2014. godine

Skeptici o teoriji klimatskih promena tvrde da ne postoje uverljivi dokazi o obimu odnosa između ljudi, globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Dakle, šta stvara klimatske promene i zašto se broj prirodnih katastrofa povećava u broju i intenzitetu ? Pošto je to fenomen koji ima globalni uticaj na društvo, SSRF u saradnji sa Maharši  univerzitetom za Duhovnost sproveo je duhovna istraživanja kako bi utvrdio osnovne uzroke klimatskih promena i sve veći intenzitet prirodnih katastrofa.

2. Šta uzrokuje prirodne katastrofe i klimatske promene?

Kada klimatolozi proučavaju klimatske promene, oni se prvenstveno fokusiraju na fizičke uzroke i fizička rešenja.

Nasuprot tome, duhovno istraživanje (koje se sprovodi kroz napredno šesto čulo) koristi holistički pristup kada se analiziraju osnovni uzroci klimatskih promena. Ono uzima u obzir sve tri dimenzije (tj. fizičke, psihološke i duhovne) za analizu i procenjuje osnovne uzroke klimatskih promena i sve većeg intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa.

Sledeći grafikon objašnjava uzroke koji stoje iza klimatskih promena dobijenih kroz duhovno istraživanje.

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Kroz duhovno istraživanje ustanovljeno je da :

 • Ljudi su sami po sebi odgovorni za samo 2% razloga klimatskih promena.
  • Fizički uzroci koje je napravio čovek uključuju spaljivanje fosilnih goriva, krčenje šuma itd.
  • Psihološki uzroci uključuju mane ličnosti ljudi.
  • Duhovni uzroci uključuju visok ego koji preovladava u ljudima, nedostatak duhovne prakse po univerzalnim principima, nizak prosečan duhovni nivo čovečanstva itd.
 • 98% glavnih uzroka klimatskih promena je posledica cikličkih promena koje se događaju u regiji Univerzuma oko Zemlje. Ove ciklične promene takođe uključuju efekat ciklusa na ljude, okolinu i suptilne entitete u nevidljivom svetu, takođe poznatom kao duhovna dimenzija. Niži deo ovog trenutnog ciklusa čini da se ponašaju na način koji se razlikuje od načina na koji bi se normalno ponašali.

Ali šta to tačno znači ?

Pokušajmo da shvatimo ovo malo detaljnije. Od svog nastanka, pa sve do njegovog raspadanja Univerzum prolazi kroz 4 glavne ere. Sada smo u četvrtom dobu poznatom kao Kalijug ili “Era stradanja”. Zaštitni znak ove sadašnje ere je da ima viši nivo duhovnog zagađenja (objašnjen u nastavku) u odnosu na prethodne ere. Ove glavne ere se sastoje od mini-era ili mini-ciklusa univerzuma. Godine 1999.-2024. označavaju kraj mini-ciklusa u regionu univerzuma oko Zemlje. 2025. je godina kada počinje novi ciklus.

3. suptilne komponente i ciklusi

Svaki ciklus prolazi kroz faze stvaranja, održavanja i uništavanja. Ciklus je suštinski duhovne prirode i prouzrokovan je promenama u odnosu na tri suptilne komponente Univerzuma. Tri suptilne osnovne komponente – satva, rađa i tama su najosnovnije komponente stvaranja. Nepoznato modernim naukama, one su u svemu živom i neživom, opipljivom i neopipljivom. Satva označava čistoću i znanje, rađa predstavlja akciju, dok tama predstavlja duhovno neznanje i inerciju.

Kada se poveća satva komponenta postoji blagostanje i ravnoteža u vremenskim obrascima. Kada postoji povećanje ili širenje rađa-tama komponenti postoji nestabilnost, i ona na kraju dovodi do nečeg lošeg ili uništenja. Povećanje udela tama komponente dovodi do duhovnog zagađenja. Komponenta rađa daje zamah bilo satva ili tama komponentama. Kada se poveća rađa-tama, to rezultira širenjem duhovnog zagađenja ili tama komponente.

3.1 Primer mikro ciklusa – dan i noć

Čak i za jedan dan, prolazi se kroz ciklus kao što je rano jutro gde sunce izlazi, a zatim se napreduje do kasnog jutra, ranog popodneva, kasnog popodneva, sumraka, večeri i noći. Ciklus je završen kada svane zora sledećeg dana.

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Svaki od ovih delova dana ima svoja fizička i duhovna svojstva. Ponašanje osobe se takođe menja u odnosu na doba dana. Na primer, ujutru kada se dižemo osećamo se svežima, budnim i spremnim za rad. Oko popodneva smo više letargični. Uveče, osećamo se kao da želimo da izlazimo i uživamo ili se osećamo kao da želimo da se opustimo. Ljudi imaju veću verovatnoću da će pokazati nepošteno ponašanje noću. Statistike otkrivaju da su nasilni zločini koje su počinili odrasli obično na vrhuncu oko 9-10 sati uveče, a najniži su oko 6 sati ujutro (ojjdp.gov ili program pravosuđa**). Kako napredujemo u noć, umorni smo i želimo da spavamo. Dakle, doba dana takođe utiče na naše ponašanje.

Baš kao što noćni period (koji označava kraj dnevnog ciklusa) negativno utiče na ponašanje ljudi, tako i kada se završi mini ciklus, on negativno utiče na ljudsko ponašanje.

3.2 Uticaj ciklusa na ljude

Na početku ciklusa, satva komponenta je proporcionalno relativno veća i stoga postoji mir i blagostanje. Nasuprot tome, kada bilo koji ciklus univerzuma završi, podrazumevano to znači da je procenat rađa-tama komponenti u okruženju porastao u poređenju sa drugim vremenima u tom ciklusu. To ima štetan uticaj na ljude i životnu sredinu.

Da bismo to razumeli jednostavnije, vratimo se na mikro ciklus dana i noći koji je ranije razmatran. U zoru, satva komponenta je dominantna, i to se smatra  jednim od duhovno najčistijih delova dana. Zbog toga su aktivnosti ljudi ujutro relativno satvik u odnosu na ostatak dana. Međutim, noću je tama komponenta u okruženju dominantna i negativno utiče na ponašanje ljudi. Ljudi imaju tendenciju da se više prepuste  tamasik aktivnostima noću.

Na kraju ciklusa, poput ovog kroz koji svet trenutno prolazi, povišeni nivoi duhovne nečistoće čine da se ljudi ponašaju neprikladno svuda (ljudi se ponašaju mnogo prikladnije kada je duhovno okruženje pozitivno).

Eksperiment tla i vode

SSRF i Maharši univerzitet za duhovnost pokrenuli su studiju o suptilnim aspektima uzoraka tla i vode širom sveta. Nalazi su otkrili  trenutno stanje u svetu. Do 18. februara 2020. godine, prikupljeno je 467 uzoraka zemljišta i 462 uzoraka vode iz 33 zemalja. Koristeći skener aure i energije,  merene su  suptilne osobine uzoraka. Utvrđeno je da preko 82% uzoraka zemlje i vode izvan Indije ima negativne suptilne vibracije. Postoje i jake indikacije da se vremenom negativnost u uzorcima povećava.

Ovi nalazi potkrepljuju nalaze duhovnog istraživanja da postoji povišen nivo duhovnog zagađenja u okruženju zbog povećanja udela tama komponente.

Pročitajte više o duhovnom istraživanju tla i vode

4. Uloga negativnih energija u klimatskim promenama

Na poslednjem kraju ciklusa, moćna negativna energija iz duhovne dimenzije takođe igra važnu ulogu. Duhovno zagađena životna sredina na kraju ciklusa olakšava negativnim energijama da kontrolišu društvo i to čine prvenstveno zbog mana ličnosti ljudi. Negativne energije pogoršavaju loše ponašanje ljudi u svoju korist, povećavajući tako tama komponentu. To je glavni razlog zašto je svet u svom sadašnjem stanju – moćna kombinacija poslednjeg kraja ciklusa, i u  pozadini, negativne energije i mane ličnosti ljudi. To je ujedno i glavni razlog zašto je čovek zapostavio i zloupotrebio životnu sredinu i jedini dom koji ima, planetu Zemlju

Dakle, bez uticaja ciklusa, ljudski doprinos klimatskim promenama iznosi svega 2 posto.

Međutim, pod uticajem kraja ciklusa i podstaknut negativnim energijama, čovek postaje važan medij u fizičkom regionu kroz koji se odvija globalno zagrevanje i klimatske promene. Dakle, iako su klimatske promene prvenstveno uzrokovane cikličnim razlozima, važno je napomenuti da način delovanja na fizičkom planu je kroz ljude, i taj doprinos klimatskim promenama iznosi 98%.

5. Uloga ugljen-dioksida u klimatskim promenama

Ranije smo pokazali povećanu koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi, koja je porasla na preko 400 ppm. Naučnici kažu da je ugljen dioksid (CO2) glavni gas za zadržavanje toplote u atmosferi koji je uglavnom odgovoran za većinu prosečnog zagrevanja u posljednjih nekoliko decenija (ucsusa.org (Sindikat zabrinutih naučnika**) 2017.). Klimatski skeptici umanjuju posledice antropogenih (nastalih  ljudskim aktivnostima) klimatskih promena tvrdeći da su emisije ugljen dioksida pozitivne za vegetaciju planete. Kao što argument govori, biljke se oslanjaju na ugljen dioksid da bi preživele, a ako atmosfera sadrži više gasa, to bi moglo da stimuliše rast biljaka.

Pitanja o ulozi CO2 u klimatskim promenama i odgovori dobijeni kroz duhovno istraživanje.

1. Da li  značajan porast CO2  utiče na planetu i klimatske promene?

Odgovor: Da

2. Da li je to glavni uzrok klimatskih promena ?

Odgovor: Samo ako ga posmatramo isključivo sa fizičkog stanovišta. U suprotnom, to je uglavnom zbog cikličnih promena.

3. Da li su samo ljudi uzrok porasta nivoa CO2 ?

Odgovor: Ne. 70% porasta CO2 je zbog suptilnih uzroka, a 30% zbog ljudi. 30% zbog ljudi je zbog fizičkih i psiholoških uzroka. Međutim, ovaj odnos može varirati tokom vremena.

6. Glavni uzrok globalnog zagrevanja

Poslednjih pet godina – od 2014. do 2018. – su najtoplije godine ikada zabeležene u 139 godina od kako Nacionalna administracija za okeane i atmosferu (NOAA) prati globalnu toplinu. Godina 2016. je bila najtoplija godina ikada zabeležena sa 0.98°C iznad srednje vrednosti iz 1951. do 1980. godine (NASA, Globalna temperatura, 2018.). IPCC (Međuvladin panel o klimatskim promenama**) je pozvao zemlje da ograniče porast globalne temperature na 1,5°C iznad predindustrijskih nivoa, jer bi nakon ovog porasta temperature moglo doći do razornih klimatskih posledica (IPCC, 2018.)

Na fizičkom nivou, naučnici pripisuju ovo globalno zagrevanje fizičkim uzrocima, što je prvenstveno efekat staklene bašte. Međutim, ako analiziramo uzroke kroz duhovno istraživanje, onda su uzroci iz tri dimenzije zastupljeni u sledećoj proporciji.

 • 67% – Zbog cikličnih (suptilnih / duhovnih) razloga sa Raja i Tama komponentama koje utiču na princip Apsolutne Vatre.
 • 33% – Zbog toga što ljudi pogrešno koriste svoje intelektualne procese i zloupotrebljavaju životnu sredinu kroz emisije, krčenje šuma itd.
 • 0% – Fizički razlozi. Fizički razlozi su nula posto, jer osnovni uzrok fizičkih problema leži u ljudskim pogrešnim razmišljanjima (na psihološkom i intelektualnom nivou).

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Neki ljudi mogu da pomisle da 1.5°C nije tako puno. Da bi ilustrovali uticaj temperature analogijom, to je kao kada osoba dobije temperaturu. Ako temperatura osobe pređe 38°C od normalne temperature koja je 37°C, smatra se da ima temperaturu. Samo porast od 1°C čini ga da se oseća užasno.

7. Kraj ciklusa i uništenje usled prirodnih katastrofa

Kraj ciklusa takođe kulminira višim nivoima razaranja pre nego što započne novi ciklus. Kada se poveća tama komponenta, ona negativno utiče na Apsolutne Kosmičke principe Zemlje, Vode, Vatre, Vazduha i Etera. Ovi Kosmički Principi su gradivni blokovi prirode i održavaju svet i vreme koje mi znamo.

 • Kada je princip Vode pod nepovoljnim uticajem, on stvara poplave, cunami ili nedostatak vode, što dovodi do suše.
 • Kada je princip Vatre nepovoljan, to rezultira povećanjem ekstremnih toplotnih talasa, vulkanske aktivnosti, požara ili ekstremne hladnoće (što je odsustvo toplote). Na taj način, uništenje se ostvaruje kroz Apsolutne Kosmičke principe i to uništenje otvara put za početak nove ere / ciklusa.

U sledećoj tabeli su dati Apsolutni Kosmički Principi i katastrofe koje se odnose na njih.

Klimatske promene najnovije informacije - uzroci i rešenja

Imajte na umu da uzrok katastrofa može biti posledica kombinacije Kosmičkih Principa.

Ljudi, zbog svojih aktivnosti (fizičkih / psiholoških / duhovnih) mogu da utiču samo na niže kosmičke principe kao što su Zemlja, Voda i Vatra. Kosmički principi višeg nivoa su manje podložni ljudskom ponašanju. Kosmički principi višeg nivoa kao što su Vazduh i Eter su uglavnom pogođeni cikličnim promenama.

Ovo se verovatno najbolje može da se razume analogijom prolećnog čišćenja jedne kuće. Svakodnevno čistimo svoje kuće i uklanjamo dosta prašine i prljavštine koja se nakupila tokom dana. Ali svakih nekoliko meseci, uradimo odgovarajuće prolećno čišćenje, da potpuno očistimo kuću. To je upravo ono što će se sada desiti – prolećno čišćenje Zemlje. Ovo se dešava na dva načina, kroz prirodne katastrofe i Treći svetski rat. Razlika je u tome da kada radimo čišćenje naših domova, to je uglavnom ograničeno samo na fizički nivo. Kada Bog čisti Zemlju, fokus je prvenstveno na duhovnom čišćenju Zemljine ravni, a to je podizanje satva komponente i smanjenje tama komponente. Ljudi koji imaju mnogo mana ličnosti i kojima prevladava tama, postaju žrtve takvog čišćenja.

8. Količina uništenja zbog klimatskih promena i Trećag svetskog rata

Baš kao što mogu da se ucrtaju temperature i linije trenda u fizičkoj oblasti, linije trendova i prognoze se takođe mogu nacrtati uzimajući u obzir fizičke, psihološke i duhovne aspekte. Da bismo našim čitaocima dali ideju o obimu uništenja – cunami koji je pogodio Aziju 2004. godine stvorio je devastaciju koja je otprilike hiljaditi deo uništenja koje će se dešavati između 2019. i 2024. godine.

Kriva na grafikonu pokazuje eskalaciju razaranja u narednim vremenima. Nivo razaranja prikazan na početku grafikona je rezultat svih razaranja između 1999.-2019. Na kraju, to pokazuje da će doći do otprilike 50%-50% razdora u uništenju koje će se dogoditi kroz prirodne katastrofe i Treći svetski rat u narednih 5 godina. Zbog Trećeg svetskog rata i prirodnih katastrofa, 70% svetske infrastrukture biće uništeno. Većina gradova širom sveta će biti potpuno uništena.

U narednim vremenima više ljudi će umreti zbog Trećeg svetskog rata, nego zbog  prirodnih katastrofa, iako će fizičko uništenje biti približno isto za oba. Približno polovina svetske populacije će nestati u ovom periodu.

8.1 Vrsta prirodnih katastrofa koje doprinose uništenju

Kroz duhovno istraživanje, uspeli smo da dobijemo jasnije razumevanje uticaja različitih vrsta prirodnih katastrofa koje mogu da se očekuju.

Prirodne katastrofe
(2019 – 2023)
Procenat ukupnog fizičkog uništenja koji će se pripisati ovoj vrsti katastrofe
Vulkani 10
Zemljotresi 6
Cunami 2
Porast nivoa mora 3
Poplave 22
Tropske oluje 8
Suše 30
Ekstremne vrućine 10
Požari 3
Ostalo 6
Ukupno 100

Izvor : Duhovno istraživanje, Jun 2019

8.2 Kada će klima početi da se vraća u normalu?

Vremenski obrasci i prirodne katastrofe će početi da se smiruju posle 2025. godine i vratiće se u normalu za oko 50-60 godina od 2025. godine. Nove generacije ljudi koje će biti rođene tokom ovog perioda biće uglavnom više satvik.

9. Biološke katastrofe

Još jedna zanimljiva činjenica koju smo pronašli kroz duhovno istraživanje je da je uzrok većine smrtonosnih patogenih bolesti na Zemlji, kao što su AIDS, ebola i ptičji grip, negativna energija višeg nivoa. Posle 2025. godine, kada počinje nova era (ciklus), neće biti uvođenja novih smrtonosnih patogenih bolesti. Međutim, patogeni koji su stvoreni negativnim energijama ostaju na Zemlji i lekovi za njih moraju biti pronađeni.

10. Nepovoljna kolektivna sudbina

Sudbina je onaj deo naših života koji nije u našoj kontroli a rezultat je naših postupaka iz prethodnih života. Ako je neko uradio mnogo loših stvari u prethodnom životu i zadao drugima bol, onda bi sudbina u sadašnjem životu te osobe obuhvatala više patnje i bola. Postoje određeni delovi naših života kontrolisani našom slobodnom voljom, i mi ih možemo koristiti onako kako želimo.

Međutim, postoji još jedan aspekt sudbine koji je poznat kao kolektivna sudbina i koji je generalno primenjiv na grupe ljudi, ili na grad ili zemlju.

Aspekt života Normalna vremena (%) Period od 2019-2024 (%)
1. Kolektivna sudbina 10 30
2. Pojedinačna sudbina 60 45
3. Slobodna volja 30 25
Ukupno 100 100

Izvor : Duhovno istraživanje, Maj 2019

Kao što vidite iz gornje tabele, u sadašnjoj eri, kolektivna sudbina za prosečnu osobu bila bi oko 10%, dok bi njena individualna sudbina bila 60%, a slobodna volja bi iznosila preostalih 30%. Ali dok ulazimo u završnu fazu ciklusa, kolektivna sudbina će početi da vrši veći uticaj na naše živote, što je čak 30%. Prema tome, predodređeni događaji (uglavnom nepovoljni) će činiti 75% naših života od 2019. do 2024. godine. Ljudi koji žive na mestima gdje je kolektivna sudbina veoma nepovoljna verovatno će biti pogođeni intenzivnijim prirodnim katastrofama i većim stepenom uništenja tokom Trećag svetskog rata.

11. Šta možemo da uradimo u vezi ovoga?

Svrha ovog članka nije da ulije strah, već da upozori ljude na predstojeću destruktivnu fazu u istoriji Zemlje i da ponudi rešenja o tome šta treba da se uradi da bi preživeli.

Hajde da prvo započnemo sa brzim izvođenjem zaključaka preovlađujućih pogleda na klimatske promene širom sveta.

  Skeptici Konsenzus   i    Međuvladin panel o klimatskim promenama SSRF
Da li se klima menja ? Da, ali se stalno menja Nedvosmisleno da Da, i to je početak brze eskalacije
Da li čovek igra ulogu ? Možda, ali se ne može reći koliko Da – prvenstveno zbog emisije gasova staklene bašte Samo 2% je ljudski doprinos, uglavnom zbog uticaja vremena na ljude i životnu sredinu
Da li će to biti kriza ? Može biti, moguće je – ali mi nećemo da paničimo Da, nesumnjivo, ako nastavimo putem kojim idemo Da, i to u vrlo kratkom vremenskom periodu
Postoji li nešto što možemo da uradimo da napravimo bilo kakvu značajnu razliku ? Ne baš Da, ako ograničimo emisije i održimo povećanje globalnih prosečnih temperatura na znatno ispod 2°C iznad predindustrijskih nivoa. Ako se to dogodi, značajno bi se smanjili rizici i efekti klimatskih promena

 

Ne, ali se možemo zaštititi ako radimo duhovnu praksu

Promena mini-ciklusa je nešto nad čime mi kao ljudi nemamo kontrolu. Međutim, ove promene koje utiču na celu planetu su po svojoj prirodi duhovne prirode. Božanski cilj ovog prevrata (bilo prirodnih katastrofa ili Trećeg svetskog rata) je vratiti satviktu (duhovnu čistoću) na Zemlju. Shodno tome, preduslov da osoba uđe u novu eru je da ima viši nivo satvikte. Duhovna praksa (prema univerzalnim principima) je najbolji način da se poveća duhovni nivo i satva komponenta u sebi. Iako možda nećemo moći da zaustavimo napad ovog užasnog vremena, možemo da uložimo napore da ga preživimo tako što ćemo uložiti zajedničke napore da praktikujemo duhovnost.

Kako bi preživeli ovaj period, preporučujemo vam da praktikujete sledeće četiri stvari.

 1. Pojanje Božjeg Imena. Preporučujemo dva pojanja za zaštitu u narednim vremenima.
  1. Om Namo Bhagawate Vasudevaya (Pojanje koje je duhovno pogodno za tekuće godine do 2024.
  2. Shri Gurudev Datta (za prevazilaženje problema zbog preminulih predaka). Preporučuje se pojanje imena najmanje 2 sata dnevno.
 2. Eliminisanje mana ličnosti kroz praktikovanje procesa uklanjanja mana ličnosti. Ovo će pomoći u povećanju duševnog mira i smanjiti suptilnu tama komponentu kod osobe.
 3. Povećajte molitve i zamolite za snagu i čvrstinu da ih radite redovno i da povećate svoju duhovnu praksu. Molitva za materijalnu dobit nema duhovnu vrednost.
 4. Služite širenju duhovnosti. To se zove satseva. Služeći širenju Duhovnosti s osobinama učenika (tj. sa poniznošću, duhovnom emocijom, itd.) jedan je od najbržih načina da zadobijemo Božju milost.

Kada čitate ovaj članak, možete da mislite da je  alarmantan, jer iako su stvari loše u svetu, one i nisu tako loše kao što to članak kaže. Možda mislite: „Imamo dosta vremena. Na kraju krajeva, poplave i suše su se dogodile u nekoj dalekoj zemlji, a ratovi koji se dešavaju širom sveta zapravo ne utiču na nas“. Međutim, stvari će uskoro početi da eskaliraju. Mi smo u finalnom vremenskom razdoblju pred uništenje kataklizmičkih razmera, a ni vlade sveta, ni naučnici iz oblasti klime ne mogu da predvide ili da budu spremni za ono što će doći u mnogo kraćem vremenskom periodu nego što se ikada očekivalo. Apelujemo na svet da ozbiljno shvati poruku ovog članka i uloži zajedničke napore u duhovnoj praksi.

Imajte na umu: u našem odeljku vodič za preživljavanje objavićemo neke informacije za spasavanje i tehnike izlečenja

12. Bibliografija

IPCC. (2018.) Globalno zagrevanje od 1.5ºC. Preuzeto iz IPCC: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/summary-for-policy-makers/

Lindzi, R. (1. avgust 2018.). Klimatske promene: Atmosferski ugljen dioksid. Preuzeto iz Climate.gov: https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide

NASA. (2018.). Globalna temperatura. Preuzeto iz Globalne klimatske promene: https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

NASA. (maj 2019.). Ugljen dioksid. Preuzeto iz Globalne klimatske promene: https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/

ojjdp.gov. (22. oktobar, 2018.). Poređenje prekršaja od strane odraslih i maloletnika. Preuzeto iz Kancelarije za pravosuđe: https://www.ojjdp.gov/ojstatbb/offenders/qa03401.asp?qaDate=2016

ucsusa.org. (1. avgust 2017.). Kako znamo da su ljudi glavni uzrok globalnog zagrevanja?, preuzeto iz Unije zabrinutih naučnika: https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/human-contribution-to-gw-faq.html