Treći svetski rat i prirodne katastrofe – vodič za preživljavanje

Članak je prvi put objavljen u aprilu 2016

1. Uvod

SSRF je 2007. godine predvideo: „Treći svetski rat će započeti 2015. i trajaće oko 9 godina, sve do 2023. godine. Svi ratovi koji će se voditi kao pojedinačni tokom tog razdoblja biće povezani. No ipak, svetu to neće biti očigledno. Pred sam kraj ovoga perioda koristiće se oružje za masovna uništenja uključujući i atomsko oružje.“ Dodatno, tokom ovoga perioda svet će takođe iskusiti veću učestalost prirodnih nepogoda poput cunamija, zemljotresa, poplava i vulkanskih erupcija.

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci sprovedeno od strane SSRF-a

Brzo napredujemo od 2007. do 2016. godine, a kao što znamo, živimo u svijetu u kojem se učestalo suočavamo sa kataklizmičkim događajima. Situacija u 2016. godini širom sveta deluje užasno sa povećanjem prirodnih nepogoda, promenom klime sa rekordno toplim godinama, građanskim ratom u Siriji, rasprostranjenim razornim bombaškim napadima terorističkih organizacija, emigrantskom krizom, pribavljanjem i upotrebom nuklearnog oružja od strane najvećih sila i drugih vlada koje traže međunarodno priznanje.

Predskazanja Nostradamusa, čuvenog proroka iz Francuske, takođe predviđaju Treći svetski rat. Različiti izvori tumačili su Nostradamusova predviđanja i zaključili da će Treći svetski rat biti tako strašan da će u poređenju s njim prva dva Svetska rata izgledati kao dečija igra. Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci i uz smernice različitih Svetaca, otkrili smo da će Treći svetski rat biti neizbežan a njegov uticaj biće sveprisutan.

S obzirom na to da se neki užasni događaji odvijaju redovno, ljudi očekuju svetski rat. „Treći svetski rat“ je ključna reč koju ljudi traže, ona je postala trend na Guglu i nema znakova opadanja. To pokazuje kako su ljudi širom sveta počeli prepoznavati mogućnost izbijanja Trećeg svetskog rata kao nečega što se može dogoditi. Ipak, iznenađuje činjenica da još uvijek nema puno pretraživanja vezanih za preživljavanje Trećeg svetskog rata ili posledica nuklearnog napada.

Za nas iz razvijenog dela sveta kriza se odvija negdje u udaljenim zemljama Srednjeg istoka ili na afričkom kontinentu. Mežutim, uskoro će doći vreme kada će ona započeti u Evropi i doći u našu ulicu ili na naša vrata, gde god se mi nalazili. U to vreme, iako prekasno, ljudi će potražiti strategije preživljavanja. Svaki rat/previranje takve veličine će dovesti do beskrajnog broja žrtava i uništavanja imovine.

2. Posledice Trećeg svetskog rata

Kroz duhovno istraživanje, upoznali smo se sa nekim činjenicama o posledicama ovog perioda koje će pokazati stepen katastrofe sa kojom ćemo morati da se suočimo. U nastavku je slika svetske situacije s kojom ćemo se svi uskoro suočiti.

 • Kao prvo, kada se stvari zaista počnu urušavati u 2018. godini, to će se dogoditi vrlo brzo.
 • Procenjuje se da će jedna trećina svetskog stanovništva (tj. preko dve milijarde ljudi) nestati pod nuklearnim oružjem ili masovnim uništenjem. Milioni će još umreti od radioaktivnog zagađenja i raznih drugih razloga prvenstveno izazvanih posledicama nuklearnog oružja. Ukupno, oko polovina svetskog stanovništva će poginuti bilo direktno zbog ratnih i prirodnih katastrofa ili zbog njihovih posledica.
 • Hitne službe i pomoć vlade neće postojati ili će biti nemoćne hvatati se u koštac sa obimom nesreće i uništenja.
 • Oko 70% ukupne infrastrukture u svetu biće uništeno. Većina gradova širom sveta biće potpuno uništena.
 • Biće velika nestašica lekova, a doktori i bolnice gotovo nedostupni.
 • Posledice radioaktivnosti će zatrovati ljude, životinje, ribu i zemlju.
 • Kao rezultat radioaktivnih posljedica vodene površine ostaće zatrovane 12 meseci. Postojaće oskudica čiste vode za piće, a bolesti koje se prenose vodom će izazvati epidemije.
 • Nestašica hrane trajaće 10 godina.*
 • Postojaće velika nestašica goriva u razdoblju od 10 godina* što će negativno uticati na sve vidove motornog transporta.
 • Teška nestašica električne energije trajaće u razdoblju od 10 godina.*
 • Ljudi će bolovati od raznih mentalnih bolesti poput depresije, straha i tuge.
 • Doći će do potpunog raspada reda i zakona, a potreba za preživljavanjem uprkos svemu, izvući će sve najgore iz ljudi. Pucanje, zločin i borba za opstanak će biti uobičajeni.Pravo ponašanje ljudi, dobro ili loše, izaći će na videlo u doba takve krize.
 • Uticaj ovoga rata trajaće 30 godina, a ponovna izgradnja oko 100 godina.

* Ovo razdoblje je relativno kratko jer će u to vreme ostati samo polovina ukupnog svetskog stanovništva koja će se prehraniti i biti obezbeđena u pogledu različitih sadržaja.

3. Što ovo znači za one koji prežive Treći svetski rat

Ovo je samo kratak uvid kako će izgledati situacija i okolina. Zamislite sebe i svoje voljene u takvoj situaciji. Tipično, misli većine ljudi u tako zastrašujućoj i bezizlaznoj situaciji biće uglavnom „Kako ćemo moji najdraži i ja biti u mogućnosti da preživimo?“ i „Kako ću zaštititi moje najdraže i sebe?“ Situacija će biti takva da će se svaka osoba oslanjati na sebe. Nećemo se moći pouzdati na vlasti ili razne službe da nam pruže pomoć.

Svet će prolaziti kroz promenu gledanja na stvari i oni koji prežive Treći svetski rat naći će se usred neprijateljskog i haotičnog okuženja i trebaće pregovarati o situacijama koje će testirati granice ljudske izdržljivosti i ljudskog duha. Ono što će stvarno pomoći preživelima je da steknu samopouzdanje tj. da nauče sredstva za preživljavanje i ne zavise od društvenog sistema koji propada. Od vrlo osnovnih stvari kao što su spremanje dovoljnih zaliha, posedovanja snage i mentalne sposobnosti za rešavanje različitih kriza, do pristupanja većim problemima kao npr. poznavanje kako postupati u slučaju posledica radioaktivnog zagađenja, održaće nas u dobrom položaju. Svaki alat za preživljavanje i znanje o preživljavanju u takvim vremenima mogu značiti razliku između života i smrti i povećati vašu pripremljenost za katastrofe.

4. Vodič za preživljavanje Trećeg svetskog rata i Suočavanje  sa katastrofom

U ovom odeljku sa razlogom vam dajemo alate za preživljavanje i praksu koja će vam pomoći na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou kako bi se pripremili i zaštitili u vremenima koja slede. Svaki slajd iz tablice otvara novi odeljak sa detaljnim objašnjenjima. Tokom sledećih nekoliko meseci nastavićemo dopunjavati i povezivati teme iz tabele u nastavku sa pododeljcima, zato vas molimo da se vraćate kako bi dopunili svoje znanje o pripremljenosti za katastrofe i hitne potrebe za preživljavanje Trećeg svetskog rata.

Obratite pažnju: Svi linkovi svakog pojedinog podnaslova su privremeni linkovi za osnovne informacije o temama na veb stranici SSRF-a. Kasnije ćemo svaki podnaslov povezati posebno u cilju preživljavanja Trećeg svetskog rata i Suočavanja sa katastrofom.

Red. Br. Mera
1 Pojanje
2 Tretman kutijama
3 Akupresura
4 Šiv Svarodaja (Surja Nadi –  Sunčev kanal i Čandra Nadi – Mesečev kanal)
5 Jantra
6 Pranajama i Joga asane
7 Ajurveda
8 Terapija protoka vitalne energije (pranašakti) (uključujući Njas i Mudre)
9 Mantre
10 Marmačikitsa – Aktiviranje vitalnih tačaka u telu
11 Agnihotra
12 Protivpožarna zaštita
13 Prva pomoć
14 Suočavanje sa prirodnim katastrofama i opstanak
15 Refleksologija
16 Hipnoterapija (Proces uklanjanja mana lišnosti i ega)
17 Biljke i bilje koje treba posaditi
18 Psihoterapija
19 Terapija cvećem
20 Terapija muzikom
21 Terapija vodom  u obojenim flašama

5. Sve veći značaj koraka na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou za preživljavanje Trećeg svetskog rata

Kada je reč o spremnosti za katastrofu, većina od nas se fokusira na fizičke stvari koje možemo uraditi. Međutim, prema istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci odnosno duhovnim principima, mere na suptilnom nivou često su višestruko efikasnije od onih na samom fizičkom nivou. Ovo pogotovo kada je u pitanju spremnost za katastrofu.

 • Fizičke mere (alternativne terapije, lečenje, posedovanje osnovnog znanja o pružanju prve pomoći, tehnike gašenja požara itd.) su na grubom fizičkom nivou.
 • Psihološke mere (kao što je hipnoterapija i sl.) su suptilnije u poređenju sa fizičkim merama.
 • Duhovne mere kao što su pojanje Božjeg Imena, izgovaranje mantri, obavljanje duhovnih rituala poput Agnihotre i stalna duhovna praksa, su najsuptilnije mere.

Suptilni nivo je višestruko efikasniji od fizičkog. Za nas to u stvari znači da za  pripremanje i preživljavanje u nadolazećim vremenima samo fizičke mere neće biti dovoljne. Intenzivna duhovna praksa prema univerzalnim principima privlači Božju milost koja štiti osobu daleko iznad nivoa koju bilo kakva fizička zaštita može pružiti.

Sveci najvišeg nivoa kao što je Paratpar Guru Njegova Svetost Dr Atavle poseduju  Božansko predviđanje da usmere čovečanstvo kroz ovaj burni period, uz duhovne mere koje će postati važne za spašavanje života u kataklizmičnim vremenima koja slede. Pozivamo čitaoce da odmah započnu s pojanjem, duhovnom praksom i merama duhovnog isceljivanja. Započinjanje i nastavak duhovne prakse toplo se preporučuje kako bi fizički, psihološki i duhovno bili što bolje pripremljeni za preživljavanje Trećeg svetskog rata.