Vrste autosugestija

1.Uvod

Autosugestije su najvažniji deo procesa uklanjanja mana ličnosti zbog toga što pružaju rešenja za negativne misli i reakcije u umu. Naš um ima tendenciju da nas drži u začaranom krugu negativnosti i neispravnih misli. Autosugestije pomažu u uklanjanju negativnih sklonosti našeg uma, tako da se neispravne reakcije koje nastaju usled mana ličnosti, ne ponavljaju i počinjemo da se ponašamo na odgovarajući način. One su direktno upućene ka korenu negativnih impresija i menjaju ih, tako da impresije postaju pozitivne. Na taj način, naše ponašanje se automatski menja na bolje. Ovo je naučno i isprobana vrsta terapije koja smanjuje naše mane ličnosti.

Kada započinjemo sa procesom uklanjanja mana ličnosti, prvo počnemo da skupljamo podatake o sebi i gde grešimo radeći greške na nivou misli, dela ili na emotivnom nivou. Vođenje dnevnika pomaže nam u shvatanju našeg karaktera ličnosti, pozitivne (vrline -kvaliteti) i negativne osobine (mane ličnosti). Posle zapisivanja grešaka ili zapažanja nas samih u trajanju 10-15 dana i uzimajući predloge ili povratne infromacije od drugih, kao što su prijatelji ili članovi porodice, možemo da uočimo koje se mane ličnosti češće pojavljuju i preovlađuju kod nas, te koje mane utiču na nas i druge. Na temelju ovog shvatanja, izaberemo 1 do najviše 3 mane ličnosti da radimo na njima u datom vremenu. Možemo da radimo na tom setu mana ličnosti u trajanju od 2-3 mesca. Posle biranja prema prioritetu 1 do 3 mane ličnosti na kojima radimo, važno je da sastavimo određenu autosugestiju za svaku manu ličnosti. Slede metode tehnika koje možemo da koristimo kako bi sastavili autosugestije.

Vrste autosugestija

Na primer, recimo da smo izabrali 3 mane ličnosti na kojima želimo da radimo; strah, sebičnost i neorganizovanost. Zatim izaberemo po jednu grešku u našem dnevniku procesa uklanjanja mana ličnosti, gde se svaka od te tri mane pojavljuju.

Primeri

  • Greška / mana – Strah :Na proslavi rođendana mog brata Ivana, imao sam strah da se sretnem sa prijateljima, jer sam razmišljao šta će da misle o meni jer nisam uspeo da dobijem posao. Tražio sam izgovore da izbegnem proslavu, tako da ih ne sretnem.
  • Greška / mana – Zabrinutost :Kada me je Sem (moj poslovni partner) prevario, bio sam očajan i zabrinut šta će da mi se dogodi u budućnosti.
  • Greška / mana – Neorganizovanost:Zaboravio sam pasoš kod kuće i to sam shvatio tek kada sam bio na pola puta prema aerodromu. Zbog toga sam skoro propustio internacionalni let.

2. Kako da se izabere vrsta autosugestije

Postoje razne vrste autosugestija koje se koriste u zavisnosti od situacije. Dijagram ispod pokazuje kako da odaberemo, koju autosugestiju da koristimo da se usredsredimo na naše neispravne misli, emocije, dela, reakcije ili oba.

Vrste autosugestija

Kada smo odabrali grešku gde se mana na kojoj želimo da radimo pojavila, da bismo odlučili koju vrstu autosugestije da primenimo, trebamo da postavimo pitanje –

“Ko je odgovoran za grešku ili čije mane ličnosti su u situaciji osnovni uzrok greške ili prouzrokovanog stresa. Da li sam ja (lično) odgovoran ili drugi?”

Kada je u većini stres prouzrokovan zbog naših mana ličnosti, tada se koristi A vrsta autosugestije. Sa druge strane, kada drugi naprave grešku ili su uglavnom mane ličnosti drugih uzrok greške u situaciji, tada se koristi B vrsta autosugestije.

Primeri

Greška / mana – Strah: Na proslavi rođendana mog brata Ivana, imao sam strah da se sretnem sa prijateljima, jer sam razmišljao šta će da misle o meni pošto nisam uspeo da dobijem posao. Tražio sam izgovore da izbegnem proslavu, tako da ih ne sretnem.

Analiza greške–A vrsta

Vrste autosugestija

Ova greška može da bude prouzrokovana iz neispravne misli ili emocije, u zavisnosti od tipa ličnosti. Kada analiziramo greške, ključno pitanje koje odluči koja je vrsta autosugestije, jeste – čije mane ličnosti su osnovni uzrok za tu grešku? Ovde, s obzirom da je u mom umu strah, moji prijatelji verovatno ne znaju da imam te misli, tako da je greška uglavnom prouzrokovana mojim manama ličnosti. Zato za ovu grešku možemo da koristimo A vrstu autosugestije.

Greška / mana – Zabrinutost : Kada me je Sem (moj poslovni partner) prevario, bio sam očajan i zabrinut šta će da mi se dogodi u budućnosti.

Analiza greške–B vrsta

Vrste autosugestija

Ova greška je reakcija. Kada analiziramo greške, ključno pitanje koje će da odluči koja je vrsta autosugestije, jeste – čije mane ličnosti su osnovni uzrok za tu grešku? Ovde, s obzirom da me moj prijatelj prevario, njegova mana ličnosti je prouzrokovala ovu situaciju. Zato ovde možemo da koristimo B vrstu autosugestija.

Greška / mana – Neorganizovanost: Zaboravio sam pasoš kod kuće i to sam shvatio tek kada sam bio na pola puta prema aerodromu. Zbog toga sam skoro propustio internacionalni let.

Analiza greške– A vrsta

Vrste autosugestija

Ova greška je neispravna akcija. Uzrok greške ovde je moja neorganizovanost. Pošto sam ja odgovoran za zaboravljeni pasoš. Možemo da koristimo A vrstu autosugestije.

Više informacija o svakoj specifičnoj vrsti autosugestije data je u nastavku.

3. Različite vrste autosugestija

3.1. Autosugestije A vrste

Vrste autosugestija

A1 Tehnika psihološke povratne sprege : Ova tehnika stvara svest o svim neispravnim mislima, emocijama i radnjama i pruža mogućnost osobi da ih kontroliše. Autosugestije vrste A1 daju psihološku povratnu informaciju umu o tome kako treba da razmišlja, da  se ponaša i da deluje. Zbog impresija mana ličnosti, naš um daje neispravne misli i emocije ili brzo neispravno delovanje. Tehnika A1 se koristi za sve greške vezane uz neispravne misli, emocije i radnje za koje smo mi odgovorni, znači da su naše mane ličnosti prouzrokovale grešku ili stvorile stres u situaciji.

Pročitajte više o A1 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

A2 Tehnika zamene odgovora : Ova tehnika je korisna za prevazilaženje neispravnih reakcija prouzrokovanih kratkotrajnim događajima, tj. događajem koji traje manje od jednog do dva minuta ili par minuta. Trajanje naše reakcije u ovom slučaju nije bitno. U obzir se uzima trajanje incidenta. Koristi se da se prevaziđe reakcija gde su naše mane osnovni uzrok reakcije.

Kroz ovu tehniku, kada imamo reakciju prema određenom incidentu ili prema osobi, govorimo umu kako da neispravnu reakciju zameni sa ispravnom.

U svakom incidentu, pozitivne ili negativne reakcije dođu u um ili ih osoba izrazi. Neispravne reakcije su zbog mana ličnosti, dok su ispravne zbog vrlina. Kroz stalnu primenu autosugestija za naše neispravne reakcije, mane u našem umu se zamene sa impresijama vrlina i to stvara našu ličnost pozitivnijom.

Pročitajte vise o A2 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

A3 Tehnika uklanjanja osetljivosti hipnozom (Vežbanje incidenta u umu): Ova tehnika je korisna za prevazilaženje neispravne reakcije prouzrokovane događajem dužeg trajanja koji prouzrokuje stres, tj. situacija koja traje duže od 1 do 2 minuta.

Sa ovom tehnikom, zamišljamo da smo u mogućnosti da se suočimo uspešno sa teškom situacijom dok radimo pojanje Božjeg imena. Pošto um uvežbava kako da se suoči sa incidentom, kada se u stvari dogodi incident, mi ne osećamo stres.

Pročitajte vise o tipu A3 autosugestije (Dolazi uskoro)

3.2. Autosugestije B vrste

Autosugestije B vrste se koriste za prevazilaženje stresa prouzrokovanog zbog mana ličnosti drugih, raznih životnih situacija kroz koje prolazimo ili nekih tragičnih ili traumatičnih slučajeva.

Vrste autosugestija

B1 tehnika autosugestija : Ova tehnika se koristi kada doživljavamo stres ili nesreću usled grešaka drugih, gde može nešto da se uradi da se prevaziđe mana ličnosti kod drugih ili može da promeni situaciju. Koristi se za greške koje naprave deca ili kolege. Kada koristimo ovu tehniku, postaje moguće da mirno savetujete vašu decu ili kolege, da postupaju na ispravan način. Jedan važan aspekt koji treba da se upamti je da iako se ova tehnika koristi kada su drugi uglavnom odgovorni za grešku, fokus ipak ostaje na menjanju sebe. Pošto nam pomaže da ostanemo mirni dok ispravljamo druge, u mogućnosti smo da bolje pomognemo našoj deci i kolegama.

Pročitajte vise o B1 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

B2 tehnika autosugestija : Tehnika B2 se koristi kada ništa ne može da se uradi da se prevaziđu mane kod drugih osoba ili da se reši situacija. Na primer, možda nismo u mogućnosti da ispravimo ponašanje naših starijih članova porodice ili nadređenih na poslu ili nekoga ko nije rad da posluša konstruktivne predloge ili ispravke i da se promeni. Takođe, možda ne možemo ništa da uradimo da promenimo teške uslove kao što su ekstremno siromaštvo, vrlo bolna ili retka bolest, nesreća, oskudica, itd. U takvim situacijama, prihvatanje filozofskog stava je jedini način da ostanemo pozitivni.

Pročitajte vise o B2 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

3.3. Autosugestije C vrste

Postoje takođe neke druge vrste autosugestija.

Vrste autosugestija

C1 Tehnika ponavljanja : Zove se tehnika pojanja. To je preventivna tehnika koja pomaže da se spreče negativne misli i emocije od ulaska u um. Razne impresije mana ličnosti su aktivne u našem umu i one nastavljaju da šalju impulse u svesni um tokom celog dana, u obliku raznih milsi. Kao rezultat, energija uma se nepotrebno troši na te misli. Tehnika autosugestije C1 pomaže da zadrži um zaokupljen u pojanju Božjeg Imena i time čuva svoju energiju.

Pročitajte vise o C1 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

C2Tehnika kazne (averzija) : Ako druge tehnike nisu efikasne, osoba može da koristi ovu tehniku. Prvo pokušamo da radimo na manama ličnosti kroz A i B vrste autosugestija, ali ako ne vidimo promenu u neispravnoj akciji ili reakciji čak i ako marljivo radimo autosugestije u trajanju 3-4 nedelje, onda možemo da koristimo C2 tehniku, ili metodu kazne.

Pročitajte vise o C2 vrstama autosugestija (Dolazi uskoro)

Napomena urednika; Čak i ako tehnike mogu da podele kao što je objašnjeno ranije, važno je da napomenemo da nema uopštenog deljenja između tehnika. Osoba može da formuliše autosugestiju u kombinaciji raznih tehnika, to je takođe detaljnije obuhvaćeno u našem članku – Faktori koje treba da razmotrimo pri formulisanju autosugestija. (Dolazi uskoro).

4. Zaključak

Vrste autosugestija

U životu, uzrok većine problema koje imamo prouzrokuju um i intelekt. To je zbog toga što mi zbog misli i emocija donesemo odluke koje utiču na našu interakciju i situacije koje prolazimo. Zato, da bi smo se oslobodili od problema i sudbine sa kojom se suočavamo, treba da razmotrimo i da postanemo svesni svojih neispravnih procesa misli i da ih ispravimo kroz rađenje autosugestija. Za jedan set autosugestija treba nam samo 5 do 7 minuta. Ne možemo da podelimo sa vama koliko pozitivnih promena ovaj mali trud čitanja autosugestija može da donese vašoj ličnosti, vašim dnevnim interakcijama i vašem životu. Molimo se da vas ovaj članak inspiriše da iskreno započnete sa autosugestijama.