Kako da zaustavitmo negativne misli

Kako da zaustavitmo negativne misli

 

1. Uvod u negativne misli

Možete li da se pronađete u sledećim mislima?

 • Stalno ponavljam u umu i prisećam se jednog događaja (uglavnom neprijatnih delova).
 • Uvek razmišljam o budućnosti i pokušavam da utičem na ishod određene situacije.
 • Potrebno mi je potvrđivanje i prihvatanje od pojedinih ljudi da bih bio srećan.
 • Osećam se uznemireno i okrivljujem druge kada se stvari ne odigravaju kako bih želeo.
 • Osećam se dobro samo kada se neko ponaša na određen način.
 • Imam ideal o budućnosti, sliku o sebi i ako se događaji ne odvijaju kako sam planirao, onda se osećam razočarano svaki put.

Možemo da se poistovetimo sa nekom od ovih misli u različitoj meri.

Neprestane negativne misli često naprave problem većim nego što jeste u našim umovima, i tako nas lišavaju sreće i unutrašnjeg mira. Ovakvi misaoni procesi postaju laka formula za negativno razmišljanje koje nas vodi u depresiju, anksioznost i manjak samopouzdanja. Kada se suočimo sa bujicom ovakvih negativnih misli, počinjemo da se pitamo, da li pored snažne želje, postoji efikasniji način da se one prevaziđu. Mnogi motivacioni govornici i vodiči za samopomoć navode da je pozitivno razmišljanje stvar izbora, ali je to retko tako jednostavno. U tretmanu negativnog razmišljanja, psihoterapeuti se fokusiraju na sposobnost osobe da se promeni (njene misli, osećanja i ponašanje); međutim ovo se ne bavi širim problemima koji često imaju značajan uticaj na nečije zdravlje i blagostanje.

2. Definicija negativnih misli

Postoje razne definicije negativnih misli; sledi jedna od njih.

Negativne misli su saznanja o sebi, drugima ili svetu uopšte koja karakterišu negativna opažanja i očekivanja, i svojstva i povezana su sa neprijatnim emocijama i problematičnim ponašanjem, psihološkim i zdravstvenim ispadima(Hawkley, 2013).

Sledi perspektiva Sveca o negativnom razmišljanju :

Negativne misli imaju veliku tendenciju da nepovoljno utiču na um. U životu nema radosti ako um nije zdrav. Drugim rečima, negativno razmišljanje oduzima životnu radost jer čini um slabim, i ovo dovodi do kraja optimizma u životu, čineći nečiji život nesrećnim i besciljnim. – Njena Svetost (gđa) Anđeli Gadgil.

3. Vrste negativnih misli

Nemaju sve negativne misli snažan uticaj na nas jer možda ne verujemo u njih. One mogu biti prolazne prirode, tj. trenutno se pojave u našoj svesti i nestanu. Međutim, za neke druge vrste negativnih misli, naš um može da se zanese i ponavlja različite negativne obrasce u zavisnosti od naše ličnosti. Ovo često dovodi do iskrivljene percepcije stvarnosti. Kognitivno bihejvioralni terapeuti su ih nazvali Automatske negativne misli (ANM); i to su misli o sebi koje su po prirodi negativne i nasumične.

Dr Dejvid Berns, vodeći kognitivno bihejvioralni terapeut, je identifikovao neke od veoma čestih negativnih misaonih obrazaca, koji su prikazana u nastavku (Burns, 1999).

Redni broj. Vrsta negativne misli Kratak opis
1 Sve ili ništa razmišljanje Gledamo na stvari crno-belo. Ako nešto ne uradimo savršeno, sebe doživljavamo kao totalno neuspešnog..
2 Preterana generalizacija Jedan negativan događaj vidimo kao neprekidni obrazac poraza.
3 Mentalni filter Izdvajamo jedan negativni detalj i zadržavamo se isključivo na njemu, tako da naš pogled na stvarnost postane zamračen, kao kap mastila koja oboji celu čašu vode.
4 Diskvalifikovanje pozitivnog Odbijamo pozitivna iskustva insistirajući da se „ona ne računaju” iz nekog razloga. Na ovaj način, održavamo negativno uverenje koje je u suprotnosti sa našim svakodnevnim iskustvima.
5 Prerano zaključivanje Negativno tumačimo, čak iako ne postoje stvarne činjenice koje uverljivo podržavaju naše zaključke.
6 Čitanje misli Proizvoljno zaključujemo da neko negativno reaguje na nas, iako nemamo dovoljno dokaza o mislima drugih o nama. Takođe, ne potrudimo se da  proverimo.
7 Pogrešno tumačenje budućnosti Predviđamo da će se stvari loše završiti, i ubeđeni smo da je naše predviđanje utvrđena činjenica.
8 Preuveličavanje (katastrofiranje) ili obezvrednjivanje Kada posmatramo naše greške i mane i preuveličavamo ih ili su manje vredne u poređenju sa našim ili tuđim vrlinama i pozitivnim kvalitetima.
9 Emocionalno rezonovanje Pretpostavljamo da naše negativne emocije ili osećanja određuju realnost kako stvari stoje, dok u stvarnosti one mogu biti drugačije. Osećam to, stoga mora da je istina. To je navika da donosimo odluke na osnovu naših osećanja, a ne objektivno.
10 Tvrdnje treba da Pokušavamo da se motivišemo/ukorimo sa,,treba” i ,,ne treba”, ,,moram” i ,,treba da ima”. Emocionalna posledica je krivica. Kada usmerimo ,,treba” tvrdnje prema drugima, osećamo bes, frustraciju i ogorčenost.
11 Etiketiranje i pogrešno označavanje Ovo je ekstremni oblik preterane generalizacije. Umesto da opišemo svoju grešku, mi sebe negativno etiketiramo -,,Ja sam gubitnik”. Kada se neko drugi ponaša prema nama na pogrešan način, označimo ga negativno.
12 Personalizacija Personalizacija je kada osoba veruje da je sve što drugi rade ili govore neka vrsta direktne, lične reakcije na nju. Takva osoba sve shvata lično, čak i kada nešto nije bilo usmereno na nju.

Opširnije smo napisali kako da prevaziđemo negativne misaone obrasce u Sekciji 6 (Duhovna rešenja).

4. Uticaj negativnog razmišljanja

Negativno razmišljanje može da bude iscrpljujuće za osobu koja pati od njega i takođe često utiče na ljude oko te osobe. U nastavku su navedeni neki od učinaka negativnog razmišljanja :

 • Utiče na naše fizičko i mentalno zdravlje.
 • Nepovoljno utiče na naše veze.
 • Negativno razmišljanje slama naš duh i odlučnost da pozitivno napredujemo.
 • Prekomerne negativne misli mogu da dovedu do ozbiljne anksioznosti ili kliničke depresije, buntovništva i u ekstermnim slučajevima do samopovređivanja ili čak povređivanja drugih. Po statistici Svetske zdravstvene organizacije (WHO), preko 300 miliona ljudi širom sveta pati od depresije (WHO, 2018.) dok oko 800.000 ljudi izvrši samoubistvo svake godine (1 smrt na svakih 40 sekundi) (WHO, 2019).
 • Ima direktan uticaj na porast psihosomatskih bolesti što vodi do mnoštva hroničnih oboljenja kao što su kardiovaskularne bolesti, dijabetes, gojaznost, astma, epilepsija i rak.
 • Dovodi do manjih smetnji u svakodnevnom funkcionisanju. Međutim, u ekstremnim slučajevima, može da preraste u nesposobnost suočavanja sa ličnim, društvenim i radnim problemima i čak preranu smrt.

5. Korenski uzroci negativnih misli

Kroz duhovno istraživanje otkrili smo da do 90% mentalnih bolesti može da ima korenski uzok u duhovnoj dimenziji. Fizički i psihološki faktori kao korenski uzroci mentalnih bolesti su obično manji u poređenju sa duhovnim uzrocima. Ovo je upravo razlog zašto često, uprkos dostupnoj fizičkoj i psihološkoj pomoći, osoba ne može da razvije pozitivno razmišljanje. Razumevanje i priznavanje pravog uzroka negativnih misli je prvi korak ka postizanju održive pozitivne promene.

Prema duhovnom istraživanju, negativne misli mogu da budu posledica fizičkih, psiholoških i/ili duhovnih uzroka kao što je spomenuto u narednim odeljcima. Sledeća tabela daje pregled korenskih uzroka negativnih misli.

Korenski uzrok %
Fizički 20
Psihološki 30
Duhovni 50
Ukupno 100

Izvor : Duhovno Istraživanje – 9. septembar 2019

U slučaju ekstremnih negativnih misli, verovatnije je udeo duhovne komponente korenskog uzroka veći od 50%.

5.1 Psihološki korenski uzroci

Njegova Svetost Dr. Atavle je bivši poznati klinički hipnoterapeut sa blizu 40 godina kombinovanog istraživačkog iskustva u kliničkoj hipnoterapiji i duhovnog istraživanja uma.

Prema nalazima njegovog istraživanja, negativne misli potiču od impresija mana ličnosti (kao što su bes, strah, ljubomora, emotivnost, nesigurnost, predrasude, negativno razmišljanje itd.) iz podsvesnog uma. Ove impresije neprekidno šalju impulse u formi misli u podsvesni um. Stanje našeg svesnog uma diktiraju ovi impulsi i mi doživljavamo negativnost ili postupamo pogrešno.

5.2 Duhovni korenski uzroci

Prema modernoj nauci, jak osećaj anksioznosti ili kliničke depresije mogu da budu uzrokovani biološkim i psihološkim faktorima, kao što su odgovor na iznenadne i drastične životne promene, genetski uzroci, zloupotreba supstanci, medicinska oboljenja, itd (mayoclinic.org, 2019.) .

Međutim, kroz duhovno istraživanje smo otkrili, da su jak osećaj anksioznosti i kliničke depresije najčešće prouzrokovani duhovnim uzrocima. To takođe objašnjava zašto su psihijatri u najboljem slučaju u stanju da izleče simptome, što nije trajno pošto se ne rešava korenski uzrok. Stoga problem se ponovo pojavljuje ili dolazi do recidiva.

Glavni korenski uzrok negativnih misli je takođe duhovan. Snaga, trajanje i učestalost ovakvih misli mogu da se u velikoj meri pogoršaju zbog duhovnih faktora. U nastavku su dati glavni duhovni faktori koji mogu da budu uzrok negativnih misli.

Negativne energije

 • Negativne energije mogu da utiču da osobu spolja ili takođe da zaposednu osobu. One mogu da preuzmu kontrolu nad telom, umom i intelektom osobe, naročito kada je duhovno ranjiva.
 • Ljudi koji imaju više mana ličnosti i viši ego su skloniji da budu meta negativnim energijama, jer ih privlače osobe sa sličnim manama i egom.
 • Negativne energije mogu da uveličaju problem – na primer, ako osoba ima misli o besu, onda negativne energije mogu da se prikače za njih; takođe mogu da ih uvećaju i naprave da se ovakve misli ponavljaju u umu čineći da osoba reaguje neprikladno.

Napomena: Pročitajte više u članku Kako negativne energije utiču na ljude putem misli? .

Sudbina i računi uzimanja i davanja

Kada ljudi imaju negativne račune uzimanja i davanja sa drugima, to može da stvori negativne misli. Takođe, ako neko ima tešku sudbinu, onda može da ima veći udeo negativnih misli. Sudbina je jedan od glavnih razloga zbog čega ljudi doživljavaju nesreću u životu. Kroz duhovno istraživanje je otkriveno da je 98% naše ličnosti oblikovano od impresija iz našeg podsvesnog uma koje su prenete iz mnogobrojnih prošlih života

Napomena : Pročitajte više o sudbini.

Preminuli preci

Suptilna tela nezadovoljnih duhova preminulih predaka iz zagrobnog života često utiču na njihove potomke, i to iz različitih razloga. Prekomerne negativne misli mogu da budu simptom problema prouzrokovanih preminulim precima.

Pročitajte više : Šta su problemi sa suptilnim telima preminulih predaka?

Uticaj meseca na naše misli

Hiljadama godina se smatralo da mesec može štetno da utiče na čovekovo mentalno stanje. Duhovno istraživanje koje je sproveo SSRF o uticaju meseca na ljudsku psihu potvrđuje ovaj stav. Ovo je posebno slučaj tokom noći mladog i punog meseca, kada dolazi do povećanja negativnih misli i problematičnog ponašanja.

5.2.1 Negativne misli – Kakav je njihov uticaj u suptilnoj dimenziji ?

U našem timu za duhovno istraživanje imamo tragaoce koji mogu da opaze suptilne vibracije koje emituju ljudi i predmeti. Oni imaju sposobnost primanja Božanskog znanja u vizuelnom obliku kroz razvijeno šesto čulo.   Crteži koje crtaju su poput duhovnih rengenskih zraka i pružaju prosečnoj osobi beskrajan uvid u duhovnu dimenziju.

Na slici u nastavku, prikazan je suptilni proces kako negativne misli utiču na osobu.

Kako da zaustavitmo negativne misli

Sledi kratak opis suptilnih procesa koji se dešavaju kada osoba ima negativne misli. Prvo, osoba s visokim egom vrlo lako dobija negativne misli. To je zato što više razmišlja kako da zadovolji svoj ego i na taj način se u njoj povećavaju emocije. Kada se to dogodi, to negativno utiče na Adnija/čeonu čakru osobe i tada razmišljanje postane otežano. Lančanom reakcijom, ometajuća energija stvorena u jednoj misli prenosi se na sve druge misli. Ovo zatim privlači negativne energije što rezultuje u daljem povećanju ometajućih energija oko njenog tela i dela oko glave. Osoba se gubi u negativnim mislima dok istovremeno postaje nesvesna svog okruženja. Negativne misli počinju da oblikuju njenu stvarnost..

6. Rešenja za prevazilaženje negativnih misli

Fizička

Rešanja kao što su treninzi, uzimanje lekova (po potrebi), tehnike disanja za opuštanje, slušanje umirujuće muzike, pravljenje dnevnog plana, zdrav jutarnji režim itd. pomažu da se pozitivno angažuje um. Međutim, pošto su negativne misli povezane sa umom, fizička rešenja su više rasterećenje nego trajno rešenje.

Psihološka

Neka od različitih popularnih psiholoških rešenja uključuju afirmacije, praktikovanje svesnosti, traženje profesionalne pomoći psihijatra itd. Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT) je takođe rasprostranjena i uključuje vođenje dnevnika svojih misli i nakon toga zamena negativnih misli sa pozitivnim afirmacijama. Međutim, afirmacije imaju svoja ograničenja. Ovo smo objasnili u našem članku – Autosugestije naspram afirmacija.

Duhovna

Duhovna praksa i duhovne mere isceljivanja su moćni alati za prevazilaženje negativnih misli, naročito kada je korenski uzrok duhovne prirode. Duhovna praksa stvara pozitivnu duhovnu energiju, što pomaže u zaštiti od negativnih energija i poništava tešku sudbinu. Kako bi se prevazišle negativne misli, preporučujemo sledeće.

 1. Pojanje : Pojanje ‘Shri Gurudev Datta’ pomaže u prevazilaženju negativnih misli, naročito u slučaju problema sa precima. Uz ovo pojanje u skladu sa današnjim vremenom, takođe preporučujemo pojanje ‘Om Namo Bhagawate Vasudevaya’ za sprečavanje svih oblika negativnih misli, uključujući i one ekstremne..
 2. Uklanjanje mana ličnosti kao korak duhovne prakse : Nj. Sv. Dr. Atavle je osmislio proces uklanjanja mana ličnosti (PDR). PDR proces pomaže da se otklone impresije ličnih mana iz podsvesnog uma. Ovo pročišćava podsvesni um (koji čini do 90% uma). U PDR procesu, određene situacije ili negativne misli se rešavaju putem autosugestija, što ga čini ličnim i prilagođenim pojedincu. U nastavku smo naveli različite autosugestije za prevazilaženje raznih negativnih misaonih obrazaca koje je ustanovio Dr. Dejvid Berns.
 3. Tretman slanom vodom : Ovaj petnaestominutni tretman je efikasan način za uklanjanje crne energije koja je često izvor negativnih misli. Pročitajte više o tretmanu slanom vodom.

7. Zaključak

Borba sa negativnim mislima može biti veoma obeshrabrujuća i iscrpljujuća. Mi u Centru za duhovna istraživanja, zaista razumemo vaše poteškoće i želimo da vam kažemo da niste sami. Naše iskustvo pokazuje da znatan deo svetske populacije pati od negativnih misli u nekom trenutku svog života. Razlog zbog kog se čini da su negativne misli teške za prevazilaženje je taj što većina ljudi pokušava da tretira problem samo sa fizičkim i psihološkim rešenjima. Međutim, ovo je manje efikasno kada je problem duhovne prirode (što je najčešće slučaj). Primenjujući u praksi duhovne korake koje smo predložili, definitivno ćete osetiti poboljšanje vašeg mentalnog stanja i kvaliteta vašeg života.

8. Bibliografija

Burns, D. D., 1999. Feeling Good: The New Mood Therapy. New York: HarperCollins Publishers Inc.
Hawkley, L. C., 2013. Negative Thoughts. [Online]
Available at: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1005-9_1563 [Accessed 16 07 2019].