1. Kamen spoticanja na putu samoosvešćivanja

U nastavku opisujemo šta je najčešći kamen spoticanja na putu učenja o samome sebi.

  1. Nedostatak želje da se promenimo kao osoba:Nekim ljudima nedostaje osnovna želja da postanu bolji, što može da bude zbog  ličnih mana kao što je ponos ili lenjost.
  2. Nedostatak želje za učenjem:Osoba kojoj nedostaje radoznalost za učenjem o svojim greškama i kako da ih ispravi.
  3. Ekstrovertnost:Biti ekstrovertan u ovom slučaju znači nemati sposobnost  da se ispitaju lične  misli i osećaji u životnim situacijama. Uzmimo tri primera iz prethodnog poglavlja i pogledajmo šta znači introvertan u poređenju sa ekstrovertnim stavom.
Primer Ekstrovertan Introvertan ili u introspekciji
Anet Zašto me moj šef ne hvali? Ja takođe puno radim. Koje kvalitete imaju moje kolege i šta mogu od njih da naučim?
Raul Ja zaista nemam slobodu u ovoj kući. Treba da se odselim. Tata je imao težak dan. Kako  mogu da mu  pružim olakšanje? Zašto moraju da mi ponavljaju jedno te isto, gdje grešim?
Mark Rut je kao i moja supruga. Sve su žene iste. Džeremi i ja  trebali bi da odemo napolje na pivo. Ako sebe mogu da vidim u Džeremiju, ja sam stvarno lijen, zaista  treba da se popravim  u tome.

Sagledavanjem navedenih primera, možemo da razumemo izreku: „Oni koji svoje vreme troše na prosmatranje tuđih mana, obično nemaju vremena ispravljati svoje.„

  1. Visoki ego:Ljudi sa visokim egom po pravilu nikada ne vole da priznaju greške, već samo ono što učine dobro.
  2. Duhovni činioci:U našem životu postoji mnogo duhovnih korenskih problema. Puno puta ljudi moraju da dožive bol zbog sudbine, delovanja negativnih energija, probleme koje stvaraju preminuli preci, blokade vitalne energije itd. Ponekad zbog delovanja teške sudbine osoba ne može jasno da razmišlja, što postaje kamen spoticanja za ulaganje truda u proces samoosveštenja. Negativne energije iz duhovne dimenzije takođe mogu  da zamagle misli i povećaju mane osobe. Sa druge strane, razumevanje da postoje takvi problemi i da nam mogu stvoriti bol, pomaže u prihvatanju više filozofskog pogleda na život. U stvari, svi glavni događaji u našem životu, dobri ili loši, prvenstveno su određeni sudbinom.

Jedan tragalac je bio učesnik saobraćajne nesreće u kojoj nije bio kriv i intuitivno je osećao da je time prošao deo sudbine. Osećao je kako je u prošlom životu  nešto uradio nažao toj osobi i zbog toga je ta ista osoba u ovom životu to uzvratila. Sa ovakvim razmišljanjem je mogao da ostane čvrst i mirno da nastavi svoj dnevni život.

2. Zaključak

  • Moramo da budemo oprezni sa preprekama koje otežavaju našu sposobnost da postanemo svesni svojih ličnih mana.
  • Čak i najmanju grešku na koju nam drugi ukažu, treba da shvatimo ozbiljno jer ona može da odvede u dublje razotkrivanje problema u našoj ličnosti.
  • Naše reakcije  kada nam drugi ukazuju gde smo pogrešili, znak su našeg visokog ega.