01-SERB-spiritual-research---objecives1

1. Definicija duhovne nauke i duhovnog istraživanja

Pre nego što pogledamo ciljeve duhovnog istraživanja, pregledajmo prvo sledeće definicije iz duhovnog ugla.

1.1 Značenje reči ‘duhovno’

         Oksfordski rečnik engleskog jezika definiše reč duhovno kao pridev:

 • Koji se odnosi ili utiče na ljudski duh, suprotno od ‘telesni’, ili ‘materijalni’, ili ‘fizički’
 • U vezi sa religijom ili verskim nahođenjem

Definicija reči ‘duhovno’: SSRF (Fondacija za istrazivanja zasnovana na duhovnoj nauci) definiše reč ‘duhovno’ kao ono što je izvan granica naših pet čula, uma (tj. naših utisaka, osećaja i želja) i intelekta (tj. našeg procesa donošenja odluka i sposobnosti rasuđivanja).

1.2 Nauka i duhovna nauka

Prema Oksfordskom rečniku, reč ‘nauka’ potiče od latinske reči ‘scire’, što znači ‘znati’. Imenicu ‘nauka’ ovaj rečnik definiše kao:

 • Intelektualna i praktična aktivnost koja obuhvata sistematsko proučavanje strukture i ponašanja prirodnog i fizičkog sveta kroz posmatranja i eksperimente.
 • Sistematski organizovan skup znanja o bilo kom predmetu

Definicija nauke: SSRF (Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci) uključujući gore navedene definicije proširuje obim reči  ‘nauka’  tako da obuhvata fizički, prirodni i duhovni svet. SSRF definiše nauku nešto što svako može uvek iznova da doživi bez obzira na rasu, pol, religiju, narodnost, itd., kada se nađe u jednakim eksperimentalnim uslovima.

duhovnu nauku (tj. Duhovnost) nazivamo naukom iz sledećih razloga:

 • Duhovna dimenzija je jednako sistematična i logična kao fizički svet.
 • Razlog svega što se događa u duhovnoj ili suptilnoj dimenziji može se razaznati jednako kao u fizičkom ili materijalnom svetu.     SSRF definiše „suptilni svet“ ili „suptilna dimenzija“ kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, neba, itd. koji može da se opaža samo putem našeg šestog čula.
  SSRF definiše „suptilni svet“ ili „suptilna dimenzija“ kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, neba, itd. koji može da se opaža samo putem našeg šestog čula.
 • Uzročno-posledična povezanost je jednako stvarna u suptilnoj dimenziji kao što je u materijalnoj. Duhovno istraživanje se u osnovi bavi razumevanjem tih suptilnih i neopipljivih ‘uzroka’.
 • Principi koji se tiču duhovne dimenzije mogu da se testiraju iznova koristeći potrebne ‘alate’. Kao što su istraživački ‘alati’ različiti za fiziku i biologiju, tako je i sa duhovnom  naukom. U duhovnom istraživanju, glavni ‘alat’ potreban za analizu i merenje je visoko razvijena sposobnost suptilnog opažanja, poznatija kao šesto čulo (natčulno opažanje)

1.3 Istraživanje i duhovno istraživanje

Oksfordski rečnik definiše reč ‘istraživanje’ kao sistematično proučavanje materijala i izvora da bi se utvrdile činjenice i došlo do novih zaključaka. Iako je proučavanje fenomena s duhovnog gledišta jednako sistematično, ne odnosi se na istu dimenziju kao istraživanja koju sprovode moderne nauke.

Duhovno istraživanje je istraživanje duhovne dimenzije ili duhovnog sveta pomoću razvijenog šestog čula (natčulnog opažanja). Duhovni svet je onaj koji ne može da se opazi putem naših pet čula, uma i intelekta. Njemu pripada svet raja, pakla, anđela, duša, aura, duhova, itd.

Duhovno istraživanje se uglavnom odnosi na tzv. četvrtu i petu dimenziju. Vreme je četvrta dimenzija, a nevidljivi prostor je peta dimenzija. Duhovno istraživanje o četvrtoj dimenziji je istraživanje o prošlim životima radi otkrivanja događaja i dela iz tog vremena,  koji doprinose pozitivnim ili negativnim događajima u ovom životu.
Duhovno istraživanje o petoj dimenziji je istraživanje koje se proteže kroz suptilne  pozitivne i negativne regione Univerzuma, kako bi se pronašli koreni problema u našim životima. Na primer, ‘Duhovno istraživanje o petoj dimenziji u životu Luisa’  je otkrilo da je suptilna veštica bila duhovni uzrok njegovih preteranih seksualnih misli.
Duhovno istraživanje takođe može da bude sprovedeno u prve tri dimenzije da bi pravilno usmerilo modernu nauku kad je razumevanje  naučnika i istraživača o nekoj temi ograničeno. Kada se u naučnom istraživanju prihvati pomoć duhovnog istraživanja, tada se celo istraživanje pokaže plodnim, i može da se uštedi mnogo godina ili čak čitav životni vek  truda koji se ulaže u istraživanje koje je od početka možda krenulo u pogrešnom pravcu.

2. Cilj i svrha duhovnog istraživanja

Duhovna dimenzija može da bude uzrok i do 80% problema u našem životu. Ovo je statistika, dokazana u našim istraživanjima duhovne dimenzije i proučavanjima faktora koji doprinose problemima u životu, koja su počela još 1985. godine. To za nas znači da, ako ne uzimamo u obzir duhovnu dimenziju u pronalaženju stvarnog uzroka naših problema i pitanja u životu, potencijalno propuštamo 80% priče.

Vidi članak  ‘Duhovni uzroci problema u životu‘.
Cilj SSRF-ovog duhovnog istraživanja je:
 1. Obrazovati ljude o duhovnoj dimenziji i kako ona utiče na naše živote.

 2.    Pomoći  ljudima kako bi oni:
  1.  Razumeli i doživeli duhovnu dimenziju
  2. Razumeli i prevazišli probleme kojima je uzrok duhovne prirode
  3. Dostigli trajnu sreću