kako ostvariti trajnu sreću

Živimo u vremenu razvijene tehnologije u kojem Internet omogućava pristup velikom broju informacija i pomaže da dobijemo odgovore na teška pitanja: kako umiriti um, kako biti sretan? Međutim, često smo zbunjeni s previše informacija i načinom koji nam se nudi kao odgovor na ova važna pitanja.

S ciljem boljeg razumevanja trajne sreće i njenog ostvarivanja, sproveli smo duhovno istraživanje na tu temu.  Ovi članci će da postave okvir koji će nam pomoći da prepoznamo trajni i vrhunski oblik sreće u našim životima kroz objašnjavanje osnovnih principa Duhovnosti koje svi možemo da primenimo.

Ovi članci nude jednostavna i praktična uputstva kako da primenimo osnovne principe Duhovnosti u svakodnevnom životu. Ovo nije samo teorija. Tragaoci širom sveta su iskusili sve što je ovde napisano.

Veliki tim sačinjen od tragalaca koji su imali direktna iskustva o dobrobitima duhovne nauke pripremili su ove članke kao deo svog služenja čovečanstvu.

Ono što bi bilo dobro da imate je proaktivan, otvoren um koji traži odgovore. Ohrabrujemo vas da postavljate pitanja, jer će vam to pomoći da bolje shvatite ovu temu. Pored teorijskog znanja koje ćete ovde naći, periodično ćemo postavljati i članke o različitim praktičnim aspektima duhovne nauke. Samo praktičnom primenom onoga što pročitate možete zaista da razumete duhovnu nauku i njene dobrobiti.

O sreći

1.1 Šta nam je cilj u životu?

1.2  Realnost života

1.3  Zašto želimo sreću?

1.4  Zakon promene

1.5  Kako dosegnuti Blaženstvo iz duše?

Koristi od duhovne prakse

2.1 Uravnoteženo stanje uma

2.2 Povećana tolerancija na bol

2.3 Razvoj ličnosti

2.3.1 Zašto se to događa?

2.3.2 Šta je osnovna priroda i koncept tri osnovne suptilne  komponente (trigune)

2.3.3 Osnovna priroda – prema utiscima u našem umu

2.4  Prevazilaženje sudbine

2.4.1  Šta je sudbina (karma) a šta slobodna volja?

2.4.2  Sudbina i karma – zakon karme

2.5 Blaženstvo

2.6 Oslobađanje iz ciklusa rađanja i umiranja

Duhovna praksa

O duhovnoj praksi