Podela uzroka problema u životu

Da bismo prevazišli problem sa kojim se suočavamo u životu, prvo moramo da  razumemo njegov stvarni uzrok. Samo onda kada je postavljena tačna i sveobuhvatna dijagnoza uzroka problema, može da se odredi i primeni odgovarajući tretman.

Moderna nauka smatra da uzrok problema može biti fizički ili psihološki. Zbog toga uzrok i pomoć traže samo u ove dve oblasti.

Na primer:

  • Svrab ima fizički uzrok i prema tome se leči odgovarajućim lekovima savremene medicine.

  • Zloupotreba opojnih sredstva se smatra psihološkim problemom, te se leči pre svega psihoterapijom.

Međutim, postoji i treći uzrok naših problema u životu, a to je duhovni. Duhovni uzroci problema ustvari najvišutiču na naše živote. Ali duhovne uzroke nije lako prepoznati niti su nam oni razumlijvi, jer su van dometa moderne nauke. Svetska zdravstvena organizacija je dopunila  postojeću definiciju zdravlja kao ۥpozitivno stanje u fizičkoj, mentalnoj, socijalnoj i duhovnoj dimenzijiۥ. Tako je i zvanično potvrdjeno da je duhovno blagostanje takođe komponenta koja doprinosi našem zdravlju. Duhovnim istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci koje je sproveo SSRF otkriveno je do koje mere duhovni faktori doprinose nasem ukupnom blagostanju.

Tokom duhovnog istraživanja smo ustanovili da se stvarni uzroci problema u našim životima u proseku mogu da podele na tri osnovna uzroka. Grafikon prikazuje podelu stvarnih uzroka problema u našim životima:

Kako je vidljivo iz grafikona, do 80% problema ima svoj uzrok u duhovnoj dimenziji.

Ovakvi problemi  jedino mogu da se prevaziđu  duhovnim sredstvima tj. kroz:

  • Duhovnu praksu koja nam pomaže da se ispunimo duhovnom energijom kako bismo prevazišli, ili se izolovali od tih problema.

  • Sprovođenjem određenih mera duhovnog isceljivanja radi prevazilaženja problema u životu čiji je uzrok u duhovnoj dimenziji.

Na ovaj način  možemo da  rešimo  probleme koji imaju stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji, ili možemo da dobijemo snagu da  možemo da ih podnesemo.

Važno je da obratimo  pažnju da  bilo koji fizički problem može da ima stvarni uzrok u fizičkoj, psihološkoj, ili duhovnoj dimenziji i da oni nisu međusobno isključivi. Jednostavnije rečeno, na fizički probleme mogu da utiču samo činioci iz fizičke dimenzije, takođe može i kombinacija fizičkih i duhovnih, pa čak i kombinacija fizičkih, duhovnih i psiholoških činilaca.

Na primer, slika koja sledi  pokazuje kako žena doživljava snažan bol u želucu, čiji uzrok leži u sve tri dimenzije.