Duhovni lek za preterane seksualne misli

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

Rezime:

Ovo je studija slučaja o Luisu (39 godina) koji je bio opsednut seksualnim mislima još od rane mladosti. Uzrok je bila veštica koja je zaposedala Luisa. Ona je stavljala takve misli u njegov um s ciljem da ga lakše seksualno koristi. Problem je konačno rešen zahvaljujući metodama duhovnog isceljivanja.

1. Opis problema preteranih seksualnih misli

Sledi opis problema preteranih seksualnih misli koji je Luis ispričao svojim rečima. [Luis nije njegovo pravo ime]

Ceo svoj život, osećao sam veliku privlačnost prema ženama. Stalno sam mislio o lepim ženama. Želeo sam da ih gledam, pričam s njima, budem u njihovom društvu. Kako bih zadovoljio svoje želje, voleo sam da budem okružen modelima, glumicama i popularnim pevačicama i sve sam ih fotografisao. Moja je soba bila ispunjena hiljadama fotografija lepih žena.

Preterane misli o seksu često su me ometale u poslu. Bilo mi je teško da se koncetrišem i često sam imao takva ometanja. Dan mi se završavao seksualnim fantazijama. Iako sam iskreno pokušavao da se skoncetrišem na posao, misli su samo nadolazile i na kraju sam im se predavao. Uvek je bila velika borba da pobedim te misli.

Paradoksalno je bilo to što, iako sam stalno maštao o ženama, kad god sam bio u kontaktu sa njima, nastojao sam da se ophodim prema njima kao džentlmen i osećao sam veliko poštovanje prema njima. Nikad nisam dozvolio da mračne seksualne fantazije koje su me proganjale povrede bilo koju ženu sa kojom sam bio u kontaktu. Ove razlike u mojoj ličnosti uvek su me zbunjivale i ometale.

Ponekad sam bio uvučen u seriju kratkih veza koje su trajale samo po jednu noć. Jednom, dok sam bio na putu u drugoj državi, započeo sam seksualnu vezu s mladom ženom koja je trajala danima. Po povratku s putovanja osećao sam gađenje prema samom sebi i taj osećaj pokušao da odagnam tako što bih rešio da se izolujem. U takvim situacijama sam čitao Bibliju kako bi mi se stabilizovao um. U  periodima takve izolacije osećao sam se bolje. Iako nisam mogao da kontrolišem seksualne misli, one su mi se gadile, a gadio sam se i samog sebe. Kao posledicu toga, često sam mesecima izbegavao kratke seksualne veze sa ženama.

Moj prijatelj koji je obavljao duhovnu praksu pod vodstvom Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) preporučio mi je da pojem Božje Ime prema religiji svog rođenja. Počeo sam s pojanjem Isuse Gospode jer sam Hršćanin. Na početku sam osetio porast seksualnih misli, što mi je delovalo čudno. S povećanjem pojanja Isusovog imena, misli o seksu počele su da se smanjuju. Od tada kad god bi seksualne misli počele da se povećavaju, ja bih počeo da pojem s pojačanom koncentracijom i većom brzinom. Takođe, sam počeo redovno da radim tretman slanom vodom. Ovo sam radio naročito kada su misli bile preterane i kada sam se osećao slabo. Bilo je prosto neverovatno kako su posle tretmana sa slanom vodom seksualne misli nestajale, nekad potpuno prestale. Prvi put sam u svom životu shvatio da imam sredstvo protiv seksualnih misli i da mogu da ih držim pod kontrolom. 

2. Razumevanje Luisovog slučaja na suptilnom nivou

Sledi izveštaj Anurade Vadekar, tragateljke Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) sa razvijenim šestim čulom. Ona ima mogućnost da vidi suptilnu dimenziju isto kao što i mi možemo da gledamo fizički svet. Ona je u stanju da dobije sve informacije o osobi bez prethodnog znanja o njoj ili njenom stanju.

Sledi slika koju je Anurada videla kada je suptilno proučavala Luisa.

Preteranim seksualnim mislima upravljala je veštica. Ona je osećala naklonost prema Luisu i bila je oko njega još od njegovog tinejdžerskog doba. Slika pokazuje kako je veštica stavljala misli u njegov um koristeći svoju crnu energiju.

Slika pokazuje vešticu (Ćetkin) kako grli Luisa. Luis pokušava da se usredsredi na članak koji piše kao deo svoje duhovne prakse služenja Istini. Veštica je uporna u ostvarivanju seksualne veze sa Luisom. Zato ona ubacuje seksualne misli u njegov um. Seksualne misli koje je Luis imao bile su primerene želji veštice da ga seksualno iskoristi.

Luisa su ometale preterane seksualne misli, dok je on bio potpuno nesvestan ovog fenomena koji se dešavao u suptilnoj dimenziji. On se navikao na takve misli i imao je utisak da su one psihološke prirode. Pokušavao je da raznim psihološkim metodama prevlada ovaj poremećaj, ali bez uspeha. Primenom mera duhovnog isceljivanja konačno se oslobodio.

2.1 Ometanja koja je osetila Anurada dok je crtala crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije

Dok sam crtala prethodni suptilni crtež Luisa, glava mi je postala teška, vrat mi je postao stegnut, a um preplavljen brojnim seksualnim mislima. Shvatila sam kakva ometanja je doživljavao Luis. Kasnije, dok sam crtala suptilni crtež duhovnog isceljivanja, osetila sam kao da se duhovno isceljivanje desilo i na meni i oslobodilo me navedenih neprijatnosti. – Anurada Vadekar

2.2 Suptilno razumevanje Luisovog slučaja kada je započeo duhovno isceljivanje

Kada je Luis započeo duhovnu praksu pojanja Božjeg Imena, povećao je svoj nivo zaštite protiv uticaja veštice.

Pročitajte  članak – Kako pojanje deluje na pročišćenje uma?
Pogledajte grafički prikaz mehanizma pojanja.

Kao rezultat, veštica ga je manje ometala. Ona bi prvo pobesnela upotrebivši svu svoju energiju pa je u prvom momentu izgledalo kao da je došlo do porasta misli uprkos duhovnoj praksi. Prema preporuci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF)  Luis je svoju duhovnu praksu upotpunio tretmanom slanom vodom i tada su uticaji veštice postajali sve bezuspešniji.

2.3 Crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije – duhovno lečenje slanom vodom

Crtež pokazuje efekat duhovnog isceljivanja slanom vodom na vešticu koja je mučila Luisa.

2.4 Dodatne duhovne mere

Ako ste zaposednuti neprestanim seksualnim mislima, i ako su one prouzrokovane duhom, kod uklanjanja tih simptoma pomoći će sledeće duhovne mere:

Napomena:
– Samo duhovno uzvišena osoba, iznad duhovnog nivoa od 70% može tačno da kaže da li je problem izazvan nečim u suptilnoj dimenziji ili je uzrok psihološke ili fizičke prirode.
– Osoba sa razvijenim šestim čulom može da vidi samo do izvesne mere da li je uzrok u suptilnoj dimenziji (npr. duh).
– Za one koji nemaju razvijeno šesto čulo ili nemaju pristup duhovno uzvišenim osobama postoji način da se korišćenjem intelekta zaključi da li je uzrok problema u suptilnoj dimenziji – ako seksualne misli ne mogu da se prevaziđu i pored primene svih uobičajenih metoda, onda osoba može sa sigurnošću da smatra da one mogu imati duhovni uzrok, a u današnje vreme vrlo je verovatno da je uzrok povezan s duhovima. Za brže i trajne rezultate, mogu da se primenjuju uobičajene metode uporedo sa duhovnim isceljivanjem.

Većini ljudi bi pojanje imena božanstva Date pomoglo u smanjenju broja seksualnih misli. Božanstvo Data pomaže tako što nas štiti od problema prouzrokovanih suptilnim telima preminulih predaka. Pored pojanja Imena božanstva Date, primena duhovne tehnike nijas na Sakralnoj čakri (Svadištana čakri)  će povećati efikasnost pojalice. Kliknite ovde da biste videli kako da uradite nijas mudru.

Ako negativne energije uzrokuju seksualne misli da bi stvorile prepreke tragaocu da napreduje ka višim nivoima duhovne prakse, onda za oslobađanje od seksualnih misli treba pojati Ime Šri Krišne, koje je Om Namo Bhagavate Vasudevaja. Čak i ljudi koji ne rade duhovnu praksu mogu pojati ovo Božje Ime.

Kliknite ovde da biste čuli pojalicu.

I ovde je potrebno da radite nijas na čakri na sakralnom području. Dok primenjujete tehniku nijas na sakralnom području, ponavljajte prethodno pomenitu pojalicu koliko god je potrebno da biste se oslobodili simptoma. Nastavite sa ovom merom bar 2-3 sata dnevno svakog dana dok ne primetite smanjenje broja misli. Zapamtite da treba da budete strpljivi jer je nekada potrebno čak dve godine i više da se oslobodite negativne energije koja izaziva takve neželjene seksualne misli.