SERB_spiritual-research---principles

1. Razlika između modernih nauka i duhovne nauke

Za početak ćemo da istražimo razlike između modernih i duhovne nauke pre nego što pogledamo i razlike u metodi istraživanja.

Poređenje moderne nauke sa duhovnom naukom

Moderna nauka

Duhovna nauka

Koji medijum koristimo za dobijanje znanja

Znanje u modernoj nauci dobijamo putem naših pet čula, uma i intelekta. Na primer, knjigu proučavamo uglavnom pomoću vida i intelekta.

Znanje iz duhovne dimenzije dobijamo putem naših suptilnih organa, suptilnog uma i suptilnog intelekta.
(Sposobnost spoznaje suptilne dimenzije ili suptilnog sveta povećava se uz odgovarajuću duhovnu praksu.)

Usmerenost nauke

Razumeti kreaciju

Razumeti Kreatora

Potpuno/nepotpuno i istinito/pogrešno

“Istina” se u modernoj nauci stalno menja jer se otkrivaju nove stvari i pronalasci. Zato mnoga izdanja knjiga zahtevaju reviziju sadržaja i gradiva.

Istina u Duhovnosti je apsolutna i izvan vremena. Zbog toga se Sveti tekstovi kao što su Vede ne menjaju, iako imaju mnoga izdanja.

2. Principi istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci

Navodimo  principe istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci. Svaki od njih smo detaljno objasnili u tekstu koji sledi:

1. Ne mogu da se koriste konvencionalni instrumenti za merenje i analizu

2. Sprovodi se putem šestog čula, ili nadčulnog opažanja (ESP)

3. Duhovna dimenzija je podjednako sitematična i logična kao i materijalni svet

4. Gotovo znanje dobijeno od Univerzalnog Uma i Intelekta

5. Duhovno istraživanje ne zavisi od prostora ili vremena

6. Treba da se sprovodi pod vodstvom duhovno uzvišenog vođe

2.1 Ne mogu da se koriste konvencionalni instrumenti za merenje i analizu

Kada želimo da istražimo suptilni svet ne možemo da koristimo konvencionalne instrumente za merenje i analizu. Kao što ne možemo da koristitmo lenjir da izmerimo nečiji intelekt, tako ne možemo da koristimo fizičke, psihološke, ili intelektualne metode za istraživanje duhovne dimenzije. Iz prostog razloga što je po samoj definiciji duhovna dimenzija izvan poimanja pet čula, uma i intelekta.

2.2 Sprovodi se putem šestog čula, ili nadčulnog opažanja (ESP)

Duhovno istraživanje  može da se  vrši samo sredstvima vrlo razvijenog šestog čula (ESP).

Upoznali smo se sa sticanjem znanja putem naših pet čulnih organa (oči, uši, nos, koža i jezik), uma i intelekta. Ovo je obrazac po kome se sprovodi tradicionalno istaživanje u modernoj nauci. Međutim, tek oko 2% duhovne dimenzije  može da se razume  putem naših pet čulnih organa (oči, uši, nos, koža i jezik), uma i intelekta. 98% znanja može da se dobije jedino kroz naša suptilna čula. Naše suptilno čulo često nazivamo šestim čulom, ili nadčulnim opažanjem. Duhovno istraživanje možemo da sprovodemo samo uz pomoć vrlo aktivnog šestog čula. Da bi doživeli sveobuhvatan svet kojim se bavi duhovna nauka, pet suptilnih čula, suptilni um i suptilni intelekt treba da se razvijaju.

Šta nije istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci:

Sledeća lista će  da pokaže ono što nije istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci:

  • Pokušaj da se potvrdi autentičnost religijskih predmeta korištenjem savremenih tehnologija (radioaktivnim ugljenikom).
  • Utvrđivanje korelacije između religijske prakse i nekih socioloških, ili psiholoških promena metodama istraživanja modernih nauka.
  • Pokušaji utvrđivanja da je neko mesto ukleto korištenjem moderne tehničke opreme.

U svim ovim primerima čovek pokušava da izmeri i razume duhovnu dimenziju pomoću moderne nauke. Ovo možemo da nazovemo istraživanje, ali ne i istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci. Sposobnost da se izmeri i shvati duhovna dimenzija modernim istraživanjem je tako nepremostivo ograničena da dovodi u pitanje preciznost i delotvornost ovakvih analiza.

2.3 Duhovna dimenzija je podjednako sistematična i logična kao i materijalni svet

Kada je moderna nauka, recimo, ispitivala uzroke žutice, došlo se do zaključka da je jedan od uzroka bila infekcija. Daljnjim ispitivanjem otkrilo se da je infekciju izazvao virus hepatitisa. Zatim se saznalo da postoji više vrsta hepatitisa kao što su hepatitis A, hepatitis B, itd. Na ovaj način se vrši finija analiza uzroka bolesti i problema. Ali dublji, ili najdublji uzroci mogu da se saznaju samo uz pomoć duhovne nauke, tj. istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci.

Putem tog istraživanja smo otkrili da uzroci problema mogu da budu u fizičkoj, pihološkoj, ili u duhovnoj sferi. Čak do 80% naših problema u životu ima uzrok u duhovnoj sferi. Vrlo često kada vidimo da se događa neka tragedija, čujemo izraz ‘To je Božja volja’. Međutim, glavni uzrok tragedija kao što su prirodne katastrofe, ili pad aviona, su prvenstveno u duhovnoj sferi što mi u svom neznanju pripisujemo ‘Božjoj volji’. Ove duhovne razloge smo detaljno opisali u članku ‘Stvarni duhovni uzroci problema u životu’.

2.4 Gotovo znanje dobijeno od Univerzalnog Uma i Intelekta

Znanje čak i najobrazovanijeg čoveka ima granice. Sa druge strane, Bog koji je Sveznajući zna sve o svemu. Zbog toga ljudi iz različitih društvenih krugova i svih nacionalnosti osećaju inspiraciju posle molitve kojoj su prethodili  blokada u razmišljanju i analiziranju. Mnogi su doživeli da posle molitve budu čudom spašeni iz opasnih, ili smrtonosnih nesreća. Univerzalni Um i Intelekt su Božji Um i Intelekt. Obzirom da čovek razvija šesto čulo (nadčulno opažanje) kroz duhovnu praksu, posle nekog nivoa je sposoban da dobije neograničen pristup Univerzualnom Umu i Intelektu.

Sva znanja na ovom sajtu su dobijena i potvrđena od Univerzalnog Uma i Intelekta.

2.5 Duhovno istraživanje ne zavisi od prostora ili vremena

Pošto se znanje dobija od Univerzalnog Uma i Intelekta, čovek ne mora da putuje na određena mesta da bi istraživao. Ono takođe ne zavisi ni od vremena u kom se događa. Bilo da se određeni događaj desio pre mnogo vekova, ili će tek da se desi u budućnosti, priroda tog događaja i način njegovog uticaja i dalje mogu da budu utvrđeni.

Iz tog razloga smo u mogućnosti da objavimo članke kao što je ‘Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci Nostradamusovog duhovnog života. Oba članka daju jedinstvene informacije koje ne pripadaju sadašnjem prostoru i vremenu.

2.6 Treba da ga sprovodimo  pod vođstvom duhovno uzvišenih osoba

Možda najznačajnije u istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci je da tim koji obavlja ovo istaživanje mora da vodi osoba koja je na duhovnom nivou Sveca ili Gurua.

Ako je na skali od 0-100%, spajanje sa Bogom (što je krajnji cilj svakog duhovnog puta) 100%, onda je većina ljudi današnjice na duhovnom nivou od 20-25%. Samo kad putem duhovne prakse neko dostigne duhovni nivo iznad 70%, može da se nazove duhovnim učiteljem, ili Svecem. Ove visoko duhovno razvijene osobe mogu da pristupe Univerzalnom Umu i Intelektu i mogu da budu potpuno sigurni da ih ne savetuju pogrešno neka suptilna tela, ili neki entitet. Prosto rečeno dostizanje duhovnog nivoa Sveca je dostizanje viših sfera u duhovnom razvoju. To je kao kad neko postane Nobelovac u određenom polju svetovnog života.