Nasilna ispoljavanja demonske zaposednutosti

1. Uvod u nasilna ispoljavanja demonske zaposednutosti

U nasilnim ispoljavanjima demonske zaposednutosti, svest duha (negativne energije) preovladava i deluje nasilno. Nasilna ispoljavanja demonske zaposednutosti se ispoljavaju na sledeće načine:

 • Ponašanje koje naglašava glavne osobine. Na primer, agresivna osoba može postati još agresivnija.
 • Ponašanje koje je u suprotnosti sa osobinama osobe ili situacije. Poslušna i plašljiva osoba može da se ponaša neuobičajeno agresivno.
 • Ponekad osoba može da ispolji nadljudsku snagu u trenucima kada je nasilna. Videli smo situacije kada je trebalo više ljudi da obuzdaju inače vrlo krhke osobe.

2. Video o nasilnim ispoljavanjima demonske zaposednutosti

Sledeći video prikazuje dva primera nasilnih ispoljavanja. Objašnjenja za oba videa su u nastavku.

2.1 Nasilna ispoljavanja duha prouzrokuju gušenje i grčevite pokrete

 • Do trenutka u kome je došlo do ispoljavanja, osoba na videu je zadnjih 4-5 godina radila duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne Violent-demonic-possession1prakse prema savetima SSRF-a.
 • Osoba je zaposednuta duhom već dugi niz godina. Međutim, zaposednutost je izašla na videlo tek posle dužeg  obavljanja duhovne prakse, jer entitet koji ju je uznemiravao više nije mogao da podnese satviktu koju je osoba dobijala radeći svakodnevno duhovnu praksu. Do tada ju je duh mučio na pritajen način, stvarajući joj različite probleme u životu.
 • Ovaj video je snimljen za vreme sesije duhovnog isceljivanja  u SSRF centru (ašram) u Goi, Indija. Kada je duh bio prisiljen da se pokaže, pokušao je da uplaši i nju i iscelitelje tako što ju je gušio, povlačio i gurao naokolo.

 

2.2 Nasilna ispoljavanja duha iz šestog regiona Pakla

Do trenutka kada su ova ispoljavanja započela, osoba na videu je radila duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, prema savetima  SSRF-a više od šest godina.Violent-demonic-possession2

 • Osoba je bila zaposednuta snažnom negativnom energijom (Mantrikom)  iz šetog regiona Pakla (Patal) već dugi niz godina. (Pogledajte tabelu koja daje poređenje snage raznih vrsta duhova.
 • U ovom događaju negativna energija se ispoljila samo zbog prisutnosti Njegove Svetosti Dr. Atavlea.
 • Usledila je suptilna bitka u kojoj je duh pokušavao da omete Njegovu Svetost Dr. Atavlea. Suptilna bitka nije mogla biti vidljiva za nas. Metoda koju koristi Njegova Svetost Dr. Atavle za borbu sa crnom energijom Mantrika je ulazak u meditativno stanje.
 • Kako je Mantrik počeo da gubi bitku, pokušavao je da fizički odvraća pažnju kako bi omeo meditativno stanje Njegove Svetosti Dr. Atavlea.
 • Na kraju je duh iscrpio svu svoju crnu energiju i odustao od borbe.