Analiza slučaja – Prevazilaženje teških neuroloških simptoma cerebralne aneurizme pojanjem i duhovnom praksom

SSRF objavljuje ove studije slučajeva u nameri da našim čitaocima da usmerenje i pomoć u vezi sa problemima koji nastaju na fizičkom i/ili psihološkom nivou, ali čiji glavni uzrok može da bude u duhovnoj dimenziji. Kada je uzrok problema u duhovnoj dimenziji, primetili smo da se najbolji rezultati izlečenja postižu uključivanjem  mera duhovnog isceljivanja. SSRF savetuje nastavak lečenja fizičkih i psihičkih problema konvencionalnim medicinskim sredstvima  uz primenu mera duhovnog isceljivanja. Čitaoci mogu da primenjuju mere duhovnog isceljivanja na sopstvenu odgovornost.

cerebral aneurysm

Definicija aneurizme: javlja se na slabim tačkama na arteriji. Jednom kada oslabi, arterijski zid se ispupči i napuni krvlju. To ispupčenje se zove aneurizma. Aneurizme mogu da se rasprsnu i to može da dovode do izlivanja krvi u organ kojeg ta arterija snabdeva krvlju. Kada se to dogodi, rezultat može da bude trajno oštećenje, invalidnosti ili smrt, u zavisnosti od lokacije i veličini aneurizme.

Rezime: U ovom članku  gđa. Anđeli Mehta opisuje svoje fizičke patnje, koje su trajale 12 godina, a bile su izazvane simptomima cerebralne (moždane) aneurizme. Kada je započela duhovnu praksu pojanja, njene patnje su postupno nestale u roku od nekoliko meseci. Danas Anđeli nema nikakve simptome bolesti i živi normalnim i aktivnim životom.

 

1. Uvod

Anjali Mehta

Anđeli Mehta, (stara 49 godina) je iz grada Punea u Indiji. Udata je i majka troje dece. Anđeli je bila stub oslonac svoje porodice, sve dok je nije pogodila po život opasna bolest. U ovom članku ona opisuje svoje intenzivne fizičke patnje koje su izazvane simptomima cerebralne aneurizme, koje su trajale 12 godina. Podelila je kako je prebrodila ove probleme pomoću duhovnog isceljivanja.

2. Simptomi cerebralne (moždane) aneurizme Anđeli Mehta

Mesec dana posle rođenja trećeg deteta, 1986. godine, osećala sam se jako bolesno. Moje desno oko postalo je ispupčeno (proptoza). Pored toga kapak mi je bio neprestano obešen tako da je to oko bilo stalno zatvoreno. [Mnogo godina pre, kada sam imala 14 godina, imala sam razrokost (nepravilan položaj očnih jabučica). Posle tri operacije dvostruka slika je nestala, ali kao što može da  se vidi na mojim fotografijama, defekt je delom ostao.]

Sa novim nastupom bolesti, počele su jake glavobolje, osećala sam izrazite vrtoglavice i imala epileptične napade (uznemirenost, konvulzije). Nisam bila u stanju da otvorim oči ni da podignem glavu sa jastuka. Osećala sam kao da me neko povlači prema dole, a pored ovoga celo telo mi je oticalo. Zbog navedenih simptoma nisam bila u stanju da obavljam ni jedan kućni posao..

Kada su se pojavili simptomi odmah sam otišla u prestižnu KEM bolnicu u Mumbaju, u Indiji, kako bih saznala šta sa mnom nije u redu. Posle raznih testova, uključujući digitalnu supstrakcijsku angiografiju i CT snimanje, specijalisti su dijagnostifikovali aneurizmu moždane arterije kao uzrok mojih simptoma. Savetovali su mi da se podvrgnem zahvatu poznatom kao umetanje metalnih kopči na aneurizmu trans-femoralnim putem. To je značilo da će aneurizmu držati metalne kopče. Doktori su me uveravali da bih se posle zahvata rešila 60% svojih simptoma, dok bih ostatak života nastavila da živim sa 40% simptoma. Prihvatila sam i otišla na operaciju.

Po obavljenoj operaciji glavobolje su se u određenoj meri smanjile, a posle mesec dana otvorilo mi se desno oko. Međutim, ozbiljni nedostatak bio je što sam tokom pet godina posle operacije bila skoro u potpunosti vezana za krevet zbog teške uspavanosti lekovima (Carbamazepine 200 mg tri puta dnevno). Ovaj lek mi je propisan za kontrolu konvulzija. Ekstremna slabost je i dalje bila prisutna, u mojim rukama i nogama nije bilo snage. Kad sam pokušavala da stojim ili hodam osetila bih vrtoglavicu i padala. Čak je i o mojoj novorođenoj bebi morala da brine moja majka.

Simptomi su me mučili punih 12 godina posle operacije. Bila sam prikovana za krevet gotovo šest meseci godišnje pa sam često boravila u bolnici. Tokom tih 12 godina nisam izlazila iz kuće osim na medicinske preglede. Pomirila sam se sa svojom sudbinom i činjenicom da ostatak života moram neprekidno da uzimam lekove za ublažavanje bola, konvulzije i depresiju.

3. Oporavak od simptoma cerebralne (moždane) aneurizme

Božjom milošću, jedan me prijatelj u oktobru 1997. godine upoznao sa Fondacijom za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF). Tu sam naučila o duhovnoj praksi pojanja Božjeg imena prema religiji rođenja. Odmah sam počela da naučeno spuštam u praksu. Počela sam da pojem ime Božanstva moje porodice (po rođenju sam Hinduističke religije) i pojalicu za duhovnu zaštitu Šri Gurudev Data.

Molimo vas pogledajte koju duhovnu praksu preporučuje SSRF u članku ‘Započnite svoje duhovno putovanje’.

Posle tri do četiri dana primetila sam da se osećaj težine oko moje glave postupno smanjio. Takođe sam osetila kako neka vrsta negativnog entiteta napušta moje telo. Svi su simptomi počeli da nestaju jedan po jedan. Glavobolja je nestala, vrtoglavice su se smanjile, učestalost grčeva počela je da opada, a otoci na telu u periodu od šest meseci postupno su nestali. Činilo se gotovo predobro da bi bilo istinito.

Otišla sam na redovnu šestomesečnu kontrolu, posle nedelju dana od kako sam počela da pojem. Doktor je primetio veliko poboljšanje – napredak mog zdravstvenog stanja.

Šest meseci kasnije, uz naknadno praćenje, doktor je bio oduševljen. Bio je zapanjen videvši u kolikoj meri se moje stanje poboljšalo. Izjavio je da je nalaz pregleda mog unutarašnjeg oka po prvi puta u 12 godina normalan. Nije mogao da pronađe znakove aneurizme koje je navikao da vidi na meni u proteklih 12 godina. Ponovio je sve testove kako bi bio siguran. Svi testovi su bili potpuno normalni i nije bilo znakova aneurizme. Rekao je da može da mi ukine terapiju lekovima i izjavio je da je ovo što se desilo ravno čudu.

Sada je prošlo više od osam godina od kako sam počela da obavljam duhovnu praksu. Ne koristim nikakve lekove. Tokom 12 godina od operacije, i pored toga što sam stalno uzimala lekove nisam bila u stanju da obavljam ništa od kućnih poslova. Ali, od kada sam počela da obavljam duhovnu praksu, ne samo da mogu da radim kućne poslove, već aktivno učestvujem u aktivnostima na širenju Duhovnosti. Sada sam u mogućnosti da budem aktivna tokom celog dana, odnosno od 5:00 h do 22:00h.

Zahvalna sam SSRF-u za svoj oporavak. Što najbolji doktori i lekovi nisu mogli da izleče 12 godina, izlečeno je pojanjem Božjeg Imena s verom za nekoliko meseci i bez ikakvih troškova.

4. Duhovno istraživanje glavnih uzroka cerebralne aneurizme

U SSRF-u smo bili zaintrigirani dramatičnim preokretom u Anđelinom životu od kada je započela pojanje. Sproveli smo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pomoću razvijenog ekstrasenzornog opažanja (ESP) ili šestog čula. Imali smo nameru da pronađemo pravi uzrok cerebralne (moždane) aneurizme. Otkrili smo da su u 70% moždanih poremećaja glavni uzrok negativne energije, dok je u 30% slučajeva uzrok čisto fizičke prirode, odnosno poremećaji nastaju zbog strukturalnih promena u mozgu. Takođe smo otkrili da proces i simptomi variraju zavisno od mere u kojoj duh deluje na osobu.

  1. Kada je nivo uticaja negativne energije 30%: U ovom slučaju duhovi ometaju osobu i stvaraju crne energetske centre u potiljačnom delu glave. Tu se nalazi suptilna šupljina sa tri kanala: Sunčev, Mesečev i Središnji kanal gde se duhovne energije (Kundalini) sastaju.

Suptilna (neopipljiva) šupljina u mozgu objašnjena je u članku o Duhovnom energetskom sistemu (Kundalini). Stvarajući centre u toj posebnoj šupljini, duhovi lako preuzimaju kontrolu nad telom, pa tako i nad glavom osobe. Zatim iz tih centara šalju niti crne energije do krvnih sudova u mozgu. Iz takvih crnih niti proizlaze crne frekvencije koje povećavaju pritisak u krvnim sudovima, što dovodi do glavobolja i vrtoglavica.

Cerebrum-1

 

  1. Kada je nivo uticaja negativne energije 30% – 50%:  Kako se crna energija sakuplja u krvnim sudovima, tako raste i obim krvnih sudova. Zbog porasta crne energije u šupljini glave (lobanjskoj šupljini) počinju ometanja kao nemogućnost podizanja glave s jastuka, grčevi ili konvulzije (epileptični napad).

Cerebrum-2

  1. Kada je nivo uticaja negativne energije više od 50%: Kako se uticaj crne energije na mozak povećava, povećava se i materijalizacija protoka crne energije u krvnim sudovima koja tako formira trajan centar. Zbog toga na takvim mestima krvni sudovi bubre. Zbog toga se frekvencije crne energije neprekidno emituju iz ovakvog centra, gubi se ravnoteža tela i celi nervni sistem je tako doveden u haos. U takvom stanju prestaje protok nadražaja iz mozga do tela. Zbog toga osoba doživljava hladnoću u svojim rukama i nogama i ima potrebu da duže spava.

Takvi poremećaji su obično rezultat uticaja ili zaposednutosti vešticom (četkin).

 5. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci uticaja pojanja na smanjivanje simptoma

Pojanjem se prenosi satvik (satva-čistota) frekvencija u telu. Zahvaljujući snazi ovih frekvencija, moć centara crne energije se smanjuje i oni se vremenom razgrađuju. Time se olakšava oporavak pacijenata.

5.1. Smanjenje crnih frekvencija koje se emituju iz centara crne energije

Cerebrum-4

 

Zahvaljujući satvik frekvencijama koje nastaju pojanjem, počinje kidanje niti crne energije koje izviru iz crnih energetskih centara. Kapacitet prenosa, brzina i postojanost crnih frekvencija koje emituju centri crne energije postepeno se smanjuju. Na kraju se snaga glavnog centra crne energije počinje da smanjuje kao što je prikazano na prethodnoj slici.

5.2. Smanjenje unutrašnje snage centara crne energije

Cerebrum-5

Kako se smanjuje snaga centara crne energije, tako je i snabdevanje krvnih sudova u mozgu crnom energijom umanjeno. Zbog toga se protok crne energije u krvnim sudovima smanjuje i crne energije je sve manje. Unutarašnja snaga centara crne energije takođe je smanjena i ostaje samo spoljašnji omotač. Ovo je vidljivo iz prethodno prikazanih dijagrama.

5.3. Raspad crne energije

Cerebrum-6

Kao što je prikazano u dijagramu, kako uticaj pojanja na telo raste, centri crne energije počinju da se raspadaju. Zbog toga je protok crne energije u krvnim sudovima takođe smanjen. Posle toga se i sama crna energija raspada, zbog čega je i oticanje krvnih sudova umanjeno. Tada počinje oporavak pacijenta.

6. Kratak pregled

Preporučljivo je da se svako medicinsko lečenje dopuni duhovnom praksom ili odgovarajućim merama duhovnog isceljivanja koje pomažu u procesu ozdravljenja, naročito kada je uzrok bolesti duhovne prirode.