Duhovne vibracije u kući i njihov uticaj (vastu šastra)

1. Uvod

Svako od nas ima mesto koje naziva svojim domom. Zavisno od stila života, tip kuće u kojoj živimo može da bude vrlo različit. U skladu sa kućom gde živimo,  sa tim kako je sagrađena, kako je održavamo i sl., naša kuća može da emituje različite duhovne vibracije.

Naša istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci pokazala su da poboljšanje duhovnih vibracija u našim kućama može da ima mnoge pozitivne efekte kao što su povećanje finansijske sigurnosti, više sreće, bolji odnosi među ukućanima, manje prepreka za obavljanje duhovne prakse (sadne).

U ovom članku ćemo da objasnimo šta utiče na duhovne vibracije u našim kućama.

2. Proučavanje vibracija u prostoru

Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci važnost pridaju proučavanju duhovne dimenzije. Preko ovih istraživanja počinjemo da razumemo pravi uzrok i posledicu bilo kojeg iskustva. Na primer, putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci možemo da razumemo kako uzrok bračnog neslaganja može da bude prouzrokovano od suptilnih tela  naših preminulih predaka.

Isto tako, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci nam može pomoći da razumemo zašto neki tipovi kuća donose dobru sreću i veselje, dok drugim ukućanima prouzrokuju ometanja. Kako bismo mogli da istražujemo duhovne vibracije u prostoru, hajde da se prvo upoznamo sa nekih osnovnim pojmovima iz nauke o vastu šastri, što je objašnjeno u sledećem poglavlju.

2.1 Šta je vastu šastra?

Definicija: Vastu šastra je Vedska nauka koja objašnjava razliku između prijatnih i ometajućih frekvencija prisutnih u prostoru.

2.2. Šta je vastu?

Vastu znači prostor i on se odnosi na otvoreni prostor opasan zidovima sa svih strana, bez obzira na to ima li krov.

Svaki tako izgrađen prostor ima centar energije, poznatiji kao Božanstvo prostora. Njegova misija je da obogati energijom bilo koji prijatni ili ometajući događaj u njemu.

2.3 Frekvencije u prostoru

Radi razumevanja razlike između prijatnih i neprijatnih frekvencija prisutnih u prostoru, pokušajmo prvo da razumemo kako ove frekvencije nastaju.

Postoje tri vrste frekvencija u praznim prostorima:

 • Prva vrsta se sastoji od frekvencija koje emituju čestice zemlje na kojoj je objekt izgrađen. (Pogledajte sliku A u nastavku.)
 • Druga vrsta se sastoji od 360 frekvencija koje putuju vodoravno u odnosu na regiju Zemlje (Bulok). Ove frekvencije prolaze kružno kroz prostor.
 • Treća vrsta se sastoji od frekvencija misli onih koji su gradili prostorije, onih koji u njima borave i onih koji ih posećuju.

What is a vastu and how are frequencies created in it?

Ove tri vrste frekvencija međusobno deluju i kao rezultat toga ukupna kretanja frekvencija u prostoru postaje slučajna. (Pogledaje sliku B iznad.)

Vastu šastra pomaže nam da shvatimo kako možemo da izbegnemo uticaj slučajnih vibracija.

3. Faktori koji utiču na vibracije u prostoru

3.1 Faktori koji utiču na vibracije u prostoru prema vastu šastri

Vastu šastra daje detaljne savete na koji način možemo da izgradimo prostorije i izbegnemo ometajuće, a i da privlačimo duhovno pozitivne vibracije. U nastavku sledi nekoliko primera sa smernicama.

3.1.1 Vibracije zemljišta

Pri odabiru zemljišta za gradnju kuće, važno je da proverimo koju vrstu vibracija zemlja privlači. Na primer:

 • Kvadratne ili pravougaone parcele stvaraju pozitivne efekte dok će ostali oblici verovatno da imaju ometajuće efekte.

 • Kada je udaljenost između severnih i južnih granica veća od udaljenosti između istočnih i zapadnih, zemljište nam daje ometajuće vibracije. Suprotan raspored donosi nemir.

 • Kada je prednji deo parcele uži od zadnjeg dela, zemlja vlasniku daruje bogatstvo i mentalni mir. Kada je prednji deo parcele širi od zadnjeg dela, tada zemljište zrači negativnim vibracijama koje ometaju vlasnika.

 • Malena parcela između dve velike uzrokuje nemir zato što frekvencije većih parcela zemlje dosta utiču na manje zemljište. Osim toga, vastu šastra daje pojedinosti o tome kako uzbrdica i nizbrdica utiču na zemljište, koje vrste okoline su povoljne ili ometajuće, da li je poželjna prisutnost vode u obliku reka, jezera, ribnjaka i sl. Na primer, ne preporučuje se da se kuća gradi blizu groblja ili krematorijuma jer suptilna tela (linga deha) pokojnika i duhovi koji posećuju mesto mogu da budu uzrok ometanja.

3.1.2 Vibracije u prostoru u kome se živi

Prema vastu šastri, duhovne vibracije u prostoru u kome se živi takođe zavise od niza faktora:

 • Materijal koji se koristi u izgradnji. Na primer, kamen i blato imaju veći potencijal da privuku pozitivne frekvencije nego cement.
 • Smer glavnih vrata, kuhinje, kupatila itd.
 • Svrha objekta, npr. kuća, trgovački centar, palata, hram itd.

3.1.3 Ometanja koja doživljavaju oni koji žive u lošem prostoru

Nepravilno izgrađeni objekti će verovatno da izazovu različite vrste ometanja za ukućane:

 • Fizičke bolesti kao što su bolesti želuca, reumatizam, paraliza itd.
 • Psihološki problemi kao što su anksioznost, depresija itd.
 • Štetno dejstvo na plod.
 • Ako je raspored soba u prostoru pogrešan mogu da se dožive različite vrste ometanja.

3.2 Faktori koji doprinose vibracijama u prostorijama

U ranijem članku o suptilnom pročišćavanju kuće od duhova, predstavili smo koliko svaki od prethodno navedenih faktora utiče na ukupne vibracije u prostoru.

Ova podela objašnjava da stanari i ono što rade u prostoru određuje vibracije u prostoru u mnogo većoj meri od fizičkih svojstava zemlje i objekata.

3.3 Duhovni uzroci frekvencija u prostoru

Budući da danas u prostorima uglavnom prevladava rađa-tama, oblik energije u njima je sličniji energiji demona, a ne Božanstava.

Osim toga, neke vrste prostora privlače duhove. Na primer, ometajuće frekvencije su prisutne u bolnici, policijskoj stanici, zatvoru, mestima gde se obavljaju negativne aktivnosti, gde su se dogodila ubistva, na groblju ili krematorijumu itd., jer pojedinci koji tamo borave doživljavaju nesreću ili imaju negativne misli.

Sprovođenjem redovne duhovne prakse prema šest osnovnih principa Duhovnosti i vođenjem satvik načina  života, moguće je u prostor privući pozitivne frekvencije.U sledećem članku o ovoj temi nalaze se neki praktični saveti.

4. Rezime – duhovne vibracije u kući

Vastu šastra daje vrlo korisne savete o izboru zemljišta i arhitekture za prijatan dom. Međutim, važno je da shvatimo da karakteri i osobine ukućana i aktivnosti koje obavljaju u prostoru u značajnijoj meri određuju šta ćemo u njemu doživljavati.