Punđa kao način vezivanja kose i njene duhovne dobrobiti

Da biste u potpunosti razumeli ovaj članak molimo vas da pročitate sledeće članke:

 

 1. Satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne komponente
 2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o nezi kose i vrstama frizura
 3. Šta je Kundalini?

1. Vezivanje kose u punđu iz duhovne perspektive

Punđa je popularna među ženama koje vole da podižu svoju kosu. Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci saznali smo da je punđa takođe i duhovno najbolji način vezivanja kose. Međutim, veoma je važan i metod koji se koristi za prikupljanje kose u punđu. Ako se pravi na pogrešan način, duhovna dobrobit od vezivanja punđe može biti smanjena ili, u određenim slučajevima, može izazvati suprotni efekat. U ovom članku iznećemo otkrića do kojih smo došli kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o vezivanju kose u punđu i koji je način vezivanja punđe najviše satvik ili duhovno ispravan.

 

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci vezano za  vezivanje kose u punđu

2.1 Crtež zasnovan na duhovnom znanju o idealnom načinu vezivanja punđe

U našem istraživačkom timu imamo tragaoce sa razvijenim šestim čulom. Božjom milošću i zahvaljujući obavljanju godinama redovne duhovne prakse ovi tragaoci su u mogućnosti da opažaju duhovnu dimenziju isto kao što i mi vidimo fizičku dimenziju. Jedna od ovih tragalaca, gđica Prijanka Lotlikar nacrtala je crtež zasnovan na duhovnom znanju o duhovnim vibracijama koje je videla kada žena veže kosu u punđu. Kroz ovaj crtež omogućila nam je da zavirimo u duhovnu dimenziju i da vidimo duhovno pozitivnu energiju koja se skuplja oko žene koja nosi punđu. Sve Prijankine crteže pre objavljivanja pregleda i potvrđuje Njegova Svetost Dr.Đajant Atavle.

Tačnost ovog crteža je 80% što je daleko iznad proseka prosečnog suptilnog ili vidovitog umetnika čiji crteži imaju tačnost koja obično ne prelazi 10% tačnosti.

 

The best bun hairstyle and the spiritual vibrations associated with it

Kao što možete da vidite iz navedenog crteža, različiti vidovi pozitivnih energija se javljaju kada žena veže kosu u punđu. Kada je kosa uredno vezana u tradicionalnu punđu sa čvorom, onda ima sposobnost da upija i emituje duhovno čiste ili satvik vibracije u okolinu. Zapravo punđa upija i emituje satvik talase iz , ili u okolinu prema potrebama žene koja je nosi. Takođe, po potrebi, šalje Božansku svesnost u prostor ženine glave putem dodira. Oblik punđe je jedan od važnih faktora koji čine da punđa upija ovu energiju. Kružni oblik čini da se Božanska energija kreće u smeru kazaljke na satu i na taj način se energija zadržava u ženinom telu.

 

Zbog svega ovoga žensko telo postaje osetljivije na satvik vibracije i tako se duhovno pročišćava. Što je kosa duža, punđa brže upija ovu energiju.

 

2.2 Na kom delu glave je najbolje da se punđa veže

Da biste bolje razumeli, molimo vas da pročitate članak – Šta je Kundalini?

Iz duhovne perspektive, punđu je najbolje vezati na potiljku. Razlog za ovo je što se na tom mestu nalazi ušće 3 glavna Kundalini kanala (Tripui), a to su –  Centralni kanal (Sušumnanadi), Sunčani kanal (Surijanadi) i Mesečev kanal (Čandranadi). Centar punđe u tom slučaju upija i zadržava energiju koja se emituje iz ovog ušća kanala u prostor glave. Tradicionalna punđa je idealni medijum za prikupljanje duhovne energije.

 

2.3 Značaj razdeljka po sredini

Ako se pre vezivanja punđe napravi razdeljak po sredini, žena je tada u mogućnosti da bolje i više primi Božanske energije kroz svoju Sahasraračakru koja se dalje širi kroz telo i daje pozitivnu energiju svim ostalim čakrama.

 

2.4 Druge duhovne dobrobiti punđe

Povećanje duhovne pozitivnosti od punđe ima i druge dobrobitiblack energy

 • Jedna od glavnih dobrobiti je ta da se stvara pozitivna energija koja štiti ženu od ometanja od negativnih energija.
 • Bilo kakav omotač od crne energije oko intelekta smanjen je do minimuma.
 • Zbog nošenja punđe kod žene dolazi do povećanja oštrine intelekta i ona se ponaša zrelije. Zajedno sa ovim njen um postaje stabilnijii i ima više satvik misli.
 • Prema tome, pomaže joj da nastavi svoje duhovno putovanje dok vodi svetovni život.

2.5 Najbolje vrste punđi iz duhovne perspektive

Tradicionalna punđa

Best bun hairstyles – the traditional bun with a knot

Žene na različite načine vezuju punđu. Ipak, kapacitet da se upije Božanska svesnost (Čaitanija) iz sredine je manji nego kod tradicionalne punđe vezane u čvor kako je prikazano na prethodnoj slici.

Punđa vezana od savijene pletenice (poznato kao ‘kopa’ u Indiji)

Ovo je drugi način vezivanja punđe koji emituje još bolje duhovne vibracije od tradicionalne punđe o kojoj smo pričali. U nekim delovima Indije poznatija je kao kopa. Kako bi napravili kopu prvo je potrebno da se isplete pletenica od tri pramena kada se napravi razdeljak na sredini. Zatim se pletenica previje na gore i umetne se u kosu.

2.6 Primeri iz duhovne perspektive kako ne bi trebalo da vezujemo punđu

 • Kada se kosa veže u punđu na bilo koji drugi način od prethodno pomenutog, duhovna čistota ili satvikta punđe je umanjena. Zapravo, umesto da upija duhovnu čistotu, moše se desiti da privuče rađa-tama ili duhovno nečiste vibracije.
 • Nije poželjno vezivati punđu više naniže ka vratu, jer na tom mestu ne postoji mogućnost da se upije duhovna energija.
 • Razdeljak na levoj ili desnoj stranu ili nepostojanje razdeljka u svakom slučaju olakšava da se stvori omotač od negativne energije.
 • Nepotrebno uvrtanje kose u ili oko punđe smanjuje mogućnost upijanja pozitivne energije i stvara težinu u glavi.

Kao rezultat  navedenih faktora osoba može imati duhovni gubitak umesto pozitivne dobrobiti od nošenja punđe.

3. Šta raditi, a šta ne prilikom vezivanja punđe

Nošenje punđe pomaže povećanju duhovne pozitivnosti žene, ali postoji nekoliko stvari koje žena može da uradi i time umanji duhovne dobrobiti, nevezano za duhovno ispravan način vezivanja kose u punđu.

 

hair nets for buns and their spiritual effect

Neke žene prekrivaju punđu najlonskim mrežama raznih boja kako bi punđu držale učvršćenu na mestu. Ovo umanjuje mogućnost punđe da upije Božansku energiju ili Čaitaniju iz okoline. Samim tim smanjuje se dobrobit nošenja punđe u smislu mogućnosti da stvori energiju za zaštitu od ometanja od negativnih energija.

 

U pokušajima da punđa  izgleda moderno, koriste se šnale ili rajfovi raznih boja. Ovo nije satvik i odaje rađa-tama vibracije. Tako oni privlače negativne vibracije prema ženi koja ih nosi

 

Krajevi kose ne bi trebalo da štrče iz punđe. Kada se krajevi kose ubace u punđu maksimum pozitivne energije zadražava se u njoj i žena je takođe zaštićena od rađa-tama vibracija iz okoline.

4. Uticaj negativnih energija

Untied bun or loose hair gives out negative vibrations.U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci svedočili smo mnogim tipovima zaposednutosti negativnim energijama. Kada ličnost ovih negativnih energija izađe na videlo, kao što možemo videti na slici, lako primećujemo šta oni vole, a šta ne. Na taj način, iz prve ruke, dobijamo potvrdu o tome šta nije dobro za nas posmatrajući šta to negativne energije vole. U skoro svim slučajevima kada osoba koja je zaposednuta nosi punđu, ispoljena negativna energija u njoj razvezuje punđu i raspušta kosu, jer ne može da toleriše pozitivnost tradicionalne punđe. Navedena slika nam pokazuje osobu koja je zaposednuta od negativne energije i onog trenutka kada se ona  ispoljila, prva stvar koju je uradila bila je razvezivanje punđe.

 

Pogledajte čanak – Koji procenat svetske populacije je zaposednut od negativnih energija?

5. Zaključak

Vezivanje kose u punđu je tradicionalni način da se dobije duhovna pozitivnost i smanji rizik od uticaja negativnih energija. Zbog toga podstičemo naše čitateljke da prihvate tradicionalni način nošenja punđe, umesto da budu pod uticajem trenutne mode.

Rađenje duhovne prakse čini nas osetljivijim i daje nam mogućnost da na višem nivou iskusimo duhovnu čistotu nošenja tradicionalne punđe. Kada jednom iskusimo ovu čistotu, teoretsko znanje o dobrobitima punđe nije više potrebno, jer samo iskustvo nas ohrabruje da i dalje nastavimo sa vezivanjem kose u punđu.

Sledeći put kada planirate da vežete punđu možete razmotriti neki način vezivanja o kome smo pričali. Ako uspete da osetite pozitivnost od tradicionalne punđe, molimo Vas podelite iskustva sa nama, voleli bismo da ih čujemo.