Ponavljanje snova o preminulim članovima porodice i precima

1. Uvod

Naši čitaoci vrlo često pitaju za značenje učestalog sanjanja preminulih rođaka. Neki se tome obraduju, a neki se užasavaju. Postavljaju se pitanja,‘’Da li je moj otac nastavio da živi posle smrti?’’,‘’Da li je otišao u raj?’’, ‘’Šta žele da mi kažu ?’’, itd. U ovom članku, kroz  istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci, rasvetlićemo ovu tematiku sa psihološkog i duhovnog stanovišta.

Molimo vas da pročitate članak  šta je istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci?

2. Zašto sanjamo preminule članove porodice?

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da postoje psihološki i duhovni razlozi sanjanja preminulih članova porodice. U 30% slučajeva su razlozi psihološke, a u 70% duhovne prirode.

Psihološki razlozi mogu da uključe osećaj krivice, ili žaljenja, zbog nedovoljno provedenog vremena s voljenom osobom pre njene smrti, ili nemir zbog preminulog člana porodice. Slike koje se pojavljuju u snu dolaze iz podsvesnog uma.

Duhovni razlozi su uglavnom dvojaki. Prvi je da suptilno telo preminulog člana porodice traži pomoć u životu posle smrti  i pokušava da kontaktira sa potomkom na fizičkom nivou postojanja. Drugi razlog je da traži osvetu, kako bi izravnao sudbinske račune sa članom porodice.

Spiritual reasons why deceased family members appear in dreams

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci otkrili smo da u oko 70% slučajeva suptilno telo traži pomoć u životu posle smrti, dok u 30% slučajeva traži osvetu, ili plaši i uznemirava potomka na fizičkom nivou postojanja.

Može da se smatra da je san duhovne prirode ukoliko se ponovi najmanje 3 puta uzastopce u toku tri dana. Preminuli članovi porodice najčešće kontaktiraju sa članovima porodice (ili im se pojavljuju u snu) za koje osećaju da bi mogli da im pomognu. U životu posle smrti, suptilna tela lakše komuniciraju sa svojim potomcima kroz snove, nego za vreme budnog stanja. Kada je osoba koju žele da kontaktiraju budna i zauzeta raznim aktivnostima, svih pet čula i um joj nisu dovoljno skoncentrisani. U fazi spavanja ili sanjanja, um lakše i kvalitetnije opaža poruke iz suptilnog sveta.

Otkrili  smo da se osobe, koje  su  imale  nasilnu,  ili  preranu  smrt,  češće  pojavljuju u  snovima  u odnosu na osobe koje su imale prirodnu smrt, npr. posle dugotrajne bolesti. Osobe  koje su  preminule  prirodnom smrću, mentalno su bolje pripremljene za smrt, pa se zato lakše kreću u  životu posle smrti. U samo 10% slučajeva može da  se desi da se negativne energije u snovima preruše u preminule rođake.

3. Šta ako se sanja bliski prijatelj koji je iznenada preminuo?

Sanjanje pokojnika nije nužno ograničeno na članove porodice. Ponekad se u snu pojave preminuli bliski prijatelji. Najčešće traže pomoć, jer osećaju veću bliskost sa osobom koju kontaktiraju, nego sa članovima svoje porodice na Zemlji. Sledeća priča koju nam je ispričao jedan od članova Fondacije za istraživanja zasnovano na duhovnoj nauci (SSRF) istraživačkog tima dodatno će da pojasni navedeno.

Moj prijatelj Andrej (nije njegovo pravo ime) me je nedavno posetio u SSRF istraživačkom centru i ispričao kako ga je bio uplašio san o njegovom bliskom prijatelju, koji je poginuo u tragičnoj nesreći. Andrej je ispričao da za vreme studiranja nije otišao na putovanje sa svojim prijateljem. Takmičio se na nekoj priredbi, za koju ga je trenirao njegov prijatelj. Na tom putovanju prijatelj se utopio.

Andrej je osećao krivicu i žaljenje  što nije bio sa prijateljem i što nije bio u mogućnosti da mu spase  život. Nije imao snage da prisustvuje sahrani. Kratko posle sahrane, Andreju je preminuli prijatelj  počeo da se pojavljuje u snovima. Isti san se pojavljivao nekoliko dana u toku nedelje i tokom više godina. Iako se bojao tog sna nije tražio  pomoć i objašnjenje.

Jednog dana, posle mnogo godina, suočio se sa svojim strahom i obratio se prijatelju u snu, “Slušaj, žao mi je što nisam bio tamo uz tebe. Ne mogu da promenim prošlost, ali ne mogu ni da živim ovako i da te sanjam svakog  drugog dana. Šta god da tražiš od mene… učini šta moraš… ubij me ako želiš, nije me briga.” Od sledećeg dana pa nadalje više nije sanjao taj san. Andrej je osetio da je suprotstavljanje svom prijatelju u snu bio ispravan način. Međutim, iz duhovne perspektive, sve što je preminuli prijatelj tražio je bila duhovna pomoć od svog bliskog prijatelja Andreja. Kada je jednom shvatio da ga Andrej nikada neće moći da razume, suptilno telo preminulog prijatelja se povuklo i nikada ga više nije tražio.

Andrejev ispravan čin bi bio da se raspita za obrede koji bi pomogli njegovom preminulom prijatelju.

4. Šta  može da se  učini, na duhovnom  nivou, da se pomogne preminulim voljenima, ili članovima porodice koji se pojavljuju u snu?

  • Pojanje imena Šri Gurudev Data ima snažan uticaj na rešavanje problema koji su izazvani preminulim precima, ili članovima porodice.

  • Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) takođe preporučuje da se za teže probleme prouzrokovane od preminulih predaka, ili članova porodica, uz pojanje imena Šri Gurudev Data , izvrše i specifični obredi kao što je Narajan Nagbali (Obred za oslobađanje od suptilnih tela predaka), Tripindi Šrada, itd.

  • Duhovni nivo/sposobnost sveštenika ili druge osobe koja sprovodi obred i mantra najčešće su uslov za rešenje problema, te i mogućnost da se pomogne pokojniku u životu posle smrti. Obredi koji sadrže samo molitve su više na psihološkom nivou i imaju minimalan uticaj u odnosu na energiju koncentrisanu određenom mantrom.

      Gđa Šorija Mehta, arhitekta po profesiji,  je imala konstantne noćne more od svoje preminule sestre više od deset godina. Ovo je zaustavljeno tek kad je uradjen poseban ritual.