Analiza slučaja: Snovi o preminulim precima koji se ponavljaju

SSRF obljavljuje ove analize sa namerom da pruži usmerenje našim čitaocima sa osvrtom na probleme koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je suštinski uzrok problema duhovne prirode, primetili smo da uvođenje duhovnog isceljivanja generalno daje najbolje rezultate. SSRF preporučuje da se nastavi konvencionalni medicinski tretman zajedno sa merama duhovnog isceljenja za tretman fizičkih i psihičkih bolesti. Čitaocima savetujemo da počnu sa bilo kojom merom duhovnog isceljenja prema svom nahođenju.

Snovi o preminulim članovima porodice koji se ponavljaju uglavnom imaju duhovne razloge. U većini slučajeva preminuli član porodice traži pomoć u životu posle smrti. Gđa Šorija Mehta, po profesiji arhitekta, 10 godina je često sanjala svoju preminulu sestru.  Sledi Šorijino objašnjenje ovog iskustva s observacijama do kojih je tim SSRF došao istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci.

“Moja sestra je nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u 22 godini kada je ostala smrskana između dva autobusa. Posle njene sahrane sam prilegla i u polusnu videla kako je njeno suptilno telo ušlo u kuću. Narednih 10 godina često bih je sanjala. San je uvek bio isti i osećala sam da nije u mogućnosti da se kreće dalje posle smrti i da mnogo pati. Snovi su bili prilično stvarni i budila sam se veoma uznemirena posle njih.”

Deset godina posle smrti njene sestre, preminuo je Šorijin otac. Obzirom da je bilo poznato da njena porodica ima problema sa preminulim precima, SSRF je predložio da se urade određeni obredi koji bi osigurali neometano putovanje njenom ocu u životu posle smrti. Sprovedeno je 12 obreda tokom godinu dana u intervalima od jednog meseca.

“Za vreme izvođenja zadnjeg od dvanaest mesečnih šrada obreda, gđa Anđeli Gadgil, tragalac iz istraživačkog tima SSRF-a sa visoko razvijenim šestim čulom, proučavala je suptilni efekat obreda na put mog oca u život posle smrti. Tokom trajanja obreda, gđa Gadgil je videla da su neke od pozitivnih energija stvorene obredima, bile privučene pojedinim policama u obližnjem ormaru. Takođe je videla i mladu devojku kako stoji u blizini. Gđa Gadgil nije znala za tragičnu smrt moje sestre. Na polici u ormaru je bilo dosta sestrinih foto-albuma i njenih knjiga. Pokazala sam sestrinu sliku gđi Gadgil i ona je potvrdila da je to devojka koju je videla uz pomoć šestog čula (psihička sposobnost).”

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazalo je da je obred koji je rađen za Šorijnog oca imao pozitivan efekat na druge preminule članove porodice i da je njena sestra takođe imala dobrobiti.

“Posle sprovedenih obreda, u snu sam videla sestru samo jednom. Po prvi put san je bio prijatan jer sam u snu mogla da vidim da je sestra započela sa duhovnom praksom.”

Šorijin slučaj je bio malo neobičan i zahtevao je specifične obrede kako bi se problemi ublažili. Međutim, u većini slučajeva, jednostavno pojanje pomaže da se ublaže problemi koji su izazvani suptilnim telima preminulih predaka. Pojanje imena “Šri Gurudev Data” je veoma moćna mera koja oslobođa od ovakvih problema. Neki specifični obredi, kao oni koji su se radili za Šorijinu porodicu, pomažu da se ubrza duhovna pomoć preminulim precima.