Ko se ubraja u naše pretke

preci - od cega se sastojimo

U ovom članku koristimo termin “preci” što uključuje sve  navedeno:

  • Suptilna tela svih poznatih i nepoznatih preminulih rođaka iz svih prethodnih generacija.
  • Rođake iz svih prethodnih generacija sa očeve i majčine strane. Kod žena su u ovoj kategoriji uključeni svi od njenih roditelja kao i od  njenog supruga. Razlog zašto žene preuzimaju i pretke sa suprugove strane je taj što udajom žena postaje jedno s porodicom svoga supruga pa tako uživa  i nasleđuje vrednosti te porodice.
  • Takođe se i suptilna tela preminulih predaka iz prethodnih rođenja ubrajaju u pretke.
  • Čak i ako nečiji potomci (deca) umru pre njih, takođe se ubrajaju u pretke kao što je opisano u ovom članku, iako formalno nisu preci.