Kako treba odložiti odeću i stvari preminule osobe?

Posle smrti nekog od svojih voljenih, mnogi ljudi ne znaju šta da učine s njihovim ličnim stvarima. Smisao ovog članka je davanje smernica porodici i rođacima kako da postupaju sa ovim stvarima.

Na nivou principa, možemo da imamo na umu, da akcije koje preduzimamo vezane za lične stvari našeg pretka, trebaju da mu pomognu u smanjenju vezanosti kako bi lakše nastavio dalje u životu posle smrti.

Vibracije preminule osobe ostaju u stvarima koje je ostavila za sobom. Smrt osobe dovodi do povećanja osnovne suptilne tama komponente u okolini. Ukoliko je postojala bolest koja je dovela do smrti, osnovna suptilna tama komponenta je još više povećana. Uz to, ako je preminula osoba patila od ometanja koja su uzrokovana negativnim energijama, u vreme smrti ili kasnije, osoba koja koristi njene stvari, najverovatnije će iskusiti određene neprijatnosti.

U nastavku su navedeni neki postupci koji mogu da se primene posle smrti člana porodice kako bi se otklonila vezanost preminulog za predmete koje je koristo u životu i osigura se zaštita od ometajućih efekata osnovne suptilne tama komponente koja se emituje iz tih predmeta.

  1. Najbolje je zapaliti odeću koju je preminuli nosio u trenutku smrti budući da je takva odeća najpogođenija osnovnim suptilnim tama frekvencijama. Pepeo može da se prospe u more.
  2. Prskanje Svete vode (tj. vode sa Svetim pepelom) po čitavoj sobi pokojnika. Ovo pomaže u smanjenju tama komponente koja se stvara u atmosferi u vreme smrti.
  3. Članovi porodice mogu da rade pojanje duhovne pojalice Sre Gurudev Data. Ova pojalica takođe može da se stalno pušta da vrlo tiho svira u sobi preminulog. Kontinuiranim ponavljanjem pojalice tokom godinu dana, prostor biva pročišćen, a suptilno telo preminulog pretka dobija momentum za nastavak daljeg putovanja u više suptilne regione.
  4. Najbolje je predmete za koje je preminuli bio jako vezan pokloniti dostojnoj duhovnoj organizaciji. Poklanjanjem dostojnoj duhovnoj organizaciji, od Boga se aktivira  oslobođenje. Vibracije preminule osobe u njegovim ličnim stvarima bivaju uništene, a suptilno telo dobija zamah u svom putovanju u životu posle smrti. Ovo se događa jer se donacijom stiču  zasluge. Kada  kažemo  ‘dostojna’  organizacija, podrazumevamo one organizacije koje pomažu ljudima da realizuju istinski duhovni smisao života.
  5. Što se tiče predmeta za koje preminula osoba nije bila previše vezana, članovi porodice ih mogu koristiti posle šest meseci kada se vibracije preminule osobe uklone pročišćavanjem duhovnom pojalicom.
  6. Slike preminulih predaka koje su postavljene po kući bi trebalo skloniti. Ove slike podstiču vezanost preminulog za protekli zemaljski život i prethodnu porodicu i sprečavaju dalji napredak na duhovnom putu. U nekim slučajevima ove slike mogu veoma snažno da  vežu pretke za porodičnu kuću.
  7. Iz poštovanja prema pokojniku, ukoliko je imao sastavljen testament, njegove želje ne bi trebale ostati neispunjene.

Važnost spuštanja u praksu prethodno navedenih koraka je jedan od odlučujućih faktora daljeg kretanja predaka ili njihovog zaglavljivanja u regionu Zemlje. Za potpunu zaštitu preporučuje se redovna duhovna praksa prema šest osnovnih principa duhovne prakse.