Šta se dešava ako se neki predmeti stave u kovčeg preminulog?

Kada omiljene predmete preminule osobe stavimo u kovčeg da budu sahranjeni zajedno sa preminulim, mogu da budu pod uticajem  duhova na isti način na koji je i leš. Ovo uključuje čak i oblačenje preminulog u njegovu omiljenu odeću. Mantrici mogu da koriste ove predmete za crnu magiju. Kako se vibracije umrle osobe više nalaze u tim predmetima, suptilno telo umesto da nastavi svoje dalje putovanje, se stalno vraća u kovčeg zbog prethodne vezanosti za omiljene predmete i na kraju počne da boravi unutar kovčega.

Kako je vezano za Zemlju, suptilno telo preminulog pretka postaje plen ostalim tamasik (tama-inercija, neznanje) suptilnim telima na groblju, a isto tako i duhovima. Ono pada pod njihovu kontrolu i postaje medijum za njihove aktivnosti. Iako čin ostavljanja nečeg posebog u kovčeg može da bude učinjen sa najboljom namerom, on je najčešće štetan za suptilno telo preminulog. Umesto da se odvoji od regiona Zemlje, suptilno telo se tu zaustavi zbog vezanosti za omiljene predmete. Kako suptilno telo postaje više vezano za Zemlju, tako duhovima postaje lakše da ga kontrolišu i na ovaj način ono trpi ogromno mučenje. Osim što je uhvaćeno od duhova, biva i zaustavljeno u procesu rađanja i umiranja.

Zbog ovoga je  najbolje da  ne stavljamo  ništa u kovčeg, čak ni cveće. Za sahranu je najbolje obući telo pokojnika u belu i jednostavnu odeću.