Šta se dešava ako se ljubi ruka ili čelo preminulog?

Gubitak voljenog je traumatično iskustvo za bilo koga. Ponekad su ljudi emocionalno uznemireni, pa grle i ljube preminulog. Ovo može da bude štetno i za tu osobu i za suptilno telo preminulog.

Količine gasova koji se izlučuju iz mrtvog tela su velike. Prema tome, prostor oko mrtvog tela je ispunjen uznemirujućim frekvencijama. Ove negativne promene u prostoru pogoduju duhovima pa tako oni povećavaju njihove aktivnosti.

Ljubljenjem ruke, ili čela mrtvog tela uznemirujuće frekvencije sa kože mrtvog tela mogu ući u tu osobu. Kako je okolina ispunjena uznemirujućim frekvencijama, osoba koja prilazi da poljubi mrtvo telo se često napuni njima i izložena je riziku da bude ozbiljno ometana od duhova.

Ako je osoba koja ljubi mrtvo telo zaposednuta duhom onda posredstvom dodira duh iz osobe može ući u mrtvo telo i da preuzme  kontrolu nad njim. Tako duhovi mogu da muče suptilno telo preminulog stvarajući velike prepreke na njegovom putu posle smrti.

Ljudi koji učestvuju u sahrani po dužnosti moraju da dodiruju telo preminulog da bi ga pripremili za pogrebne običaje. Ovo je profesionalni rizik. Na primer, osoblje u odelenju za radiologiju (X-zračenje) je izloženo riziku od izlaganja opasnim X- zracima. Oni nose olovni štit da bi se zaštitili od radijacije. Ljudi koji učestvuju u sahrani takođe reskiraju da budu ometani na duhovnom nivou. Preporučljivo je da ponavljaju duhovnu zaštitnu pojalicu Šri Gurudeva Data dok obavljaju svoje dužnosti. Takođe je preporučljivo da se istraje u duhovnoj praksi na dnevnom nivou. Duhovna praksa mora da bude u skladu sa šest osnovnih principa u duhovnoj praksi inače je vrednost dobijene zaštite mala.