Izlečenje hronične migrene posle započinjanja duhovne prakse

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu da imaju svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

Ova studija slučaja svedoči o tome kako istrajan trud kada se otpočne duhovna praksa može da ima odlične efekte na smanjenje upornih problema u životu. U slučaju gospođe Manasi Rajandekar, uporni problem u životu su bile teške, česte migrene.

U nastavku je ona svojim rečima izrazila svedočanstvo o sopstvenom iskustvu.

Migrene su se  javile kad sam bila u petom razredu i  nastavila sam da imam problema sa njima sledećih 8 godina sve do moje prve godine fakulteta. Na svakih nekoliko nedelja migrena se javljala i trajala bi najmanje 24 sata. Cela površina tela od predala vrata, osnove lubanje pa sve do čela bi nekontrolisano bubnjala od bola koji me imobilisao. Tokom trajanja  migrene bila sam potpuno nefunkcionalna i nisam mogla da obavljam ništa od svetovnih obaveza kao što je odlazak u školu itd. Nisam mogla ni da jedem. Samo sam ležala u krevetu pokušavajući da prežim bol u glavi. Ni najjači lekovi protiv bolova koje mi je propisao porodični lekar nisu uspevali da ga umanje. Izgledalo je kao da migrena ima svoj vlastiti um i da prestaje onda kad to sama odluči, a ne zahvaljujući bilo kom leku protiv bolova. Da objasnim o kakvom bolu se radi; on je bio jači od bola koji sam osetila kad su mi vadili zubni živac bez anestezije. Moji ekstremiteti (ruke i noge) su trnuli od bola. Moja majka je bila izvan sebe od straha da neću preživeti glavobolje. Činilo mi se da su doktori nemoćni u pokušajima da mi pomognu. Kad sam  počela da se se lečim homeopatski učestalost glavobolja se smanjila u poređenju sa periodom kad sam se lečila alopatskim sredstvima.

Onda sam jednog dana došla u kontakt sa nekim tragaocima SSRF-a koji su radili duhovnu praksu pod vodstvom Njegove Svetosti Dr Đajant Atavlea. Tada sam prvi put čula da svaka osoba treba da radi redovnu duhovnu praksu i da je svrha našeg života da duhovno rastemo. Sećam se da sam od tog trenutka počela da pojem  Ime porodičnog Božanstva i Ime Šri Gurudev Data za zaštitu od problema prouzrokovanih suptilnim telima preminulih predaka. Od prvog dana, pojala sam redovno po pet sati dnevno dok sam obavljala dnevne poslove.  Posle započinjanja duhovne prakse, sećam se da sam imala migrenu samo još jedanput, ali je bila  vrlo blaga.

Tri meseca posle započinjanja duhovne prakse, sećam se prvog susreta sa Njegovom Svetošću  Dr. Đajant Atavleom za vreme Njegove posete Nagpuru. I to je bilo duhovno iskustvo. Oko njega je bilo puno ljudi, a ja sam očajnički želela da Ga sretnem. Molila sam Mu se, „Ako je ovo put duhovne prakse koji trebam da sledim, molim te dozvoli da Te sretnem“. U tom trenutku, On se okrenuo prema meni i kako se gomila ljudi razmakla da napravi prolaz za Njega, shvatila sam da stojim baš ispred Njega. Oči su nam se srele i On mi se nasmejao dok sam se odmakla da Mu napravim prolaz.

Posle toga  ne mogu više da se setim da sam ikada imala migrene.

Komentari SSRF-a

  • Putem duhovnog istraživanja smo otkrili da Manasin problem teških migrena ima duhovni uzrok tj. suptilna tela preminulih predaka.