Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

1. Uvod u studiju flaširane vode iz duhovne perspektive

Na putu ste i žedni? Nikakav problem.

Danas postoji velika raznovrsnost flaširane vode ili mineralne vode koju možemo da  izaberemo, od kojih se za svaku tvrdi da ima visok stepen čistoće. Kad otvorimo flašu da ugasimo žeđ, osećamo  da je bezbedna i čista. Ali, da li oznaka „čista mineralna voda“ znači da je ona stvarno čista i dobra za nas i naše porodice? Duhovno istraživanje je pokazalo da prilikom procenjivanja bilo kog aspekta života, on treba takođe da se razume iz duhovne perspektive, ili propuštamo veliki udeo celokupnog pogleda. Kada uključimo duhovnu dimenziju u procenjivanju čistoće vode, nije sve kao što se tvrdi ili izgleda da jeste.

Maharši univerzitet za duhovnost i Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci su preuzeli studiju suptilnih svojstava vode. Detalji metodologije su dati u članku – Studija i analiza vode i njena suptilna svojstva. Do 20. marta 2019, 261 uzorak vode iz različitih tipova vodenih površina su analizirani i proučavani do sada. Bilo je to skoro kada su u februaru 2019 3 uzorka mineralne vode prikupljena iz različitih gradova (Pariz, Atina i Katovice) i njihova očitavanja su probudila naš interes.

Na naše iznenađenje, kada smo izmerili ova 3 uzorka korišćenjem univerzalnog termo skenera, pronađeni su da imaju najnegativnije vibracije od svih uzoraka koje smo do sada prikupili.

Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

UTS instrument koji je izumeo Dr Manem Murti je u stanju da pokupi suptilne ometajuće vibracije (povezane sa objektima koji se analiziraju) u elektromagnetnom spektru povezanim sa infracrvenim (IR) i ultraljubičastim (UV). Instrument je patentovao tehnologiju koja može da pokupi ometajuće vibracije u IR i UV spektrima, koje je izumitelj označio sa negativnim IR i negativnim UV.

Tokom petogodišnjeg perioda, duhovno istraživački tim je obimno koristio ovaj instrument, sprovodeći otprilike 10.000 očitavaja suptilne energije i aure raznih objekara (živih i neživih). Tim je iskusio da je UTS veoma precizan u određivanju pozitivnih i negativnih duhovnih vibracija i njihovog intenziteta. UTS očitavanja koje je uzeo istraživački tim su se poklopila sa očitavanjima tima dobijenim kroz šesto čulo.

2. Suptilna očitavanja mineralne/flaširane vode

Ove 3 flaše su bile od lokalnih brendova mineralne/flaširane vode iz te države i svaki od njih je tvrdio da ima visoke nivoe čistoće. Ipak kada je testirana njihova duhovna čistoća, otkriveno je da su veoma duhovno nečiste. Slede očitavanja 3 flaše pomoću UTS-a

Primetite da su IR (infracrveno) i UV (ultraljubičasto) očitavanja izvršena kad UTS prikuplja negativne vibracije. UV očitavanje označava intenzivniju formu negativnih vibracija i generalno je povezano sa aktivnošću negativnih energija. Svi oblici aura uzoraka su u metrima.

Uzorak IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Mineralna voda iz Atine – lokalni brend 3.80 1.84 0 4.72
Mineralna voda iz Katovica – lokalni brend 3.67 2.18 0 5.45
Aerodrom u Parizu (terminal 2F) – mineralna voda lokalnog brenda iz Francuske 2.86 1.36 0 3.96

Kao što možete da vidite iz tabele, sve tri flaše su imale IR i UV negativne aure. Iz drugog ugla, samo 26 odsto uzoraka sakupljenih iz 26 zemalja širom sveta su imali UV komponentu (zajedno sa IR komponentom) kada su izmereni pomoću UTS-a

Kasnije, 17. marta 2019, istraživački tim je kupio 6 flaša mineralne vode u 3 prodavnice u gradu u Goi. Ovo je kako bismo istražiili da li su navedena negativna očitavanja slučajno dobijena ili su bila odraz široko rasprostranjenog problema sa flaširanom vodom. U 6 uzoraka koja su ispitana, izabrana su 4 poznata (nacionalna i internacionalna) brenda i dva lokalna brenda.

Sledeća očitavanja su dobijena kroz UTS 17. marta 2019.

Uzorak Flaširano IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Uzorak 1 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 1 litar 31.januar 2019. 2.36 1.72 0 3.78
Uzorak 2 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 500 ml 18.februar 2019. 2.33 1.24 0 4.37
Uzorak 3 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 1 litar 29.januar 2019. 1.84 1.09 0 2.99
Uzorak 4 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 500 ml 26.februar 2019. 3.22 2.18 0 4.80
Uzorak 5 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 500 ml februar 2019 3.03 1.96 0 4.23
Uzorak 6 mineralne/flaširane vode (poznat brend) – 500 ml 6.mart 2019. 2.68 1.60 0 3.47

Kao što možete da vidite iz tabele iznad, sva očitavanja flaša (uzeta pomoću UTS-a) su bila negativna i imala su IR i UV komponente koje ukazuju na visoke nivoe negativnosti. Kada su se rangirale po negativnosti sa ostalih 261 uzoraka širom sveta, četiri uzorka mineralne vode su ušla u prvih deset kao najnegativniji uzorci, tj. treće, četvrto, osmo i deveto mesto.

Pretpostavljajući da kompanije mineralne vode i flaširane vode daju sve od sebe kako bi obezbedili društvu fizički čistu vodu, one imaju malo ili nimalo nadzora za duhovnu čistoću vode. Nijedan od njihovih procesa ne uključuje duhovno pročišćenje vode. Isto tako u ovom pogledu nije preduzeta nikakva briga ni tokom transportovanja i čuvanja flaširane vode. Poreklo flaširane vode i mineralne vode je uglavnom  iz izvora, jezerske vode, vode sa česme i bunara; međutim, studija ukazuje da je mesto porekla češće iskvaren negativnim vibracijama. Stoga su rezultati samo odraz trenutnog duhovnog stanja vodenih površina širom sveta.

 • 86% uzoraka testiranih izvan Indije su prikazali negativne vibracije.
 • Sve u svemu, blizu 60% vodenih uzoraka u studiji su prikazali negativne vibracije

Iz uzoraka koji su sakupljeni, bilo je nekoliko uzoraka jezerske i izvorske vode i njihova očitavanja (uzeta pomoću UTS-a) su data ispod.

Uzorci jezera

Lokacija Grad Država Pozitivan ili negativan IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Frost jezero Grad Misuri, Teksas SAD Negativan 1.74 0.00 0.00 2.11
Savsko jezero (Veštački napravljeno zaustavljanjemreke Save) Savsko jezero, Belgrade Srbija Negativan 1.74 0.00 0.00 2.37
Vinerberg (rekreativno područje) Beč Austrija Negativan 2.05 1.59 0.00 2.71
Jezero u parku Internasionalistov Sankt Petersburg Rusija Negativan 1.92 0.00 0.00 2.36
Malo veštačko jezero u Ketrin parku Puškinskiokrug, Sankt Petersburg Rusija Negativan 2.67 2.36 0.00 2.98
Altrhajn (jezero koje okružuje prirodni rezervat) Lamperthajm Nemačka Negativan (ali bez aure) 0.001 0.00 0.00 1.00
Povai jezero, Mumbai Mumbai Indija Neutralan 0.00 0.00 0.00 1.93

Napomena 1: Kako bismo izmerili negativnu auru, UTS treba da se otvori do 180 stepeni. Međutim, ovaj uzorak je imao IR stepen od 140° i imajući neki ugao je znak negativnosti.

Iz navedenih uzoraka, samo jedan je bio neutralan tj. Povai jezero u Mumbaiju. Osim tog, pronađeno je da uzorci ostalih jezera imaju negativne vibracije.

Uzorci sa izvora i vodopada

Lokacija Grad Država Pozitivan ili negativan IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Voda sa izvora Dolanag, Vels, UK Ujedninjeno Kraljevstvo Negativan 1.10 0.00 0.00 1.40
Blaf Springs Novi Meksiko SAD Negativan 2.07 0.00 0.00 2.91
Skulptura devojke sa vrčem Puškinski okrug, Sankt Petersburg Rusija Negativan 2.07 1.32 0.00 2.57
Voda iz potoka koji dolazi sa lednika Dišma Davos Švajcarska Negativan 1.45 0.00 0.00 2.06
Voda sa izvora Saas Švajcarska Negativan 1.74 0.00 0.00 2.40
Isceljujuća voda Ličvil u Totnesu Devon Ujedinjeno Kraljevstvo Pozitivan 0.00 0.00 0.90 1.04
Voda sa Nijagarinih vodopada Nijagarini vodopadi Kanada Negativan 1.04 0.00 0.00 1.49

Iz navedenih uzoraka, pronađeno je da je samo jedan pozitivan a to je voda za isceljivanje iz Ličvila u Totnesu u Devonu, UK. Svi ostali uzorci su emitovali negativne vibracije.

Dakle, kao što možete da vidite ovakvi izvori vode su skloniji da imaju negativne vibracije nego pozitivne vibracije.

3. Kako voda postaje duhovno čistija

Na suptilne vibracije vode mogu da utiču razni elementi, a jedan od njih su ljudi koji borave u okruženju vodene površine. Aura, misli i stav ljudi u toj regiji imaju uticaj na duhovnu čistoću ili nečistoću regije.

Tokom kursa studija, otkriveno je da voda u stanovima u istoj višespratnoj zgradi ima različite stepene pozitivnosti i negativnosti iako ih služi ista glavna vodena cev. Jedan od odlučujućih faktora za ovu razliku je duhovna praksa ljudi koji borave u stanovima.

Jedan ističući primer ovakvih promena u duhovnoj čistoći vode iz iste vodene linije je viđen u Duhovno istraživačkom centru i Ašramu u poređenju sa okolnim područjem. U grafikonu ispod, UTS očitavanja raznih vodenih uzoraka unutar i oko Duhovno Istraživačkog Centra i Ašrama je prikazan. (Samo njihova pozitivna očitavanja su prikazana i ukupna izmerena aura pošto su svi uzorci vode koje smo sakupili u okolini Ašrama bili pozitivni ili su prikazivali znake pozitivnosti i nikakva negativnost nije pronađena.)

Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

Fusnote:

 • Napomena 1: Kuća 1 i kuća 2 su pokazale znakove pozitivnosti ali nisu zapravo imale pozitivnu auru
 • Napomena 2: Uzorak vode iz kupatila je jedini uzorak koji nije iz gradskog vodovoda. Njegovo poreklo je iz bunara

Interesantna stvar kod grafikona je da iako svi uzorci vode (sa izuzetkom vode iz kupatila) dolaze iz istog gradskog vodovoda u Goi, oni ipak pokazuju veliku raznovrsnost očitavanja. Čak i unutar Ašrama u sobama gde je pozitivnost veća kao što su soba Njegove Svetosti Dr Atavlea i sobe za bogosluženje, očitavanja uzoraka vode su mnogo veća. Čitavo područje ima mnogo hramova i može se smatrati ruralnim područjem.

Stoga glavni zaključak je da kada postoji prisustvo Svetaca i kada ljudi praktikuju Duhovnost sa posvećenošću, to ima pozitivan efekat na okolinu (uključujući zemljište, vodu, floru I faunu).

4. Kada se voda čuva u pozitivnom okruženju, postaje pozitivna

februara 2019. godine, UTS očitavanje je uzeto sa uzorka pijaće vode iz kuće osobe u Dizeldorfu, Nemačka. Uzorak je pokazao veće nivoe negativnosti. Posle toga, uzorak je ostao u prostorijama Duhovno Istraživačkog Centra i Ašrama. 17. marta 2019, uzeto je još jedno UTS očitavanje istog uzorka i pokazalo je da je došlo do znatne promene u očitavanjima.

Uzorak Datum UTS očitavanja IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Pijaća voda iz prebivališta u Dizeldorfu 24-Feb-19 2.86 1.61 0.00 3.82
Pijaća voda iz prebivališta u Dizeldorfu(nakon 21-og dana u Ašramu) 17-Mar-19 1.17 0.00 1.00 3.00

Iz gornje tabele UTS očitavanja, može se opaziti značajna razlika u uzorcima vode u razmaku od 21 dan.

 1. IR komponenta se smanjila za 56%, sa 2.86 na 1.17
 2. UV komponenta se kompletno eliminisala
 3. Uzorak je dobio pozitivnu auru od 1 metra.

Ovi rezultati su ohrabrujući jer prikazuju da se suptilna svojstva vode mogu menjati kako se okolina menja na bolje. Voda je pod uticajem suptilnih vibracija u okolini.

5. Uzorci pijaće vode i vode iz kupatila sa aerodroma

Za one od nas koji mnogo lete, ovi uzorci mogu biti od ključnog značaja. Od 261 uzoraka, izdvojili smo samo uzorke vode sa aerodroma uzete iz pijaćih fontana i kupatila u njihovim lokalima.

Lokacija IR (m) UV (m) PA (m) TMA (m)
Internacionalni aerodrom u Delhiju, terminal 3, pijaća voda 1.42 1.12 0 2.46
Internaciolalni aerodrom Bandaranaike, Kolombo, pijaća voda 1.55 1.10 0 2.38
Aerodrom u Bangaloru, T1, domaći terminal, voda iz kupatila 1.58 1.00 0 2.78
Aerodrom u Pekingu, terminal 3, pijaća voda 1.81 0.00 0 2.78
Čangi Aerodrom, T2 terminal, voda iz kupatila 1.95 1.44 0 2.96
Aerodrom u Puneu, Indija, pijaća voda 1.96 0.00 0 2.80
Aerodrom Hitrou u Londonu, terminal 4, pijaća voda 2.52 1.35 0 2.96
Česma na aerodromu u Mančesteru, terminal 1A, voda iz kupatila 5.75 3.79 0 8.14
 • Kao što možete da vidite, svi uzorci vode sa aerodroma su emitovali negativne vibracije. U stvari, voda iz kupatila aerodroma u Mančesteru (prikupljena u martu 2019.) do danjeg je postala novi svetski broj jedan negativni uzorak u našoj studiji vode.
 • Čangi aerodrom u Singapuru i Hitrou u Londonu su u 2018. rangirani među 10 svetskih aerodroma (preporučenih od strane mušterija aerodroma širom sveta tokom ankete svetskih aerodroma2017-2018). Međutim, kada se pogleda u aerodrome iz duhovne perspektive, primetićete da je pogled veoma različit. Uzorci vode iz oba aerodroma su prikazali visoke nivoe ometajućih vibracija (IR i UV komponente) koje mogu biti odraz štetnih suptilnih okolina na tim aerodromima.

6. Suptilni uticaj pijaće vode koja ima pozitivne i negativne vibracije

Duhovno istraživački tim je sproveo eksperiment da razume suptilni efekat pijaće vode dva veoma popularna brenda mineralne vode na dva tragaoca. Jedan tragalac je patio od ometanja negativne energije dok drugi nije.

 1. Za tragaoca koji ima duhovna ometanja, IR komponenta se povećala za 38% nakon pijenja vode. Njegovo očitavanje IR aure je u početku bilo 1.08 metara i povećalo se na 1.73 nakon pijenja vode.
 2. Za tragaoca koji nije imao duhovna ometanja, pozitivna aura se smanjila za 60% nakon pijenja vode. Njegova pozitivna aura je na početku bila 2.25 metara i smanjila se na 1.41 nakon pijenja vode.

Ponekad možemo da se zadovoljimo savetima za opreznost oko toga šta je štetno za nas pošto nismo u mogućnosti da opazimo stvaran štetan efekat takvih stimulansa u suptilnom. Međutim u današnje vreme sa poboljšanjima skenera aure i suptilne energije, možemo objektivno da vidimo efekat svakog stimulansa.

Osoba mora naporno da radi u duhovnoj praksi da dobije pozitivnu auru i onda u jednom naletu može da poništi sav dobar trud samo pijenjem vode koja je iskvarena negativnim vibracijama.Osoba koja ima duhovna ometanja (kao većina ljudi širom sveta) će samo da poveća negativnost oko sebe i stoga lakše omogućavati negativnim energijama da utiču na nju ili da je zaposedne

Na slici ispod suptilni umetnik omogućuje nam duhovni rendgen šta se dešava u suptilnom kod prosečne osobe kada pije čašu vode koja ima IR i UV komponente koje je izmerio UTS.

Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

U kontrastu, ovo je suptilna slika prosečne osobe kako pije vodu koja ima visok nivo pozitivnosti kao što je iz Duhovno Istraživačkog Centra i Ašrama. Ovakva voda pomaže duhovno i u stvari isteruje ometajuće vibracije. Pozitivan efekat vode je povećan kada osoba pije sa duhovnom emocijom i razumevanjem njene važnosti.

Koliko je bezbedna mineralna voda ili flaširana voda

7. Zaključak

Lako je prepustiti se osećanju sigurnosti kada je neko uveren u fizičku čistoću vode koju pije. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da fizička čistoća nije jednaka duhovnoj čistoći. U stvari, studija je pokazala da je voda koju pijemo vrlo verovatno ima ometajuće vibracije. Uticaj pijenja duhovno nečiste vode možda nije odmah razumljiv za osobu koja pije. To je zbog toga što negativna energija može na podmukle načine da utiče na osobu na različitim nivoima. Nepotrebno je reći da će osoba biti pod negativnim uticajem kada on ili ona proguta vodu koja ima ometajuće vibracije.

Stoga, šta je rešenje?

Duhovne prakse kao što je pojanje Božijeg Imena privlači pozitivnu energiju koja štiti osobu i umanjuje efekat negativnih energija. Duhovna praksa podstiče pozitivnost u kući, koja može da ima pozitivan efekat na okolinu. Okolina ispunjena pozitivnošću takođe ima pozitvan efekat na zemljište i vodu. Redovna duhovna praksa zajedno sa tretmanima za isceljivalje kao što je Tretman slanom vodom su jedini održivi način zaštite od štetnih efekata iz duhovne dimenzije.