Duhovi snimljeni na fotografijama

Duhovi (negativne energije) postoje u suptilnim dimenzijama, odnosno van poimanja naših pet čula, uma i intelekta. Zbog toga ih mnogi ljudi ne vide, ne osećaju ili ne mogu da razumeju.

Fotoaparat može da registruje samo stvari koje pripadaju materijalnom svetu. Od pet Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva) duhovi pripadaju Apsolutnom kosmičkom elementu Vazduha (Vajutatva). Zato duhove nije moguće snimiti fotoaparatom u njihovoj prirodnoj formi. Ipak, u retkim situacijama kada se duh materijalizuje, moguće ga je snimiti fotoaparatom.

Razlozi za materijalizaciju su:

  • Materijalizuju se da bi učiniti neku pakost.

  • Traže pažnju.

  • Da bi nekoga uplašili.

Obzirom da su stvoreni od Apsolutnog kosmičkog elementa Vazduha, mogu se materijalizovati samo pomoću Apsolutnog elementa Zemlje (Prutvitatva) i/ili bilo kog drugog kosmičkog elementa. U zavisnosti od elementa kroz koji se materijalizuju, materijalizacija se odvija na različite načine. Sledeća slika pokazuje razne kombinacije njihove uobičajene pojave.

SERB_ghost-photo-materialisation-chart

Napomena: U svakom slučaju, da bi se duhovi materijalizovali moraju biti prisutni Apsolutni element Zemlje i tama osnovna suptilna komponenta koja je za njega vezana. Molimo, pročitajte članak Šta je osnovna priroda i koncept tri suptilne osnovne komponente (trigune)? Takođe pročitajte Zašto stavljamo zaštitine okvire?.

  • Kada se duhovi materijaliziraju kroz Apsolutni element Zemlje, njhova gustina se povećava i lako se mogu videti golim okom i snimiti fotoaparatom. Pojava crnih senki na fotografijama je tipična materijalizacija koja se dešava kroz Apsolutni element Zemlje.

  • Ako se duhovi materijalizuju pomoću Apsolutnog elementa Vode (Aptatva) (zajedno sa Apsolutnim elementom Zemlje) postaju vidljivi u plutajućoj formi. Primer ovakve manifestacije je ektoplazma, vrtlog ili figura beličaste boje.

  • Ako se duhovi materijalizuju pomoću Apsolutnog elementa Vatre (Teđtatva) (zajedno sa Apsolutnim elementom Zemlje) pojavljuju se kao svetleći objekti ili tragovi.

  • Ako se duhovi materijalizuju pomoću Apsolutnog elementa Vazduha (zajedno sa Apsolutnim elementom Zemlje) pojavljuju se u takođe u plutajućoj formi.

  • Ako se duhovi materijalizuju pomoću Apsolutnog elementa Etra (Akaštatva) (zajedno sa Apsolutnim elementom Zemlje) pojavljuju se kao magla ili izmaglica.

Razni načini materijalizacije duhova

U nastavku su prikazani duhovi (negativne energije) crtežima zasnovanim na duhovnom znanju kako ih je videla i nacrtala gđa Anđeli Gadgil, tragalac SSRF-a sa visoko razvijenim šestim čulom. Oni pružaju sveobuhvatan pogled na sve načine na koje se duhovi mogu materijalizovati kada ne uzimaju specifičnu formu, kao što je ljudska, itd. Ove forme su povezane sa Apsolutnim kosmičkim elementima kroz koje se predominantno materijalizuju.
U nekim slučajevima su takođe uhvaćeni u istoj formi na fotografijama. Ovi crteži zasnovani na duhovnom znanju će pružiti razumevanje duhovne nauke iza različitih oblika i formi koje nekada zabeležimo kamerom kao izobličene slike.

Zemlja

(Za više detalja kliknite na bilo koji od crteža zasnovanih na duhovnom znanju)

Voda

(Za više detalja kliknite na bilo koji od crteža zasnovanih na duhovnom znanju)

Vatra

(Za više detalja kliknite na bilo koji od crteža zasnovanih na duhovnom znanju)

Vazduh

(Za više detalja kliknite na bilo koji od crteža zasnovanih na duhovnom znanju)

Etar

(Za više detalja kliknite na bilo koji od crteža zasnovanih na duhovnom znanju)