Materijalizacija duhova u elementu Apsolutne Zemlje

Ovi crteži zasnovani na duhovnom znanju prikazuju kako se duh (negativna energija), materijaliziran većinom u elementu Apsolutne Zemlje, pojavljuje kada se gleda kroz medij visoko razvijenog šestog čula. Izgleda tamno i poprima oblik crnih frekvencija, niti ili mrlje. Duhovi poput običnog duha (Bhoot), Crne zmije (Kaala Naag) najčešće se pojavljuju u ovakvom obliku, osim ako se ne materijaliziraju u nekom određenom obliku (npr. u ljudskom), u elementu Apsolutne Zemlje.