Materijalizacija duhova u elementu Apsolutnog Etera

Ovi crteži zasnovani na duhovnom znanju prikazuju kako se duh (negativna energija), materijaliziran većinom u elementu Apsolutnog Etera, pojavljuje kada se gleda kroz medij visoko razvijenog šestog čula.

Pojavljuje se kao:

> crne čestice kada se materijalizira u elementu Apsolutnog Etera povezanim sa elementom Apsolutne Zemlje,

> bijele lebdeće čestice kada je povezan sa elementom Apsolutne Vode

> svjetleće čestice kada se materijalizira u elementu Apsolutnog Etera povezanim sa elementom Apsolutne Vatre,

> providna izmaglica sa odjekivajućim ometajućim zvukom.

Mantrici (najjači negativni entiteti) viših razina se pojavljuju u ovom obliku, osim ako se ne materijaliziraju u nekom određenom obliku (npr. u ljudskom), u elementu Apsolutnog Etera.