Materijalizacija duhova u elementu Apsolutne Zemlje

Ovi crteži zasnovani na duhovnom znanju prikazuju kako se duh (negativna energija), materijalizuje uglavnom u elementu Apsolutne Zemlje, viđen kroz medij visoko razvijenog šestog čula. Izgleda tamno i poprima oblik crnih frekvencija, niti ili mrlje. Duhovi kao što je običan duh (Bot), Crna zmija (Kala Nag) se najčešće pojavljuju u ovakvom obliku, osim ako se ne materijalizuju u nekom određenom obliku (npr. u ljudskom), u elementu Apsolutne Zemlje.