Božanske promene na telu duhovno uzvišene osobe

Neizmerno smo zahvalni Bogu i Guru Principu na blagoslovu da budemo svedoci ovih Božanskih promena na Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu i da učestvujemo u istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci o ovom jedinstvenom duhovnom događaju.

1. Uvod u Božanske promene na telu Njegove Svetosti Dr. Đajanta Balađi Atavlea

His Holiness Dr Jayant AthavaleNjegova Svetost Dr. Atavle je Svetac i Paratpar Guru na duhovnom nivou od 94%. Već nekoliko decenija neumorno pomaže tragaocima širom sveta na njihovom duhovnom putovanju. Jedinstvenost Njegovog učenja je u tome što tragaoce vodi u skladu sa stadijumom na kome se oni trenutno nalaze na svom duhovnom putovanju tako da mogu da obavljaju duhovnu praksu u skladu sa svojim mogućnostima. Vodeći tragaoce ka sve višim i višim nivoima duhovne prakse, mnogi su pod Njegovim vođstvom dostiglii Svetost, što je postignuće bez premca u duhovnoj istoriji čovečanstva.

Naše iskustvo je potvrdilo da je svaka osoba koja marljivo spušta u praksu mere duhovnog isceljivanja koje On preporuči doživljava dobrobit. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) osnovana je sa blagoslovom Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Više informacija o Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu možete naći u članku: O nama.

2. Božanske promene na telu kao posledica duhovnog nivoa

What is spiritual levelProsečna osoba ne može da razume život Svetaca i zato joj je teško da razume i njihovu kompleksnost. Kada se stalnim napredovanjem približe Bogospoznaji, njihove psihološke i intelektualne karakteristike se menjaju (zbog stvarne razgradnje uma i intelekta). Kako Sveci napreduju duhovno od duhovnog nivoa od 70% do 80%, do 90% i dalje, Njihovo telo se sve više i više puni Božanskom svesnošću, na Sanskrutu zvanom Čaitanija. Svetac progresivno usvaja Božanske kvalitete kao što su ljubav bez očekivanja i saosećajnost prema čitavom čovečanstvu. Zajedno sa unutrašnjim promenama u kvalitetima, promene se vide i na fizičkom nivou na Njihovom telu. Drugim rečima, Božansko postaje vidljivo i na Njihovom fizičkom telu i te promene zovemo „Božanskim promenama“ na telu.

Do sada na svetu gotovo da i nije bilo studija koje su se bavile ovakvim Božanskim promenama na telu duhovno uzvišenih osoba. Proučavanjem promena na Svom telu i telu tragalaca koji su radili duhovnu praksu pod Njegovim vođstvom, Njegova Svetost Dr. Atavle je dokumentovao neprocenjivo duhovno znanje za generacije tragalaca koji dolaze. Posle dostizanja Bogospoznaje, On više nema neostvarenih duhovnih ciljeva. Uprkos tome, On neumorno nastavlja Svoju misiju prenošenja duhovnog znanja putem Svetih tekstova, radi duhovne dobrobiti čovečanstva i duhovnog napretka tragalaca.

3. Koja je priroda Božanskih promena?

Ovo je stih iz Upanišada (jedan od najstarijih svetih tekstova na svetu) koji opisuje kako izgleda duhovno uzvišena osoba.

Verse from Upanishads, what does a spiritually evolved person look like (in Sanskrit)?

Stih u prevodu znači:

“Fizičke karakteristike duhovno uzvišene osobe su: lakoća tela, zdravlje, odmerenost, lepa koža, melodičan glas, prijatan miris i manje urina i telesnih izlučevina i sve predstavljaju uočljive znake temperamenta jogija.“

Gotovo svi ti znaci se mogu naći na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea. U nastavku su neke od promena koje su primećene na ili iz Njegovog tela:

  • Prijatan miris: Iz tela Njegove Svetosti Dr. Atavlea i predmeta koje On koristi šire se razni Božanski mirisi. Božja energija spasenja ili uništenja u formi različitih mirisa emituje se radi dobrobiti tragalaca . Božja energija uništenja štiti tragaoce od demonskih snaga i negativnih energija.
  • Govor i duhovno isceljivanje: Kako Njegov govor širi Božansku svesnost, on automatski vrši duhovno isceljivanje tragalaca koji imaju ometanja od negativnih energija.
  • Promena boje noktiju:
  • Njegovi nokti su u različitim periodima menjalii boju, tako su u jednom periodu poprimili žutu boju, koja ukazuje da je On Nijanjogi. Nijanjogi je neko ko sledi duhovni Put  Znanja.
  • Kasnije su Njegovi nokti poprimili belu boju i postali prozirni. Bela ukazuje na velika odricanja, a prozirnost ukazuje na Spokoj (duboki mir).
  • Ove promene boje noktiju nisu proistekle iz medicinskih razloga.
  • Pojava znaka Om: Na Njegovim noktima, na prstima, temenu i jeziku se pojavio znak Om.
  • Kosa postaje zlatna: Poneke vlasi kose su postale potpuno zlatne. Članak će uskoro biti objavljen
  • Koža: Njegova koža postaje prozračna. Članak će uskoro biti objavljen
  • Božanske čestice: Na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea se pojavljuju Božanske čestice i to u tolikoj meri da čestice spadaju sa Njegovog tela. Pogledajte članak „ Božanske čestice “.

Božanski ukrasi na telu tragalaca: Telesne promene kao što su sjajna koža, prosvetljeno lice, žuta boja noktiju i kože, ružičasti obrazi, su Božanski ukrasi na telu tragalaca.

Tokom godina, na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea su se javljale mnoge promene zbog ometanja od negativnih energija i zbog telesnog ispoljavanja Njegove Božanske prirode. U ovom odeljku ćemo se baviti promenama na koži, kosi, noktima i telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea i drugih tragalaca, koje su prouzrokovane Božanskim i demonskim energijama i sagledaćemo ove promene iz ugla duhovne nauke.

Kliknite na sledeće slike kako biste pristupili odgovarajućim odeljcima. Članci će uskoro biti objavljeni

U svakom odeljku smo detaljnije opisali ove promene. Da bismo razumeli prirodu tih promena i njihovu suptilnost, zatražili smo pomoć od tragalaca koji dobijaju Božansko Znanje iz duhovne dimenzije. Božansko znanje prikupljeno od različitih tragalaca zasebno, poklapalo se ne samo međusobno, već i sa fizičkim promenama koje su se dešavale na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kao rezultat, mogli smo da potvrdimo tačnost Znanja i uzročno-posledičnu povezanost promena na mnogim aspektima Njegovog tela.

Drugi razlog za ove Božanske promene na Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu proizlazi iz Njegove duhovne misije u teškim vremenima koja dolaze i o tome ćemo pisati u narednom članku.

4. Kao zaključak

Podelili smo ovo znanje da bismo ljudima pomogli da bolje razumeju živote Svetaca najvišeg duhovnog nivoa. Kao tragaoci na svom duhovnom putu mi težimo Bogospoznaji. Ovo istraživanje nam daje mali uvid u fizičke promene koje mogu da se dese na telu osobe kada ona dostiže više nivoe Svetosti. Molimo se da ova serija članaka inspiriše tragaoce da ulažu još više truda na svom duhovnom putu, radi duhovnog napretka.