Božanske promene koje se ispoljavaju kao žuti nokti

Važna napomena: Pojava da nokti poprime žutu boju, kao rezultat Božanskih promena na telu, veoma je redak fenomen i dešava se samo duhovno uzvišenim ljudima koji stalno ulažu trud radi duhovne dobrobiti čovečanstva. U svim drugim slučajevima, žuta boja noktiju nastaje iz medicinskih razloga.

 

Veoma smo zahvalni Bogu i Guru Principu što smo svedoci ovih Božanskih promena kod Njegove Svetosti Dr. Atavlea i što možemo da učestvujemo u istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci koje se bavi ovim jedinstvenim duhovnim događajem.

Dragi čitaoci, u narednim člancima ćete naći više informacija o Božanskim promenama koje su primećene kod Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

1. Uvod – pojava žutih noktiju nastala iz Božanskih razloga

Još 2011.godine su nokti Njegove Svetosti Dr. Atavlea počeli da poprimaju žutu boju. Kako nije bilo nikakvih medicinskih razloga koji bi doveli do te promene, a u želji da otkrijemo prave razloge, okrenuli smo se istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci. I u prošlosti su kod Njegove Svetosti Dr. Atavlea primećene brojne promene koje moderna nauka nije mogla da objasni. Na primer, Njegovo telo i stvari koje bi dodirnuo su širile razne prijatne mirise kao što je sandalovina i druge mirise koji su potpuno različiti od zemaljskih mirisa.

U ovom članku ćemo sa vama podeliti različite aspekte pojave žutih noktiju na prstima ruku i nogu koje su se pojavile kao posledica Božanskih promena na telu duhovno uzvišene osobe. Objasnićemo i duhovni značaj pojave da nokti poprime žutu boju kod Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Njegova Svetost Dr. Atavle je pustio da mu nokti izrastu sa namerom da se olakša dokumentovanje ove pojave.

2. Uzroci promene boje noktiju u žuto nastale iz Božanskih razloga

Uzroci promene boje noktiju u žuto na fizičkom nivou su različiti i mogu uključiti: gljivičnu infekciju, bolest pluća ili ozbiljnu bolest štitne žlezde. Međutim, kada se ova pojava dešava iz duhovnih razloga, upravo je obrnuto i ona je pozitivne prirode.

2.1 Zbog Njegove Božanske misije

Incarnation of God or AvatarU svakom vremenskom razdoblju (eri) i delu tog vremenskog razdoblja, Bog se inkarnira da ponovo uspostavi Pravdu (Darmu) i Pravičnost na Zemlji. Boje fizičkog tela mogu biti različite u zavisnosti od misije Božje Inkarnacije. Kako je Njegova Svetost Dr. Atavle Paratpar Guru (Guru čiji duhovni nivo je iznad 90%), On je takođe i delimična Inkarnacija Boga. Njegova misija je povezana sa Božanskim Znanjem. Žuto je boja najviših izvora Znanja u Univerzumu. Kako je On postao jedno sa Božanskim Znanjem, Njegovo fizičko telo, uključujući Njegove nokte, je počelo da poprima žutu boju.

Njegova Svetost Dr. Atavle je objavio preko 200 knjiga o Duhovnosti i njenim različitim aspektima. Božansko znanje koje primaju tragaoci pod Njegovim vođstvom, suptilni eksperimenti i znanje dobijeno analizom zasnovanom na duhovnoj nauci je zaista jedinstveno. Više od 70% sadržaja u knjigama koje je On pripremio čini Božansko Znanje koje je objavljeno po prvi put.

2.2 Ispoljavanje energije potrebne za zaštitu tragalaca

Teška vremena koja pominjemo u našem članku Armagedon se bliže, a jedan aspekt Misije inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Atavlea je zaštita tragalaca. Žuta boja na ekstremitetima,  kao što su prsti na rukama,  je znak da se u Njegovom telu  ispoljava i aktivira Božanska svesnost (Čaitanija). Zahvaljujući toj Božanskoj svesnosti tragaoci su zaštićeni od napada negativnih energija viših nivoa i zbog toga mogu da prežive teška vremena i nastave sa svojom duhovnom praksom. Bez zaštite Boga kroz Svece visokog nivoa, kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle, hiljade tragalaca bi bili plen negativnih energija visokog nivoa tako da ne bi bili u stanju da nastave sa duhovnom praksom u ovim teškim vremenima.

2.3 Zbog prirode Kundalini sistema kod duhovno uzvišene osobe

Pročitajte – Šta je Kundalini?

Božanska svesnost koja je potrebna za funkcionisanje ljudskih bića se prema duhovnom Putu Kundalini naziva Ćetna. Aktivni deo Ćetne se naziva vitalna energija (prana-šakti), a neaktivni deo se naziva Kundalini. Kundalini se primarno koristi za duhovni rast. Kundalini sistem se sastoji od tri glavna suptilna kanala i šest suptilnih energetskih centara poznatih kao čakre. Kundalini se aktivira kao rezultat redovne duhovne prakse i tada Božanska svesnost teče naviše. Ona teče od najniže čakre, Muladara  čakre, kroz Centralni kanal (Sušumnanadi) sve do Bramarandre, suptilnog otvora na vrhu glave.

Kod duhovno uzvišenih ljudi, Kundalini raste i prolazi kroz Bramarandru nadalje u Univerzum i tako čisti okruženje nagore. Posle toga teče nazad kroz Bramarandru nadole kroz Centralni kanal do Muladara čakre. Tok Božanske svesnosti naniže se kroz nokte emituje u okruženje. U tom procesu nokti poprimaju žutu boju, jer je Božanska svesnost žute boje.

3. Neki duhovni koncepti

Kako biste bolje razumeli aspekte galerije slika noktiju na rukama i nogama koji su poprimili žutu boju  predstavićemo vam sledeća dva duhovna koncepta.

3.1 Levi i desni kanali Kundalini sistema

U Kundalini sistemu postoje 3 glavna kanala:

  • Sušumnanadi, odnosno Cenralni kanal koji se proteže od baze kičme do vrha glave,
  • Sunčani kanal (Pingalanadi) koji teče desno od Centralnog kanala
  • Mesečev kanal (Idanadi) koji teče levo od Centralnog kanala.

Zbog prirode Mesečevog kanala, suptilna energija povezana sa Božjim Principom spasenja (tarak) i neispoljena (nirgun) Božanska svesnost lakše teče kroz njega. Sunčani kanal, je povezan sa Božjim Principom uništenja (marak) i više deluje na ispoljenom (sagun) nivou. Kroz Princip uništenja Bog štiti Svoje poklonike od negativnih energija, a kroz Princip spasenja On pomaže tragaocima da duhovno rastu.

Možemo da zaključimo da kroz levu ruku Njegove Svetosti Dr. Atavlea više teče neispoljena energija, dok kroz Njegovu desnu ruku više teče ispoljena energija.

3.2 Prsti i njihova povezanost sa pet Apsolutnih kosmičkih elemenata

Svaki prst je povezan sa određenim Apsolutnim kosmičkim principom (tatva). Sledeći dijagram pokazuje odnos između svakog prsta i Apsolutnog kosmičkog principa.

The Absolute Cosmic Elements relationship with our fingers

Kada Božanska svesnost teče iz ruke duhovno uzvišene osobe, energija iz svakog prsta je drugačija, jer zavisi od dominantnog Apsolutnog kosmičkog elementa u tom prstu. Prema tome, kako je mali prst povezan sa elementom Apsolutne Zemlje (Prutvitatva) iz njega teče najviše ispoljene Božanske svesnosti. Palac je povezan sa elementom Apsolutnog Etra (Akaštatva) i zato iz njega izlazi najviše neispoljene Božanske svesnosti.

4. Različiti aspekti promene boje noktiju u žuto nastale iz Božanskih razloga

Kroz prikaz sledećih slajdova podelićemo sa vama različite aspekte i suptilne promene zbog kojih su nokti Njegove Svetosti Dr. Atavlea poprimili žutu boju. Pre nego što su postali žuti, nokti na prstima ruke Njegove Svetosti Dr. Atavlea su imali ružičastu nijansu koja odražava Duhovnu ljubav (Priti).

5. Kako izgledaju žuti nokti Njegove Svetosti Dr. Atavlea na suptilnom nivou?

U našem timu za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci su tragaoci sa razvijenim šestim čulom vida. Zahvaljujući Božjoj milosti i dugogodišnjoj redovnoj duhovnoj praksi, ti tragaoci mogu da vide duhovnu dimenziju isto kao što mi vidimo fizičku dimenziju. Jedna od takvih tragalaca, Njena Svetost (gđa) Joja Vale je nacrtala crtež zasnovan na duhovnom znanju o svim suptilnim vibracijama koje izlaze iz ruke Njegove Svetosti Dr. Atavlea otkad su Njegovi nokti postali žuti. Njegova Svetost Dr. Atavle proverava tačnost svih crteža zasnovanih na duhovnom znanju o suptilnoj dimenziji Njene Svetosti (gđe) Joje Vale, pre njihovog objavljivanja.

Tačnost tog crteža zasnovanog na duhovnom znanju je 80%, što je znatno iznad uobičajenih sposobnosti umetnika koji crtaju vizije iz suptilne dimenzije.

PP hand subtle picture

6. Kao zaključak

Vreme koje dolazi će biti veoma teško za sve nas. Namera Svetaca visokog nivoa kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle je da tragaoci duhovno napreduju, jer je ovaj period izuzetno povoljan za duhovni rast. Kada redovno praktikujemo Duhovnost, Bog nas štiti. Molimo se da što više ljudi započne duhovnu praksu i da maksimalno iskoriste prednosti sadašnjeg vremena da napreduju na svom duhovnom putovanju.