CRO-Is-killing-a-sin

Za bolje razumijevanje ovoga članka, molimo pročitajte ‘Što su zasluge i grijesi?‘

1. Uvod u duhovnu perspektivu ubijanja

Svake godine ljudi u Yulinu, Guansi, regija Kine, slave ljetnju ravnodnevnicu festivalom konzumiranja psećeg mesa. Tim povodom, 10.000 do 15.000 pasa bude ubijeno i konzumirano s ličijem i likerom. Događaj privlači oštru kritiku udruga za prava životinja, socijalnih medija i naširoko je osuđen kao okrutan i nehuman. Pseće meso se jede u mnogim dijelovima svijeta. Isti ljudi koji su objavili da je ubijanje pasa radi ishrane nehumano, istovremeno su strastveni konzumenti govedine. Samo u SAD, svakog dana u godini, u prosjeku bude ubijeno 100.000 krava zajedno s 20 milijuna kokoši.

“Što čini život psa vrednijim od kravljeg ili kokošjeg života?”, argumenti su ljudi koji jedu pse. “Naposljetku, sve su to životinje“, racionaliziraju.

“Pas je čovjekov najbolji prijatelj!“, dolazi brz i nevjerojatan odgovor od kritičara.

Kod pasa i ljudi postoji prirodna emocionalna veza koja se razvija. S druge strane, nemamo emocionalnu vezu s kravama, kokošima i ribama. Je li to razlog da ih ubijamo? Svake godine ljudska rasa ubije 150 milijuna riba, životinja i živine. Nevegeterijanci brane svoju potrebu za mesom pričom da su i biljke žive i da vegeterijanci ubijaju biljke. Neki nevegeterijanci vjeruju da je konzumiranje mesa u redu ako su životinje etički ubijene, za razliku od nekih kultura gdje im se grlo djelomično presječe i umiru sporom smrću.

Svi životi imaju vrijednost. Radimo li grijeh ubijanjem ili time što smo dio razloga zbog kojeg su ubijene? U svijetu, sve više poremećenom sukobima i ratovima, bude ubijeno tisuće ljudi. U ovom članku dajemo duhovno stajalište o težini grijeha ili nedjela koje stječe osoba kada ubija ljude, životinje, ribe i biljke.

2. Duhovno stajalište o grijehu nastalom zbog ubijanja

2.1 Složenost u određivanju količine grijeha stečenog ubijanjem drugog živog bića

Na samom početku važno je razumjeti da je jedino moguće dati jako široko usmjerenje vezano za ovu temu. To proizlazi iz činjenice što postoji tisuću razloga zašto bi osoba ubila drugo živo biće. Ovisno o razlogu, težina grijeha može varirati, odnosno ovisi o sljedećim činiteljima:

 1. Postoji li račun uzimanja i davanja između ubojice i žrtve? U prethodnom životu, uloge su mogle biti zamijenjene što sada zahtjeva izmirenje računa.
 2. Je li ubojica bio intoksiciran (prolazno stanje promjene svijesti zbog povećanog konzumiranja alkohola ili psihoaktivnih supstanci).
 3. Je li ubojica postupio pod utjecajem negativnih energija?
 4. Koja metoda ubijanja je upotrijebljena?
 5. Je li ubijanje učinjeno kao dio dužnosti pojedinca, kao u slučaju vojnika?
 6. Koja je namjera iza ubijanja? Je li sa predumišljajem, iz zabave ili u samoobrani?
 7. Je li ubijanje bilo zbog hrane?

Kao što možete vidjeti mnogo je činitelja koji se uzimaju u obzir kada se na Božjem sudu odlučuje težina grijeha (ili zasluga) za djelo ubojstva. Normalan službeni sud nema alate niti suptilan vid da bi bio u stanju spoznati razne nijanse prilikom donošenja odluke o kazni za ubojstvo. Na Božjem sudu čak i ako je ubojica dovoljno pametan da izbjegne sustav, ne može izbjeći univerzalan zakon davanja i uzimanja ili zakon Karme. Svi smo rođeni sa sudbinom koju moramo proći i ona je zasnovana na našim akcijama iz prijašnjih života.

Postoji drugi čimbenik koji treba uzeti u obzir i koji je relevantan u vremenu u kojem živimo. To je važnost vremena ili ciklusa u Univerzumu. Nalazimo se u izuzetno nepovoljnom razdoblju u povijesti čovječanstva. Od 2012. do 2023. godine, kolektivna sudbina ljudske vrste ima značajan utjecaj na svaku osobu i ona je snažnija od utjecaja njihove pojedinačne sudbine. Ovo razdoblje preokreta je posljedica grijeha koje je čovječanstvo zaslužilo vodeći život koji je predominantno Raja-Tama, što su iskoristile moćne negativne energije da dovedu do Armagedona. Mnogi ratovi i prirodne katastrofe, koji se događaju širom svijeta, odraz su ovog razdoblja. On će konačno kulminirati Trećim svjetskim ratom u kojem će umrijeti veliki dio svjetske populacije.

2.2 Neki drugi koncepti u vezi s ubijanjem

Postoji nekoliko aspekata koje treba navesti u odnosu na to da osoba ubija drugi oblik života:

 • Sva živa bića imaju potrebu jesti žive organizme ili u najmanju ruku organsku materiju. To je zakon života. Na primjer, osoba ne može jesti kamen i biti nahranjena.
 • Bog je jedini kreator i On je dio Svoje kreacije. Drugim riječima, Božji princip postoji u različitim proporcijama, kako u objektima bez života tako i u živim bićima.
 • Ovisno o udjelu Božjeg principa, svaka osoba, životinje i biljke, mogu imati različite omjere Sattve, Raje i Tame. Osoba stvara veći grijeh ubijanjem bića u kojima dominira Sattva jer to smanjuje ukupnu količinu Sattve ili duhovne čistoće u društvu. S druge strane, stvara se manji grijeh ako pojedinac ubije osobu u kojoj prevladava Tama, posebno ako ona utječe negativno na društvo. Kada ukupna sattvika opada kao rezultat ljudskih misli i aktivnosti, to vodi do raznih problema kako na individualnoj razini tako i na razini društva. Čudne vremenske pojave kojima smo svjedoci, danas su jedna od sporednih učinaka smanjenja duhovne čistoće i porasta Raja-Tame u ukupnom okruženju.
 • Ubijanje živog bića koje je korisno za ljudsku vrstu stvara veći grijeh za razliku od živih bića koja to nisu. Uopćeno, sve životinje koje su korisne ili imaju sklonost ka ljudskoj vrsti su Sattva-Raja prevladavajuće te otuda imaju višu razinu sattvike u usporedbi s drugima.
 • Cilj da se raste duhovno radi Bogospoznaje je najviši cilj koji osoba može imati. Pored prolaženja sudbine, to je  jedan od glavnih razloga zašto je suptilnom tijelu dano da se rodi kao čovjek. Ljudi su jedina vrsta sposobna za duhovni razvoj zato što mogu razmišljati i imaju inteligenciju. Otuda se ljudski život smatra vrednijim od drugih oblika života jer ljudi imaju potencijal za  duhovni napredak tijekom svojeg životnog vijeka.
 • Pojedinac stvara više grijeha ako muči osobu ili životinju dok izvodi čin ubijanja bez obzira na običaje i tradiciju koje osoba podržava.

3. Relativna težina grijeha stečena u zavisnosti od toga tko je ubijen

Tablica pokazuje relativnu težinu grijeha nastalog kada osoba ubije drugo živo biće. U cilju pružanja usporedne procjene nastalog grijeha, u ovom članku razmatrana je samo namjera iza ubijanja i metode ubijanja. Kada promatramo količinu grijeha nastalog ubijanjem drugog bića, namjera iza akcije ima 70% važnosti, dok akcija ima samo 30% značaja. Relativna količina stečenog grijeha (treća kolona) iskazana u postocima uključuje grijeh od namjere i čina ubijanja.

Molimo vas obratite pažnju da su sve vrijednosti, dane u sljedećoj tablici, samo prosječni pokazatelji stečenog grijeha i mogu varirati od +/- 5% do 10% u zavisnosti od tipa osobe, životinje ili biljke koje su ubijene.

Tko je ubijen/uništen? Opći razmjer Božanskog principa(%) Relativna količina stečenog grijeha % Komentari na stečeni grijeh
Neživi objekti
Svi neživi objekti kao što su kamen, drvo i čelik (ovo ne uključuje sattvik objekte kao što su statue Božanstava, mjesta Bogosluženja). 1/10-1/milijun
Mjesta Bogosluženja gdje je Božanski princip aktivan 5-35 25-35 Napravili smo veliki grijeh kada uništimo mjesto Bogosluženja gdje je Božanski princip aktivan. Božanski princip je aktivan na onim mjestima gdje se održavaju Bogosluženja.
Bakterije i insekti
Mikroorganizmi koji su patogeni (bakterije) 1/10 1/10
Raznovrsni mikroorganizmi korisni za ljude 2/10 2/10
Različiti insekti uključujući štetočine kao što su komarci i žohari 1-3 1-3
Biljke
Obične biljke 1 1-4 4-6 Biljke koje su jestive Bog je napravio za ljudsku uporabu. Ovo uključuje biljke kao što su špinat i mrkva. One imaju smanjen kapacitet osjećanja boli. Kada se molimo prije jela oslobađamo sebe od grijeha. Kontinuirano pojanje također pomaže da prevladamo takav grijeh. Ako ne ubijemo biljku već uberemo voće i povrće s biljke, tada grijeh ne nastaje.
Krčenje šuma velikih razmjera 1-4 4-10 Veći je grijeh jer ima širi utjecaj na društvo i klimatske promjene.
Biljke povezane s Božanskim principom u Univerzumu i koje se koriste u ritualnom Bogosluženju. Npr. bosiljak (Tulsi), hibiskus. 5-12 8-12 Veći razmjer grijeha se dobiva uništavanjem takvih biljaka i drveća jer se smanjuje ukupna sattvikta u društvu.
Riba
Obična riba i riba ljuskar kao što su sardine i škampi. 4-6 5-7 Obzirom na velike razmjere ubijanja ribe koje ljudi ponavljaju svake godine, ovaj aspekt ima potencijal da bude jedan od najvećih razloga za kolektivni grijeh ljudske vrste.
Naprednije podvodne vrste kao što su delfini i kitovi koji su sisari i koji su druželjubivi prema ljudima. 6-8 8-10
Ptice
Klasične (uključujući purice, kokoši, patke) 6-8 8-12 S obzirom na velike razmjere ubijanja ptica/živine koje ljudi ponavljaju svake godine, ovaj aspekt ima potencijal da bude jedan od najvećih razloga za kolektivni grijeh ljudske vrste.
Pripitomljene, na primjer papagaj. 8-11 13-17 Ptice koje su bliske s ljudima generalno se smatraju više sattvik.
Specijalne ptice povezane s Božanskim principima, npr. labudovi, orlovi, paunovi 12-15 18-22
Životinje
Divlje životinje, npr. tigrovi, lavovi, zmije 2 5-8 Varira U potpunosti zavisi od namjere, npr. samoobrana ili lov ili ishrana.
Obične životinje koje uključuju jersey krave, koze i svinje.3 9-13 8-12 Lišavanje živog bića njegovog prava na život. S obzirom na velike razmjere ubijanja domaćih životinja koja ljudi sprovode svake godine, ovaj aspekt ima potencijal da bude jedan od većih razloga za kolektivni grijeh čovječanstva.
Domaće životinje npr. psi, mačke i konji 15-17 18-22 Ubijanje životinje koja je korisna ljudima pravi veći grijeh za razliku od životinja koje to nisu. Općenito, sve životinje koje su od pomoći ili imaju sklonost ka ljudskoj rasi su Sattva-Raja dominantne i otuda imaju veći stupanj sattvikte u usporedbi s drugima.
Povezane s hramovima, npr. slonovi, bikovi (Nandi) 13-14 38-42
Indijska krava  3,7 31-33 45-55 Indijska krava je najviše sattvik životinja i ima jednaku sattviktu kao osoba na duhovnoj razini od 30%. Još važnije je to što indijska krava ima Božansku sposobnost isijavanja Božanskih principa (koji borave u njoj) u okruženje. Otuda osoba stječe smrtni grijeh ubijanjem takve životinje koja čini okruženje sattvik i također nam daje mlijeko koje je najviše sattvik piće.
Ljudi
Loša ili zla osoba koja ima sklonost povrijediti druge (Tama dominantna po prirodi) 15-20 28-324 Koliko god da je osoba loša, njenim ubijanjem nju se lišava mogućnosti da radi duhovnu praksu i iskoristi svoj životni vijek za duhovni rast. Za ovo, osoba koja izvodi čin ubijanja stječe grijeh. S druge strane, kada netko ubije lošu osobu koja povređuje društvo, on stječe 31-41% zasluga, zbog toga što je sačuvao društvo od ometanja koje je uzrokovala loša osoba. 4
Obična osoba 5 (kojom prevladava Raja i koja ne radi ništa loše prema društvu) 21-25 38-42 Kada je obična osoba ubijena, ona ili on gubi mogućnost raditi duhovnu praksu i rasti duhovno što čini duhovnu svrhu njihovog života. Otuda ubojica stječe grijeh.
Tragatelj 7 30-69 45-55 Tragatelj je shvatio važnost duhovne prakse i stoga ulaže iskrene napore u svoj duhovni rast. Zbog toga je tragatelj osoba koja živi život u skladu s pravom svrhom života. Tragatelj također povećava sattviktu u društvu pa osoba stječe veći grijeh ubijanjem tragatelja.
Pojedinac koji počini samoubojstvo 6 15-25 Varira 6 Pogledajte članak ‘Život poslije smrti‘ – Odjeljak 7 – Samoubojstvo i život
Svetac 7 70-99 100 Pojedinac stječe najveći grijeh kada ubije Sveca. Svetac je netko tko čini da okruženje bude sattvik (duhovno čisto) i vodi društvo prema putu Bogospoznaje što je cilj ljudskoga života.

U tablici iznad, brojke u trećem stupcu za djelo ubojstva ne rastu linearno. Odnosno, za svaki čin ubojstva na određenoj razini grijeh ne raste linearno. Na primjer, ubiti 10 riba (5 do 7 jedinica grijeha puta 10) nije ista količina ili veća količina grijeha od ubojstva tragatelja (koja iznosi 45-55 jedinica). Svrha tablice je da se razumije težina grijeha ili ozbiljnost, a ne količina.

Fusnote:

 1. Kada biljke ili životinje uginu imaju šansu evoluirati u više vrste. To je prirodan pravac evolucije.
 2. Dok je čitava ova tablica o grijehu koji stječu ljudi ubijanjem drugog živog bića, divlje životinje kao što su tigar ili zmija ne stječu grijeh ako ubiju osobu jer nemaju sposobnost shvaćanja koga ubijaju i jer uglavnom ubijaju zbog gladi i samoodržanja.
 3. U slučaju klanja indijske krave ili druge životinje, ljudi koji su ubili životinju snose 50% grijeha, a drugih 50% ide onima koji ju jedu. Potonjih 50% se ne dijeli između ljudi koji sudjeluju u jedenju mesa. Svaka osoba koja jede meso stječe grijeh koji je jednak polovini ukupnog grijeha ubijanja životinje.
 4. Važno je napomenuti da u takvim slučajevima, grijesi ne isključuju zasluge i da osoba koja je ubila treba iskusiti posljedice i jednih i drugih. Grijesi stečeni ovim činom mogu biti minimalni ako je ubojstvo učinjeno u samoobrani ili za zaštitu drugih.
 5. Obična osoba je ljudsko biće na duhovnoj razini od 20 %.
 6. Proporcija Božanskog principa je manja u osobi koja počini samoubojstvo. To je zbog toga što se s produženim naletima teške depresije duhovna razina osobe smanjuje. Osoba na visokoj duhovnoj razini neće razmatrati samoubojstvo. Grijeh jako zavisi od razloga zbog kojeg je počinjeno samoubojstvo. Pogledajte članak o životu poslije smrti. Samoubojstvom se stječe 30% grijeha u odnosu na ubijanje druge osobe na prosječnoj duhovnoj razini.
 7. Ako živo biće ima 30% Božanskog principa ili više, tada oni koji dolaze u kontakt s takvom osobom ili životinjom osjećaju dobrobit od emitiranja Božanskog principa. Božanski princip je viši od 30% samo u kravama, tragateljima, Svecima. Zato oni koji dolaze u kontakt s njima imaju koristi od principa emitiranog od njih. Zato oni koji ih ubiju stječu maksimalni grijeh.

CRO-Severity-of-sin-from-killing

3.1 Smjernice o tome kako namjera iza ubojstva može utjecati na stečeni grijeh

Kao što je spomenuto ranije, namjera iza ubojstva nosi 70% težine prilikom određivanja ozbiljnosti počinjenog grijeha. U sljedećoj tablici prikazali smo neke primjere.

Namjera ubijanja ljudskog bića Razmjer nastalog grijeha (iz 70% namjere) Komentari
Slučajno ubijanje 0 Npr. Nesreća na putu. Grijeh se stječe jedino za djelo ubijanja i to od 30%.
Da spriječim vlastitu patnju ili da sam ne budem ubijen 30 U  ovom slučaju bi manji grijeh bio počinjen u drugim opcijama kao što su napuštanje scene, manje povrijeđivanje osobe itd., umjesto ubijanja napadača. S druge strane, zasluge se dobivaju od toga što se svijet sačuvao od zle osobe. Pogledajte tablicu iznad.
Posljedično 50 Ovo uključuje nehotično ubijanje kao što lopov ubija dok bježi. Ovdje se ne obračunava maksimum jer se u umu ne formira jaka impresija.
Ubijanje radi zle zabave 70 Primjer silovanja žene i onda njeno ubijanje. Mučenje osobe za vrijeme ubijanja.
Nepotrebno smatranje druge osobe za neprijatelja 70 Duboko usađene misli mržnje i osvete kao razlog ubijanja uzrokuju više grijeha nego najveća impresija u podsvjesnom umu koja ostaje puno rođenja.

Ako je osoba zaposjednuta od negativnih energija i počini zločin, kao npr. ubije drugu osobu ili životinju, grijeh nastao takvim činom ovisit će o misli koja je stajala iza samog čina: je li to bila zaposjedajuća energija ili osoba ili oboje? Sukladno tome, počinjeni grijeh će se dijeliti razmjerno omjeru svijesti koja je doprinijela samom događaju.

Što u slučaju kada je svijest osobe bila u potpunosti oduzeta od strane negativne energije i čin ubojstva je učinjen bez njezinog ili njegovog znanja? Tada će negativna energija snositi najveći dio grijeha. Ipak, osoba koja je zaposjednuta i čije je tijelo korišteno da bi se počinio zločin, preuzet će 10 do 30% grijeha. Razlog je što su takve osobe, zbog nedostatka duhovne prakse, dozvolile da ih negativne energije zaposjednu i iskoriste.

Ovakvo razmišljanje je slično i u slučaju kada mentalno hendikepirana osoba ili psihički ugrožena počini istu vrstu zločina, ona ne dobiva jendnaku kaznu u usporedbi s normalnom osobom.

Ako jednaku situaciju (potpuni gubitak kontrole) doživi tragatelj (koji je zaposjednut i koji ulaže iskren trud u duhovni rast), postotak grijeha koji snosi bit će minimalan.

3.2 Metoda ubijanja može utjecati na nastali grijeh

Kao što je spomenuto ranije namjera nosi 70% značaja, metoda ili način ubijanja nosi 30% značaja.

Metoda ubijanja Razmjer stečenog grijeha (iz 30 %)
Ubijanje jednim potezom, npr. ubijanje pištoljem 10
Ubijanje mučenjem 30

Osoba ubijanjem akumulira punu težinu grijeha od čina ubijanja, ako je osoba ili životinja mučena tijekom ubijanja.

4. Neke ključne točke u vezi s ubijanjem i stvaranjem grijeha

Pravičnost (Dharma) je ono što ispunjava tri uvjeta:
1. Održava društveni sustav u odličnom stanju
2. Omogućuje svjetovni napredak svakog živog bića
3. Omogućuje napredak i u duhovnoj dimenziji
- Shri Adi Shankaracharya
 • Kao ljudska bića možemo biti najrazvijenija i najmoćnija vrsta na zemlji, ali s time dolazi i odgovornost prema svim živim bićima.
 • Nepotrebno ubijanje drugih živih bića dolazi s teškom kaznom grijeha koji pojedinac mora platiti na karmičkoj razini u tekućem ili sljedećem životu.
 • Ako pojedinac nije svjestan da je jedenje mesa grijeh, tada pojedinac snosi 50% manje grijeha.
 • Nagon da se jede meso nije protuargument da se ne stekne grijeh za ubijanje krave ili bilo koje druge životinje, posebno ako postoji alternativa kao što je vegeterijanska ishrana.
 • Humano klanje ili etičko ubijanje životinja, što god da je argument, na kraju ne odražava ono što je važno za životinje koje se zakolju, a to je da imaju šansu živjeti normalan život.
 • Kada ljudska rasa provodi svoje poslove u skladu s Pravednošću (Dharma), tada su mir i prosperitet osigurani.
 • Poduzimanje redovne duhovne prakse pomaže nam da naš um i intelekt postanu duhovno čistiji pa možemo donositi bolje odluke za nas same i za društvo u cjelini. Pojanje Božjeg Imena je najlakši način prevladavanja grijeha nastalih zbog ubojstva mikroorganizama i biljaka u našem svakodnevnom životu. Na duhovnoj razini od 60% i iznad, pojedinac ima veću vezu s Bogom. Iznad ove duhovne razine pojanje se nastavlja događati (na neverbalnoj razini) kroz cijeli dan u podsvjesnom umu, što nas automatski oslobađa manjeg grijeha nastalog tijekom dana ubijanjem različitih živih bića kao što su biljke i insekti.