Treći svjetski rat i Armagedon

Napomena čitateljima:Ovaj članak je prvi puta objavljen u rujnu 2006. godine. U travnju 2017. godine je ispravljen jer se uoči samog početka Trećeg svjetskog rata vremenski slijed nekih važnih događanja znatno pomaknuo. Za detaljnije pojašnjenje molimo pročitajte odjeljak “Može li se Treći svjetski rat izbjeći?”.

Također molimo da pročitate članak – Sattva, Raja i Tama – osnovne komponente kreacije jer pruža znanje o osnovnim konceptima za bolje razumijevanje ovog članka.

Također preporučamo da pročitate naš Vodič za preživljavanje Trećeg svjetskog rata.

1. Uvod u predskazanja o Trećem svjetskom ratu

SSRF definira izraz ‘suptilni svijet’ ili ‘duhovna dimenzija’ kao svijet koji djeluje izvan poimanja naših pet čula, uma i intelekta. Suptilni svijet se odnosi na nevidljivi svijet anđela, duhova, Raja itd., koji se može spoznati samo putem našeg šestog čula.

Svijet se suočava s povećanjem prirodnih katastrofa, terorističkih aktivnosti, ratnih i političkih nemira, koji su započeli u neposrednoj prošlosti. Čini se kako nema predaha, niti izgleda da će se taj trend zaustaviti. Veliki broj ljudi osjeća se bespomoćno dok gleda kako svijet nezaustavljivo klizi prema još težim vremenima. Mnogi vidovnjaci poput Nostradamusa, Edgara Caycea i drugih, predvidjeli su turbulentna i teška razdoblja kataklizmičkih razmjera.

SSRF je proveo istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti kako bi došao do saznanja postoje li događaji u duhovnoj dimenziji koji stoje iza ovakvih alarmantnih trendova i što nas dalje čeka. Svrha ovog članak je pružanje informacija otkrivenih putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti o:

 • utjecaju sila iz duhovnog svijeta koje upravljaju svjetskim događajima kao što su Treći svjetski rat i povećanje prirodnih nepogoda.
 • mjerama koje ljudi mogu poduzeti kako bi, što je moguće više, smanjili utjecaj ovakvih događaja ili   zaštitili sebe tijekom Trećeg svjetskog rata.

2. Predskazanja o Trećem svjetskom ratu i suptilna bitka

Većina ljudi ne zna da se Univerzum nalazi usred suptilne bitke epohalnih razmjera. Najveći dio ove bitke vodi se u duhovnoj dimenziji između sila dobra i zla. Fizička ravan, tj. Zemlja, također je pod utjecajem događaja iz duhovne dimenzije. Posljedice suptilne bitke očituju se uglavnom u formi sjemena posijanog za daljnje ubrzano i progresivno razaranje svijeta na raznim razinama. To djeluje na dva načina:

 • smanjuje ukupnu čistoću (sattvikta) u svijetu.
 • pojačava pritisak sila zla na čovječanstvo.
Prema Svecu visoke duhovne razine Adi Shankaracharya iz Indije (8 – 9 stoljeće), pravičnost je ono što ostvaruje tri zadaće: 1. Drži društveni sustav u odličnom stanju 2. Doprinosi svjetovnom napretku svih živih bića 3. Donosi duhovni napredak – Shri Adi Shankaracharya

Od 1993. godine negativne suptilne sile (moćne negativne energije) počele su sijati sjeme propadanja društva i ubrzavanja nepravičnosti. Proces propadanja društva (tj. povećanje RajaTame) već je započeo na razne načine. To se dogodilo zbog povećanja materijalističke prirode ljudi i nedostatka pravičnosti uzrokovanih nedostatkom duhovne prakse. Uz pomoć snažnijih negativnih energija, poniranje društva naglo se pojačalo i ubrzalo. Vremenom će ovo sjeme pustiti korjenje i povećati Raja–Tamu (duhovnu nečistoću) u društvu. Sve veća nepravičnost u društvu ide na ruku negativnim energijama koje povećavaju Raju i Tamu u okruženju. Povećanje Raje i Tame utječe destabilizirajuće na ljude i okruženje te će doseći vrhunac u prirodnim nepogodama i Trećem svjetskom ratu.

U sljedećoj tablici su dani primjeri nekih mehanizama koje su iz suptilnih ravni već pokrenule negativne energije više razine. Od 2015. godine nadalje, dali smo grube smjernice o događajima koji će se odvijati u budućnosti. Kako je Treći svjetski rat na samom početku, vrijeme određenih događaja može se promijeniti  što ovisi o različitim čimbenicima o kojima govori Odjeljak 5 – Može li se Treći svjetski rat izbjeći?

Godina

Događaj

2000

Sjeme intenzivnih obiteljskih svađa posijano u društvu

2001

Sjeme koje dovodi do povećanja anti-društvenih elemenata u društvu

2002

Sjeme za pojačavanje zlouporabe mjesta za Bogosluženje, koje ubrzano povećava Raja i Tama komponente. Mjesta Bogosluženja doprinose povećanju Sattva  komponente u društvu. Zlouporaba takvih mjesta smanjuje sattviktu i time pomaže povećanju Raja i Tame.

2006

Sjeme posijano za početak uništenja mjesta Bogosluženja

2011

Sjeme koje će voditi teroriste pod kontrolom duhova da poduzimaju korake za uništenje duhovnih organizacija

2014

Veliki obim prirodnih katastrofa

2015

Pustošenja poplavama i vulkanskim erupcijama

2015 – 2018

 • Jačanje rata na psihološkoj razini. Bijes i nestabilnost raste unutar i između naroda. Različite zemlje će se upuštati u zveckanje oružjem, odnosno pokazivati ili prijetiti uporabom vojne sile.
 • Vodit će se ratovi manjeg obima.
 • Povećanje prirodnih katastrofa.

2019 – 2023

 • Povećanje prirodnih katastrofa.
 • Jačanje rata na psihološkoj razini vodeći u stvarni rat na fizičkoj razini koji će prerasti u Treći svjetski rat.
 • Zločinci i anti-društveni elementi će biti eliminirani na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini.
 • U Drugom svjetskom ratu sudjelovalo je oko 30 naroda, neposredno ili posredno, dok će u Trećem svjetskom ratu biti uključeno 50% zemalja.
 • U završnoj fazi, neke zemlje koje će se naći pred potpunim porazom, koristit će nuklearno oružje. Uz velika razaranja od korištenja nuklearnog oružja, rat će se okončati za nekoliko tjedana.
 • Otprilike polovica svjetskog stanovništva će nestati.

2023 i dalje

 • Ljudi gube vjeru u političare i okreću se Svecima tražeći spas i vodstvo.
 • Smirivanje prirode i početak uspostave Božanskog Kraljevstva na Zemlji. Zove se Božansko Kraljevstvo jer će se svugdje znatno povećati sattvikta i dolazi do obnavljanja Duhovnosti širom svijeta.
 • Sattva komponenta se povećava i vrijeme se postupno normalizira.
 • Učenje vladanja u Božanskom Kraljevstvu.
 • Utjecaj ovog rata će trajati 30 godina, a ponovna izgradnja života na Zemlji 100 godina.

Pogledajte odjeljak: Može li se Treći svjetski rat izbjeći?

3. Predviđanja o intenzitetu Trećeg svjetskog rata

Kao što je prethodno spomenuto, bitka na fizičkoj ravni, odnosno na Zemlji, nastaje uglavnom zbog zbivanja u duhovnoj dimenziji. Stoga je svijest o njenim pravim uzrocima prisutna samo kod duhovno uzvišenih osoba, kroz razvijeno šesto čulo. U stvari, na Zemlji, tj. na fizičkoj ravni, iskusit će se samo dio bitke, ali će i taj dio biti katastrofalan i izazvat će masovna uništenja. Ljudi će osjetiti dio ove bitke kroz povećanje prirodnih nepogoda i Treći svjetski rat u kojem će biti korišteno oružje za masovno uništenje, uključujući i nuklearno. Porast prirodnih nepogoda poput poplava, potresa i erupcija vulkana, nastat će prvenstveno zbog povećanja duhovne nečistoće koju izaziva nepravičnost na Zemlji. Istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti o ovom fenomenu opisana su u članku o Prirodnim katastrofama – duhovna perspektiva. Ljudi i događaji koji će sudjelovati u Trećem svjetskom ratu bit će pod kontrolom snažnijih negativnih energija poznatih kao mantrici (mantriks).

Sljedeća tablica prikazuje usporedbu intenziteta svjetskih ratova uzimajući u obzir suptilne i fizičke čimbenike.

Naziv rata

Godina

Intenzitet suptilne i fizičke bitke

Prvi svjetski rat

1914 – 1918

1

Drugi svjetski rat

1939 – 1945

1.5

Treći svjetski rat

2015 – 2023

4.5

*Napomena: Pred kraj Trećeg svjetskog rata intenzitet razaranja izazvanih bitkom bit će 4,5 puta veći od onih u Prvom svjetskom ratu i tri puta veći nego u Drugom svjetskom ratu.

Prikazana tablica pomaže u razumijevanju razmjera suptilne bitke i Trećeg svjetskog rata. Sve najveće nesreće i terorističke aktivnosti u posljednjih nekoliko godina su upozoravajući znakovi koji su direktno povezani sa suptilnom bitkom. Snažnije negativne energije, poput mantrika, zaposjedaju pojedince čiji mentalitet naginje nanošenju štete društvu i kroz njih provode terorističke aktivnosti među ljudima.

4. Glavne faze Trećeg svjetskog rata i suptilne bitke

4.1 Predviđanja o Trećem svjetskom ratu – tko stoji iza Trećeg svjetskog rata i što će ga potaknuti?

Treći svjetski rat će biti potaknut uglavnom vjerskim fanatizmom. Snažnije negativne energije iskoristit će ovu slabost ljudi da ih gurnu u propast i potaknu narode na međusobno ratovanje. U sva tri svjetska rata (tj. od Prvog svjetskog rata do Trećeg), snažnije negativne energije iz najnižih ravni Pakla su stvarni uzročnici događaja koji zemlje guraju u rat jednih s drugima. Sljedeće točke pojašnjavaju koje su suptilne negativne energije iz ravni Pakla odgovorne za pokretanje Svjetskih ratova.

 • Prvi svjetski rat: Snažnije negativne energije (mantriks) iz druge ravni Pakla.

 • Drugi svjetski rat: Snažnije negativne energije prvenstveno iz treće ravni Pakla sudjelovale su u vođenju Drugog svjetskog rata. Hitler je, na primjer, kroz jačanje svojeg utjecaja postao zaposjednut snažnijom negativnom energijom iz pete ravni Pakla. To je također bio i razlog velikog porasta njegove moći. Do kraja njegove vladavine snažnija negativna energije se u potpunosti manifestirala.

 • Treći svjetski rat: Snažnije negativne energije iz četvrte ravni Pakla stajat će iza Trećeg svjetskog rata koji će se odvijati na fizičkoj ravni. No, u suptilnoj bitci sudjelovat će snažnije negativne energije iz sedme ravni Pakla. U razdoblju od 2017. – 2023. godine snažnije negativne energije iz šeste i sedme ravni Pakla uključit će se u suptilnu bitku.

Treći svjestki rat će započeti 2015. i trajat će oko 9 godina sve do 2023. godine. Svi ratovi koji će se voditi u tom razdoblju bit će povezani, iako to čovječanstvu neće biti toliko očigledno. Potkraj tog razdoblja koristit će se oružje za masovno uništenje. Doći će do neprocjenjivih gubitaka života, pri čemu će oko 50% svjetskog stanovništva nestati. Neke zemlje će biti više pogođene od drugih. Nije niti potrebno isticati da će u uzajamno dobro povezanom svijetu sve zemlje biti pogođene.

Tablica prikazuje vremenski redoslijed Trećeg svjetskog rata i uspostavljanje “Božanskog Kraljevstva” sa stajališta sila dobra i zla.

Godina

Faze Trećeg svjetskog rata

2015

Početak

2016 – 2018

Nepravični ljudi pod vodstvom sila zla odnose više pobjeda

2019 – 2021

Sile pravičnosti i sile nepravičnosti su podjednake

2022 – 2023

Pravični ljudi pod vodstvom sila dobra odnose pobjedu

2024 i dalje

Početak ‘Božanskog Kraljevstva’

4.2 Uloga Indije u Trećem svjetskom ratu

Indija je od pamtivijeka bila duhovni vođa u svijetu. Istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti je otkrilo da u bitci koja slijedi Indija zauzima središnje mjesto, gledajući s duhovne prespektive. Sveci najviše duhovne razine u Indiji čine sve da podignu Sattva komponentu u svijetu kako bi se smanjio intenzitet Trećeg svjetskog rata. Tijekom rata, negativne suptilne energije će potaknuti susjedne zemlje da napadnu Indiju, kako bi osujetile ključnu ulogu koju će ona odigrati. Kao rezultat toga oko 50% stanovništva Indije će nestati.

5. Može li se ova katastrofa izbjeći?

Kratak odgovor na ovo pitanje je “ne”, iako se intenzitet i vremenski slijed Trećeg svjetskog rata i prirodnih nepogoda može razlikovati.

Pogledajmo najprije razloge zbog kojih se ovi katastrofalni događaji ne mogu izbjeći. Raja-Tama ili duhovna nečistoća na Zemlji je u posljednjih nekoliko desetljeća značajno porasla. To se dogodilo iz više razloga, kao što su veliki porast mana osobnosti kod ljudi, visoka usredotočenost na materijalizam, nedostatak duhovne prakse (prema univerzalnim duhovnim principima) i negativne energije iz duhovne dimenzije napadaju i zaposjedaju ljude kako bi oni djelovali prema njihovim željama. Kada god se duhovna nečistoća (Raja i Tama) poveća na Zemlji, dođe do povećanja nestabilnosti u ljudima i okruženju. To izaziva razne nepoželjne događaje poput prirodnih nepogoda, terorizma, ratova itd. To je nešto poput procesa automatskog čišćenja koji se pokreće i utječe na uništenje ljudi koji su pretežno Raja – Tama tipovi. Jedini način da se ovakav trend preokrene i izbjegne uništenje je povećanje Sattva suptilne komponenete u svijetu i smanjenje Raja i Tama komponente. Da bi se to dogodilo ljudi bi trebali napraviti zaokret od 180 stupnjeva od svojeg sadašnjeg načina života i prakticirati Duhovnost prema šest osnovnih principa duhovne prakse. Duhovni napredak događa se samo kada netko prakticira Duhovnost u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Religije koje propovjedaju da je njihov put jedini put do Boga i pokušavaju druge preobratiti na svoju vjeru silom ili na prevaru, riskiraju da prekrše šest osnovnih principa duhovne prakse i stoga negiraju duhovni trud ljudi koji slijede te principe. U nekim slučajevima u kojima religije propovjedaju nasilje prema društvu i kada ljudi vježbaju takva učenja, u stvari dolazi do njihovog duhovnog nazadovanja i oni sebi stvaraju tešku sudbinu. Vjerojatnost da se dogodi promjena od 180 stupnjeva gotovo je ravna nuli, zbog čega predskazano uništenje postaje neizbježno.

Ipak, intenzitet i vremenski okvir događaja mogu se promijeniti.

Kako se svijet približava ovom katastrofalnom događaju, Sveci najviše razine na Zemlji poduzimaju sve da pomognu ljudskoj zajednici da se zaštiti i smanji intenzitet Trećeg svjetskog rata. Budući da sve više ljudi, koji imaju potencijala da postanu tragatelji, započinje duhovnu praksu, Sveci visoke razine Svojom odlukom pomiču vremenski slijed rata koliko god je moguće, kako bi tragatelji imali vremena započeti i učvrstiti svoju duhovnu praksu.

Vrijeme i intenzitet mogu se usklađivati ovisno o tome tko ulaže napore; ako snage zla ulažu više napora, intenzitet će biti jači. Obratno, ako puno ljudi započne duhovnu praksu, intenzitet nepognodnog vremena može biti manji.

Riječima Njegove Svetosti Dr. Athavalea: “Ovisno o posvećenosti tragatelja, vremenski slijed ratovanja između posvećenih (pravičnih) i negativnih (nepravičnih) snaga može se mijenjati. Sudbina ljudske rase može se promijeniti na bolje uz duhovnu praksu.”

Na osobnoj razini, ljudi koji će preživjeti Treći svjetski rat, bit će ili iznad 50% duhovne razine ili će imati potencijal za duhovni rast.

6. Koje snage dobra se bore u ovoj suptilnoj bitci?

Suptilna bitka se vodi od 1999 – 2023. godine. U nadolazećoj bitci dobra i zla, snage dobra vodi Paratpar Guru (visoki duhovni vođa duhovne razine iznad 90%) koji živi na Zemlji. Na početku bitke samo Paratpar Guru i nekoliko tragatelja je bilo uključeno u bitku. Vremenom se sve više Svetaca priključuje suptilnoj bitci. Suptilna tijela visoke duhovne razine iz viših pozitivnih ravni Univerzuma ući će u bitku kako bi se prevladale sile zla.

7. Zaključak

Danas živimo u trenutku usred promjena era. Ovaj članak ne objavljujemo s namjerom zastrašivanja ljudi, već da ih probudimo i upozorimo. One koji su duhovno ispunjeni i koji su tragatelji (za Bogom) pozivamo da odvoje vrijeme i pokušaju razumjeti ovaj članak i započnu ili učvrste svoju duhovnu praksu. Ova era je također vrlo povoljna za duhovni rast što je objašnjeno u članku o dobru i zlu. Intenzivnom duhovnom praksom tragatelji mogu umanjiti intenzitet Trećeg svjetskog rata i zaštititi sebe. Kao što netko treba imati vizu da bi ušao u stranu zemlju, odobrenje vize za život u Božanskom Kraljevstvu određen je potencijalom duhovnog rasta. Bog osjeća da osoba zavređuje spasenje i to se može dogoditi jedino ako osoba pokaže potencijal da započne duhovnu praksu i postane tragatelj.

Na kraju, u ovom ratu se ne radi o tome da jedna zemlja porazi drugu i očuva svoj način života. Ne radi se o slobodi ili demokraciji ili sustavu upravljanja. Ovo je rat između dobra i zla, bitka između duhovne čistoće i duhovne nečistoće. Ovo je rat duhovne prirode i vodi se zbog duhovnog pročišćenja svijeta. Zbog toga će oni sa višom razinom Sattva komponente u sebi biti pošteđeni.

“Kada nešto krene po zlu ili kada trebamo umrijeti, sjetimo se Boga. Tada ljudi obično izgovore riječi – O, Bože.”
S druge strane, ako se sjetite Boga sada (prije Svjetskog rata) i prakticirate Duhovnost, kada rat započne, Bog će vas se sjetiti i spasiti vam život. Tada neće biti potrebe da kažete – O, Bože. Kada se to dogodi, umjesto da samo kažete “Hvala Ti Bože”, sjetite se izraziti zahvalnost Bogu.”
                                                                                                                     – Njegova Svetost Dr. Athavale