Sažetak

Svijet se u posljednje vrijeme suočava s klimatskim promjenama i prirodnim katastrofama neviđenih razmjera. Prema duhovnoj znanosti, glavni uzrok globalnog zatopljenja je ciklični proces koji se tijekom vremena pojavljuje u Univerzumu. Dosadašnje posljedice globalnog zatopljenja su samo početak destruktivne faze čiji će se intenzitet povećavati u sljedećih pet-deset godina. Destruktivna faza ciklusa se ogleda u lošem odnosu ljudi prema prirodi. Današnji loš odnos je rezultat smanjene duhovne svjesnosti kod ljudi i nesposobnost zadobivanja zaštite od utjecaja negativnih energija. Duhovna praksa je jedini način da se pročisti naš duhovno zagađeni um.

Da biste razumjeli ovaj članak, molimo vas pročitajte:

1. Globalno zatopljenje: povećanje intenziteta prirodnih katastrofa

Tijekom prošlog desetljeća osjetili smo povećanje intenziteta prirodnih katastrofa širom svijeta. Putem medija, a neki od nas kroz iskustvo iz prve ruke, postali smo svjedoci strašne sile prirode. Nedavno se dogodila prirodna katastrofa koju je prouzročio tsunami u Aziji, potres u Pakistanu i uragan Katherine u Sjevernoj i Srednjoj Americi. To je izazvalo neprocjenjivu štetu i gubitak mnogih života i svima nam se urezao u sjećanje zbog svoje veličine.

Statistike objavljene od strane Internacionalne strategije za smanjenje katastrofa i Centra za istraživanje epidemiologije katastrofa podružnice Ujedinjenih naroda, pokazuju da je do povećanja broja prirodnih katastrofa došlo posebno tijekom posljednjeg desetljeća.

Prirodne katastrofe

Najprestižnije svjetske znanstvene institucije se također slažu da Zemlja postaje toplija. IPCC, UN-ova znanstvena komisija za klimatske promjene je izjavila 2007. da je u prošlom stoljeću došlo do povećanja temperature na Zemlji za tri četvrtine stupnja Celzijusevih, s time da se veći dio učinka globalnog zatopljenja odvija zadnjih nekoliko desetljeća. Neke znanstvene akademije tvrde da je ljudska aktivnost odigrala ključnu ulogu u uzrokovanju globalnog zatopljenja kroz prošla desetljeća. Suvremeni znanstvenici kažu da je to stoga što zbog ljudske aktivnosti dolazi do otpuštanja milijarda tona stakleničkih plinova u atmosferu.

Ali što zapravo uzrokuje globalno zatopljenje? Zašto se intenzitet prirodnih katastrofa povećava? Na koji način čovječanstvo utječe na klimatske promjene? Jesu li staklenički plinovi glavni uzrok globalnog zatopljenja? Proveli smo duhovno istraživanje da bismo otkrili prave uzroke klimatskih promjena i povećanja intenziteta prirodnih katastrofa.

2. Što uzrokuje globalno zatopljenje? Glavni uzroci koji izazivaju prirodne katastrofe i povećanje njihovog intenziteta

Fundacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti (SSRF) (provedeno putem naprednog šestog čula), holističkim je pristupom analizirala sve tri dimenzije, (tj. psihološku, fizičku i duhovnu), da bi se razumjeli temeljni razlozi klimatskih promjena i povećanje intenziteta i učestalosti prirodnih katastrofa.

globalno-zatopljenje-klimatske-promjene
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Sljedeći odlomci opisuju uzroke globalnog zatopljenja, prirodnih katastrofa i klimatskih promjena iz holističke perspektive.

2.1 Uzroci klimatskih promjena i prirodnih katastrofa – cikličke promjene 30%

Mnogi geografi uvjeravaju da povećani intenzitet svih prirodnih katastrofa i temperature na zemlji nisu ništa drugo nego dio prirodnog ciklusa na našem planetu. Kažu da su nas slični ciklusi u prošlosti vodili u ledena doba i jednako tako vraćali nazad iz njih. Duhovnim istraživanjem saznali smo da cikličke promjene zaista pridonose 30% temeljnim uzrocima globalnog zatopljenja i prirodnih katastrofa kojima svjedočimo danas (2011.) i da oni u stvari jesu njihov osnovni uzrok.

Duhovna znanost se oslanja na vječne i univerzalne duhovne zakone kako bi objasnila cikličke promjene koje uzrokuju globalno zatopljenje i klimatske promjene. Ovdje ćemo sa gledišta duhovne znanosti objasniti zašto se na Zemlji događaju cikličke promjene.

Prema zakonu prirode sve što je stvoreno je održavano, te na kraju bude uništeno. Ovo je zakon Stvaranja, Održanja i Razaranja i odgovoran je za 30% uzroka prirodnih katastrofa. Na primjer, vijenac Himalaja je stvoren, biti će održavan i konačno će biti razoren. Stoga, kada god je nešto na ovom svijetu stvoreno, poslije određenog vremena održanja, očekuje se da će u nekom trenutku biti i uništeno. Samo Tvorac, tj. Bog ostaje stalan i nepromjenljiv.

Razaranje se može javiti u mnogim formama, a prirodne katastrofe su jedna od njih. Ljudski rod svojim ponašanjem ponekad olakšava ovaj proces cikličkog razaranja što može kulminirati ratom i pustošenjem, a to čini preostalih 70%.

Globalno zatopljenje - cikličke promjene

Vrijeme trajanja Univerzuma je podijeljeno u četiri Ere. U prvoj eri, tj. Satyayugi/Satjajugi, prevladavala je temeljna suptilna Sattva komponenta. Kada u okolini prevladava Sattva, cikličke promjene su blaže. Kako su ere napredovale došlo je do smanjenja Sattva komponente, što je rezultiralo cikličkim promjenama većih amplituda. U Kaliyugi/Kalijugi, gdje prevladava osnovna suptilna Raja (Rađa) komponentacikličke promjene stvaranja, održanja i razaranja su prilično dramatične. Povećanje prirodnih nesreća, bolesti i ratova pridonosi uništenju. Mi se nalazimo u sredini najniže faze uništenja, u jednom od mini razdoblja Kaliyuge. Svako mini razdoblje traje otprilike 1000 godina.

Posljednje mini razdoblje može biti pogoršano ako ljudski rod poveća RajaTamu u svijetu. Ovo je razmotreno u odlomku 2.2.

2.2 Uzroci klimatskih promjena i prirodnih katastrofa – Veza između ljudskog roda i prirode: 70%

Čovjek i priroda utječu jedno na drugo. Kroz duhovno istraživanje smo doznali da ljudi vrše utjecaj na prirodu do mjere od 90%, dok priroda reagira loše na ljudski utjecaj do mjere od samo 10%.

2.2.1 Činjenice globalnog zatopljenja: Utjecaj čovjeka na prirodu

Zapitali smo se odakle taj snažan utjecaj čovjeka na prirodu proizlazi i saznali da dolazi sa fizičkih, psiholoških i duhovnih razina, kako slijedi.

> Na fizičkoj razini: 19%

Globalno zatopljenje - fizički nivo

To se događa zbog prekomjerne sječe stabala, curenja nafte, emisije plinova iz tvornica i sl .

> Na psihološkoj razini: 19%

Globalno zatopljenje - psihološki nivo

Zašto ljudi bez izuzetka povećavaju učinak staklenika i zagađuju planetu? Odgovor leži u ljudskom umu.

Globalno zatopljenje - triguneSvatko od nas se sastoji od tri osnovne suptilne komponente (trigune). Različite kompozicije ovih triju osnovnih suptilnih komponenata određuju čovjekovu osnovnu prirodu (osobnost).

Kvalitete nečije osobnosti kao što su urednost, čistoća, iskrenost, smirenost, velikodušnost, poniznost i sl., označavaju prevladavanje Sattva komponente.

Međutim, danas u prosječnoj osobi prevladava Tama komponenta koju karakteriziraju mane osobnosti kao što su sebičnost, pohlepa, bijes, agresivnost, posesivnost itd.

Zato ljudi nasumično izrabljuju prirodne resurse na Zemlji.

> Na duhovnoj razini: 25%

Globalno zatopljenje - duhovni nivo

Globalno zatopljenje - definicija pravičnosti

Naše ponašanje je u velikoj mjeri uvjetovano našom duhovnom zrelošću ili duhovnom razinom.

Na primjer, Svetac sa 70% duhovne razine  poštivati će sva živa bića kao dio Boga, te će se s ljubavlju brinuti o svemu, od živih bića do neživih objekata. Što više, duhovna ljubav Sveca prema cijelom čovječanstvu će njegovati, inspirirati i motivirati i druge da razviju takvu vrstu širine u sebi .

Nasuprot tome, ljudi na nižoj duhovnoj razini (tj.20%) imaju visok ego i sebično žele ostvariti samo vlastitu sreću, često na račun prirode, ljudi i drugih živih bića. Njihovo ponašanje i niska duhovna svijest, rezultiraju prevlašću nepravičnosti u današnjem svijetu .

Kao rezultat, povećava se Raja-Tama u okolini, što je poznato i kao duhovno zagađenje. Duhovi (negativne energije) iz suptilnih ili duhovnih dimenzija iskorištavaju povećanje Raja-Tame u ljudima. Njima je relativno lako zaposjedati ljude koji su skloniji RajaTami i učiniti da se ovi ponašaju kao životinje. Time se dodatno povećava RajaTama u društvu .

Pročitajte članak: Kako negativne energije napadaju ili zaposjedaju osobu.

2.2.2 Činjenice globalnog zatopljenja : Utjecaj prirode na čovjeka: 7%

Utjecaj prirode na čovjeka nije ništa drugo već odgovor na ljudsko loše ponašanje.

> Primjer 1: Voda isparava kao rezultat povećanja naftnih zagađenja oceana.

> Primjer 2: Ako je voda zagađena, biljke koje stvaraju kisik stradavaju i dolazi do smanjenja kisika na Zemlji.

Također, priroda može reagirati na ljudsko izrabljivanje na bilo koji drugi način. Njena reakcija ne mora nužno biti u sličnom obliku u kojem je čovjek utjecao na nju.

2.2.3 Činjenice globalnog zatopljenja: Što se događa kada se poveća Raja-Tama?

Kao što prljavština i dim zagađuju na fizičkoj razini, tako je RajaTama zagađivač na suptilnoj, neopipljivoj razini. Kao što je prethodno objašnjeno, opći nedostatak duhovne prakse i nepravičnosti povećava RajaTamu cjelokupnog čovječanstva, a time i prirode.

Povećanje RajaTama suptilne osnovne komponente znači povećanje suptilnog neopipljivog duhovnog zagađenja svijeta. Jednako kao što mi pokušavamo očistiti prljavštinu u prostorima koje koristimo s vremena na vrijeme na fizičkoj razini, priroda iziskuje čišćenje i ispravljanje suptilnog neopipljivog zagađenja RajaTamom u okolini.

Čim dođe do poremećaja ravnoteže u korist RajaTame, njezin višak utječe putem pet Apsolutnih kozmičkih elemenata. Djelovanje kroz Apsolutne kozmičke elemente, manifestira se povećanjem prirodnih katastrofa kao što su potresi, poplave, vulkanske erupcije, cikloni itd. Pogledajte sljedeći dijagram.

Prirodne katastrofe - mehanizam

Napominjemo da pod duhovnom praksom podrazumijevamo onu duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Za više detalja pogledajte SSRF učionicu.

Ako prevlada utjecaj Apsolutnog elementa Zemlje (Pruthvitattva/Prutitatva), rezultat je potres. Ako je utjecaj Apsolutnog elementa Vode (Apatattva/Apatatva), može dovesti ili do povećanog izlijevanja vode (kao što su poplave, ekstremno padanje snijega, porast napredovanja ledenog doba) ili nedostatka vode (tj. suša).

Prethodno navedene katastrofe su fizički vidljive; zbog toga smo svjesni njihovog postojanja. No, povećanje RajaTame ima daleko štetniji utjecaj na tijelo, um i intelekt čovjeka. Budući da je taj utjecaj suptilan i neopipljiv, ne može se lako prepoznati i čovjek ga postaje svjestan samo onda kad se manifestira kao vrlo gruba klimatska promjena. Na žalost, u ovom trenutku, većina promjena je nepovratna.

Donekle se ovo može razumjeti na osnovu usporedbe s vulkanskom erupcijom. Fizičko ili grubo razaranje koje napravi vulkan je odmah vidljivo, ali učinak koji ostavlja radijacija ima daleko veće posljedice koje se ne mogu odmah prepoznati .

Napori svjetskih vođa na međunarodnim samitima poput COP15. 2009. godine i kasnije, mogu smanjiti problem samo na fizičkoj razini. Ovo je taj dio u kojem ljudski rod utječe na prirodu (tj. onih 19% opisanih u dijagramu koji objašnjava uzroke klimatskih promjena prema duhovnom istraživanju provedenom od strane SSRF-a). Ostatak učinka ljudskog roda na prirodu, a koji se javlja na mentalnoj i duhovnoj razini, nije prepoznat i neće se spominjati.

Globalno zatopljenje - glavni uzrok

Ako ne promijenimo naš stav na mentalnoj i duhovnoj razini (zajedno s fizičkim mjerama kao što su smanjenje emisije ugljičnog dioksida), neizbježno ćemo doživjeti učinke globalnog zatopljenja, neviđene prirodne katastrofe i katastrofalne ratove tijekom sljedećeg desetljeća. Samo duhovna praksa može transformirati onečišćeni ljudski um u čisti.

Stoga je neophodno razumijevanje osnovnih uzroka globalnog zatopljenja i prirodnih katastrofa i poduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se iskorijenilo zagađenje Raja-Tamom u svijetu. Na taj način bismo istinski radili na vječnim i sveobuhvatnim dobrobitima za ljudski rod. Korake koje svatko od nas može poduzeti objasnili smo u članku: “Što mogu učiniti?”

2.2.4 Činjenice globalnog zatopljenja: Uloga duhova (negativnih energija)

U današnje vrijeme vodi se intenzivna suptilna i nevidljiva bitka između dobra i zla. To smo detaljno objasnili u člancima ‘Borba između dobra i zla’ i ‘Armagedon’.

Pokretač koji je iza većine ovih mračnih događaja o kojima u današnje vrijeme slušamo u vijestima, primarno je djelovanje duhova viših razina. Duhovi višeg reda koriste Raja-Tamu u ljudima i zaposjedaju ih. Vežu se na defekte ljudi kao što je mržnja prema drugima i tjeraju ih da čine najstrašnija djela svojim sugrađanima. Sve to nadalje povećava RajaTamu. Duhovi se mogu pobijediti jedino duhovnim mjerama kao što je učinkovita duhovna praksa u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

3. Kada će ove čudne vremenske prilike popustiti?

U našem članku Armagedon, opisali smo vjerojatnost katastrofalnih događaja velikog intenziteta ako ljudski rod ne promijeni i usvoji način života koji je više sattvik  i ne prihvati duhovnu praksu u skladu sa šest univerzalnih osnovnih principa duhovne prakse.

Ovakvi katastrofalni događaji će se pojaviti u oba oblika, kao nepredviđene prirodne katastrofe i kao ratovi. Uništavanje koje će uslijediti biti će čišćenje planete od ljudi koji po svojoj prirodi imaju više Raja-Tame. Čudne vremenske prilike i učinci globalnog zagrijavanja će se pogoršavati prije nego li nastupi poboljšanje.

Kako bismo našim čitateljima dali ideju o stupnju uništenja, tsunami koji je 2004. godine pogodio Aziju izazvao je uništenje koje je oko 1/1000 od uništenja koje će se dogoditi u čišćenju planete od Raja-Tame. Vrijeme će se početi stabilizirati nakon 2025. i vratit će se u normalu za oko 50-60 godina nakon 2025. godine.

4. Biološke katastrofe

Još jedna zanimljiva činjenica koju smo otkrili duhovnim istraživanjem je da su duhovi višeg reda uzrok većine bioloških katastrofa na Zemlji poput smrtonosnih virusa, na primjer: AIDS, ebola i ptičja gripa. Nakon 2025. godine, kada borba između dobra i zla dođe do kraja, više se nećemo susretati s novim smrtonosnim virusima. No, stvoreni virusi će ostati na Zemlji i lijek za njih će se morati pronaći.

5. Zaključak

  • Zagrijavanje planete, klimatske promjene i prirodne katastrofe koje su nas sve uznemirile, samo su početak duhovnog čišćenja razdoblja oslobađanja svijeta od Raja-Tame. U ovom procesu intenzivnog razaranja tijekom narednih 10-15 godina, ljudska duhovna svijest će također porasti i postati ćemo bliži Bogu.
  • U našem članku ‘Što ja kao građanin ovog svijeta mogu učiniti?’ detaljno smo obrazložili opcije koje mi kao ljudi imamo kako bismo smanjili utjecaj globalnog zatopljenja  i predstojeći ciklus razaranja.