Pojanje Božjeg Imena u usporedbi sa pojanjem mantre

1. Uvod

 Mnogi ljudi su oduševljeni konceptom mantre i često se koristi kao sinonim za pojanje Božjeg Imena. Kako se temelje na ponavljanju slova, riječi, mantre ili rečenice, mogu se lako zamijeniti. Međutim, sa stajališta duhovne znanosti, oni se razlikuju u mnogočemu i u ovom članku ćemo usporediti pojanje Božjeg Imena u odnosu na pojanje mantre.

2. Definicija mantre

Postoji mnogo definicija riječi mantra koje objašnjavaju njezine različite duhovne nijanse. Generalno govoreći, mantra je slog, zvuk, riječ ili skup riječi koje predstavljaju duhovnu stvarnost ili jedan aspekt Boga. Ponavljanjem mantre možemo se zaštititi ili postići neki željeni cilj. Dok ponavljate mantru morate se pridržavati određenih pravila, ograničenja i propisa. Ovo je važan aspekt mantre i Duhovnog Puta ponavljanja mantre (Mantrayoge).

3. Definicija pojanja Božjeg Imena

Pojanje je jednostavno ponavljanje Božjeg Imena. Kada se usporedi sa ponavljanjem mantre, pojanje ne zahtjeva praćenje bilo kakvih pravila, ograničenja ili propisa i može se raditi bilo kada i bilo gdje. Cilj pojanja Božjeg Imena je duhovni rast upijanjem Božanske energije koja je sadržana u Božjem Imenu. Uz to je i snažno oružje da se zaštitimo od negativnih energija koje nam prave prepreke na duhovnom putu.

U sljedećoj tabeli usporedili smo pojanje Božjeg Imena i ponavljanje mantre.

4. Pojanje je najpogodnija duhovna praksa za trenutno vrijeme u kojem živimo

Za svaku eru, Bog propisuje određenu duhovnu praksu koja je pogodna za tu eru. Naši životi se danas uvelike razlikuju od vremena kada su ljudi ponavljali mantre i držali se svih pravila, ograničenja i propisa koji su bili neophodni da ostvare dobrobit. Zbog užurbanog načina života i drugih faktora, a jedan od njih je duhovna nečistoća okoliša oko nas, postoje ograničenja u duhovnom rastu slijedeći druge putove duhovne prakse poput Puta Meditacije (Dhyanyoga), Puta obrednog Bogosluženja (Karmakanda) itd. Zbog toga, Svetac i duhovno uzvišeni preporučuju pojanje kao najpogodniji put duhovne prakse za eru u kojoj živimo (Kaliyuga), ono je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse i pomaže nam brže duhovno napredovati.

5. Zaključak

  • Kako su i pojanje Božjeg Imena i pojanje mantre zasnovani na ponavljanju slova, riječi, mantre ili rečenice, lako ih možemo zamijeniti. Ipak, ova dva puta se u mnogočemu razlikuju. Najuočljivija razlika je viša razina ograničenja u slučaju ponavljanja mantre.
  • I pojanje Božjeg Imena i ponavljanje mantre otvaraju nam put za duhovni rast. Ipak, pojanje Božjeg Imena je najpogodnija duhovna praksa za eru u kojoj živimo.
  • Ukoliko nam Svetac ili Guru nije dao neku određenu mantru, u tom slučaju SSRF preporučuje pojanje Božjeg Imena kao duhovnu praksu koja će nam pomoći brže duhovno napredovati.