Više od 10 duhovnih mera za duhovno pročišćenje vašeg doma

Više od 10 duhovnih mera za duhovno pročišćenje vašeg doma

1. Uvod u duhovno pročišćenje vaše kuće (VastuŠudi)

Studije pokazuju da više od 90 posto našeg vremena provodimo u zatvorenom prostoru, od čega je skoro 70% kod kuće. Sada u 2020. i 2021. godini, sa izolacijom zbog pandemije, udeo vremena koje provodimo kod kuće mogao bi biti još veći.

Za mnoge od nas, naš dom je naš mali kutak u ovom svetu u kome se možemo opustiti i biti svoji. Ulažemo puno vremena i truda da ga napravimo upravo onako kako želimo. Prilikom uređivanja našeg doma, uglavnom se fokusiramo na materijalne potrebe i udobnost, stvarajući mestogde će nam biti udobno fizički i psihički. Naši domovi su odraz naših ličnosti, ukusa i načina života.

Uz toliko puno vremena provedenog kod kuće, na nas će uticati način na koji održavamo kuću. Svesni smo fizičkih aspekata koji utiču na nas, na primer ako je kuća prljava, neuredna ili sadrži predmete koji su polomljeni. Ulažemo trud da to popravimo. Svesni smo bilo kakve napetosti koju možda imamo sa drugim članovima porodice i pokušavamo to da rešimo kako bismo ublažili neprijatnosti. Međutim, većina nas nije svesna negativnih vibracija prisutnih u našem domu, koje negativno utiču na nas na duhovnom, a zatim i na fizičkom/psihološkom nivou. Činjenica je da svaka kuća ima suptilne vibracije, što utiče na nas i naše porodice.

Dakle, kako da pročistimo prostor da bi bili sigurni da ima pozitivne vibracije?

1.1 Značenje VastuŠudi

Drevne nauke poput VastuŠastre (nauka o prostoru), pružile su ljudima smernice o tome kako da obezbede da životni prostorprivlači pozitivne vibracije ismanji negativne vibracije. VastuŠudi je deo ove nauke koja se posebno baviduhovnim čišćenjem/pročišćavanjem prostora.

Značenje Vastušudi

Ovaj članak ima za cilj da pruži informacije o VastuŠudi, koje ćepomoći duhovnom pročišćenju prostora. Zasnovan je na filozofiji iz drevnih sanskritskih spisa i duhovnom istraživanju koje je sproveo Maharši Adjatma Višvavidjalaj (takođe poznat kao Maharši Univerzitet za Duhovnost ili MAV), pod vođstvom Paratpar Gurua, Dr. Đajant Atavlea.

2. Kako da znam da li moj životni prostor ima negativne vibracije?

Da li moj životni prostor ima negativne vibracije?

Da li ste znali da je mogućeosetiti suptilne vibracije čim uđete u prostor?

U današnje vreme, sa opštim povećanjem duhovno nečistih vibracija širom sveta i pojačanom aktivnošću negativnih energija, većinakućaće imati određeni nivo negativnosti. Zbog toga se preporučuje da se redovno preduzimajumere za uklanjanje negativnosti iz životnog prostra.

Na samom početku, naše duhovno istraživanje je otkrilo da su više od samog prostora, ličnosti članova domaćinstva i njihove aktivnosti u prostoru, glavni uzroci stvaranja negativnih vibracija.

2.1 Izražene mane ličnosti i ego dovode do visokog nivoa negativnih vibracija

Izražene mane ličnosti i ego dovode do visokog nivoa negativnih vibracija

Mane ličnosti ljudi šire negativne vibracije u životnim prostoru

Glavni uzrok negativnih vibracija u kući su mane ličnosti samih ukućana. Članovi domaćinstva koji imaju izražene mane ličnosti poput besa, pohlepe, ljubomore, osvetoljubivosti itd., svakako će da stvore duhovno toksično okruženje oko sebe i u kući. Zbog toga, prostor postaje ispunjen negativnim mislima, što povećava negativnost u kući i privlači negativne energije iz suptilnog sveta.

2.2 Uticajnaživotni prostor – sa i bez redovne duhovne prakse

Jedan od načina da se ličnost promeni na bolje, je redovna duhovna praksa koja je u skladu sa univerzalnim principima. Redovna duhovna praksa privlači pozitivnu energiju i Božju milost. Nažalost, većina ljudi ne praktikuje Duhovnost, niti radi na svojim manama i egu. Zato seljudi često ne menjaju na bolje i to pogoršava atmosferu u kući.

2.3 Korišćenje prostorija

 

Prema Svecu visokog duhovnog nivoa, Adi Šankaračariji iz Indije (8. – 9. vek naše ere), Pravednost (Darma) je ono što ispunjava 3 uslova:

 

 

 1. Održava društveni sistem u odličnom stanju
 2. Doprinosi svetovnom napretku svih živih bića
 3. Dovodi donapretka i u duhovnoj dimenziji.

 

– Šri Adi Šankaračarja

Postoji još jedna dobrobit duhovne prakse, a to je da ona povećava duhovnu čistotu osobe ili satviktu. Prema principu „slično privlači slično”, satvik (duhovno čisti) ljudi teže da biraju satvikstvari i donose odluke koje dovode do satvik ishoda. Takvi ljudi teže da koriste prostorije na ispravan način. Korišćenje prostorija na duhovno neispravan način, privlači negativnost.

Sa duhovnim rastom, odvija se još jedan veoma važan proces. Šesto čulo počinje da se budi i osoba može da opazi vibracije, bilo da su negativne ili pozitivne. Kada se dostigne ova faza, osoba može da proceni da li nešto emituje negativne vibracije i dato izbegava. Ukratko, osoba tada teži ka satvik ili duhovno čistijem načinu života.

Kako nismo naučeni da razumemo ovaj vitalno važan aspekt života, a to je satvik život, donosimo odluke o mestu u kome živimo isključivo na osnovu intelektualnih informacija i estetike.

2.4 Neki uobičajeni pokazatelji negativnih vibracija u prostoru

Pored gore navedenih tačaka, važno je napomenuti da postoje brojne stvari (koje kada se nađu u kući), mogu biti uzrok stalnog dotoka negativnih vibracija. Neke od ovih stvari su navedene u nastavku.

 1. Prljavština i nečistoća
 2. Nered i prenatrpanost kuće/nedostatak organizacije
 3. Ilustracije na zidu (umetničkadela često emituju negativne vibracije)
 4. Postavljanje eksponata u kući koji emituju negativne vibracije
 5. Nepravilno postavljanje nameštaja
 6. Dizajn i boja na presvlakama, zavesama, tapetama itd.
 7. Bojenje zidova bojama koje nisu satvik ili koje imaju veliki kontrast, poput belih zidova i crnih podova
 8. Upotreba podnih pločica na kojima dizajn ili boja nisu satvik
 9. Vrsta muzike i zabavnog programa koji se emituju u prostorijama (zvuk ima snažan uticaj na prostor i može biti pozitivan ili negativan)
 10. Kuvanje bilo koje vrste mesa ili jaja (miris menja vibracije kuće, čineći ih negativnim. To je jedan od najbržih načina na koji prostor postaje nečist.)

Kaže se da je bolje sprečiti nego lečiti. Prevencija ulaska negativnih vibracija u prostor je važan faktor za smanjenje celokupne negativnosti u životnom prostoru. Nakon čitanja gore navedenog, možda vam neće biti odmah jasno koji predmeti stvaraju negativne vibracije. Zato smo sastavili prezentaciju sa slikama nekih predmeta/kućne dekoracije koji emituju negativne vibracije i koje treba izbegavati.

3. Tehnike duhovnog pročišćavanja (VastuŠudi)

Duhovnim istraživanjem otkrili smo neke tehnike koje koriste različite predmete i zvuke za duhovno pročišćenje prostora. Ovo su jednostavni, ali moćni alati koje može svako da koristi. Preporučujemo svima da koriste ove tehnike za redovno pročišćenje prostorija u kojima borave. Čak i ako neko radi duhovnu praksu, ove dole navedene tehnike će doprineti da se dragocena energija dobijena duhovnom praksom ne potroši u borbi protiv negativnosti u prostoru. Grupisali smo ih prema Apsolutnim kosmičkim principima sa kojima su povezani, tj. Zemlja, Voda, Vatra, Vazduh i Etar.

3.1 Duhovno čišćenje prostora tehnikama koje se odnose prevashodno na princip Apsolutne Vode

1. Prskanje Svete vode (vode pomešane sa Svetim pepelom ili vibutijem) po prostoriji
(Vezano za principe Apsolutne Vode i Apsolutne Vatre)

Prskanje Svete vode (vode pomešane sa Svetim pepelom ili vibutijem) po prostoriji

Koristite Tulsi lišće za prskanje Svete vode da duhovno pročistite svoj životni prostor

Negativne energije se uglavnom skupljaju u ćoškovima prostorija. Ćoškovisu mestagde se spajaju 2 pravca. Ovo stvara određenu količinu trenja koje rezultira stvaranjem duhovno nečistih ili Rađa-Tama vibracija. Ova duhovna nečistoća dalje privlači negativne energije. Iz tog razloga smou ovom članku preporučili primenu različitih isceljujućih mera, posebno u ćoškovima prostorija.

2. Prskanje Gomutre (urin indijske krave) pomešane sa vodom

2. Sprinkling Gomutra (Indian cow’s urine) mixed with water

Upotrebite nekoliko kapi Gomutre u vodi da duhovno pročistite svoj životni prostor

Možete slediti iste korake  koje smo naveli u prethodnom odeljku. Sada, umesto Svetog pepela, koristi se nekoliko kapi Gomutre. Ova tehnika ima snažan efekat duhovnog pročišćenja.

Više informacija o Gomutri možete pronaćiovde – Gomutra (kravlji urin) kao mera duhovnog isceljivanja

Imajte na umu da Gomutru treba nabaviti samo od indijske krave. Urin dobijen od bilo koje druge vrste krave neće imati isceljujućiefekat.

3.2 Duhovno čišćenje prostora tehnikama koje se odnose prevashodno na princip Apsolutne Vatre

1. Paljenje gi lampe ili lampe koja za gorivo koristi susamovo ulje 1. Lighting a ghee lamp or a sesame seed oil lamp

Gi lampa je oproban i pouzdan način da se privuče i proširi pozitivnost i u prostoru

Gi je pročišćen puter napravljen od mleka indijske krave. Gi lampa privlači Božansku svesnost i širipozitivnu energiju u okolinu. Ovo omogućava da se brzo duhovno pročisti okolina. Može se paliti jednom dnevno, najbolje uveče u vreme zalaska sunca. U slučaju da gi nije dostupan, možete da koristite i susamovo ulje (poznato i kao Til ulje), jer je ovo uljeduhovno čisto.

2. Paljenje SSRF mirisnih štapića 2. Lighting an SSRF incense stick

Nošenjeupaljenih mirisnih štapićaduž zidovaprostora uklanja negativnost

 • Nabavite SSRF mirisni štapić bilo kog mirisa koji je dostupan u SSRF prodavnici.
 • Zapalite 2 ili više štapića istog mirisa.
 • Pomolite se za zaštitu.
 • Sa zapaljenim štapićima hodajte po prostoriji uz pojanje Om Namo BagavateVasudevaja (Ovo je preporučena pojalica do 2025. godine).
 • Zapaljene mirisne štapiće možete nositi po kući u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Hodanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu aktivira Božji princip razgradnje koji poništava negativne vibracije. Vibracije razgradnje se kreću u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Ako na ovaj način praktikujete ovaj vid duhovnog pročišćenja, negativne vibracije će u većojmeri biti uklonenje.
 • Važno je nekoliko puta (2-3 puta) prineti upaljenee štapiće u svaki ćošak prostorije.
 • Nakon što pročistite prostorije, štapiće možete staviti na  oltar, u dnevnu sobu ili bilo koju prostoriju gde smatrate da je potrebno.

Za više informacija, pogledajte naše članke :

Praktični saveti kako da koristimo SSRF štapiće za duhovno isceljivanje

iKako treba da koristimo SSRF mirišljave štapiće i kako da se odnosimo prema njima nakon sagorevanja

Preporučujemo upotrebu SSRF mirisnih štapića jer se zaštita koju oni pružaju ostvaruje odlukom Paratpar Gurua Dr. Atavlea. Paratpar Guru je Guru koji je iznad 90% duhovnog nivoa. Mirisni štapići koju su uobičajeno dostupni u prodaji  najčešće nemaju potrebnu duhovnu snagu za duhovno pročišćavanje.

3. Korišćenje Svetog pepela

Odnosi se na principe Apsolutne Vatre i Apsolutnog Vazduha

Blowing Holy Ash

Duvanje svetog pepela rasteruje negativnost

 • Stavite malo Svetog pepela na dlan.
 • Pomolite se za zaštitu.
 • Dunite Sveti pepeo u prostoriju dok radite pojanje Om Namo BagavateVasudevaja. Smerduvanja bi trebao da bude prema nekom izlazu.

Za više informacija, pogledajte naš članak  Metoda duhovnog isceljivanja duvanjem Svetog pepela 

4.0 Pročišćavanje prostora pomoćuDup štapića

Odnosi se na principe Apsolutne Zemlje i Apsolutne Vatre

Dim i miris Dupadeluju kao sredstvo za duhovno pročišćavanje

 • Uzmite jedan SSRF dup štapić, upalite ga, stavite u držač i na tanjir.
 • Pomolite se za zaštitu.
 • Pronesite ga krozkuću dok pojete Om Namo Bagavate Vasudevaja. Osigurajte da dim dopire do svih delova prostorija,jer dim i njegov miris daju isceljujući efekat. Poput gore navedene metode isceljivanja SSRF mirisnim štapićima, dup se može pronetipo prostorijama u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
 • Nakon toga, štapić ostavite blizu oltara, u dnevnoj sobiili na bilo koje mesto u kućikoje smatrate da je potrebno pročistiti.

Prema duhovnoj nauci, neke od pozitivnih energija postoje u Vaju (vazduh) formi u okruženju. Kada se dup upali, duhovno čist miris dupa privlači ove pozitivne energije, one ulaze u prostorije i pročišćavajući ih. To pomaže da se rastera negativna energija.

5.0 Paljenje kamfora

Odnosi se na principe Apsolutne Vatre i Apsolutne Zemlje.

(Kada se kamfor u prahu miriše, on deluje na nivou Apsolutnog principa Vazduha. Kada se kamfor pali, deluje na nivou Apsolutne Vatre i principa Apsolutne Zemlje.)

Burning camphor

Paljenje kamfora i pronošenje po kući duhovno pročišćava prostor

 • Miris kamfora privlači Princip božanstva Šive. Božanstvo Šiva je Božanstvo koje je povezano sa Božjim principom razgradnje, što pomaže u duhovnom pročišćenju.
 • Uzmite bilo koju metalnu ili glinenu posudu i stavite u nju nekoliko komada kamfora. Imajte na umu da će posuda biti zaprljana, pa u skladu s time izaberite posudu.
 • Preporučuje se upotreba Bimseni kamfora (vrsta prirodnog, čistog kamfora) jer je duhovno čist, tako da privlači većiudeo principa Božanstva Šive.
 • Pomolite se za zaštitu.
 • Zapalite kamfor i pronesite ga po prostorijama dok pojete Om Namo Bagavate Vasudevaja. Pustite da se dim zadrži u prostoriji. Ovo pomaže u pročišćavanju prostorija. Obzirom da je kamfor veoma zapaljiv, budite pažljivi prilikom paljenja i pronošenja po kući.
 • Paljenjem kamfora može da se javi crni dim, u zavisnosti od kvaliteta kamfora koji se koristi, pa vas molimo da preduzmete neophodne mere opreza kada ga nosite po kući.
 • Zapaljenim kamforom se može kružiti po prostoru u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

6.0 Izvođenje Agnihotra obreda

Performing the Agnihotra ritual

Agnihotra obred donosi mnoge dobrobiti, a jedna od njih je pročišćavanje okoline u kojoj se izvodi.

Molimo pogledajte naš članak: Kako uraditi Agnihotru

7.0 Postavljanje traka sa Imenima Božanstava

Imena Božanstava sadrže Božansku energiju, koja širi pozitivnost u prostoru

Energije Božanstava su povezane sa njihovim Imenima. Postavljanjem traka sa Imenima Božanstava višeg nivoa po zidovima prema posebnom redosledu  i pravcima, pomaže u zaštiti prostorije na suptilnom nivou. Na taj način, prostorija je zaštićena iz svih pravaca, uključujući odozgo i odozdo. Slede uputstvagde treba postaviti odgovarajuće trake sa Imenom Božanstva. Trake sa Imenom treba da se postave na zid, blizu mestagde se zidovi spajaju sa plafonom. Tako formiraju suptilni zaštitni plafon koji štiti prostorije. Imajte na umu da se za neke pravce preporučuje više od jedne trake sa Imenom Božanstva. Sve ih treba postaviti u datom pravcu.

Pravac Traka sa Imenom Božanstva
Sever ||Om Nama Šivaj|| (Božanstvo Šiva)
Jug ||Šri Gurudev Data|| (Božanstvo Datatreja) i
||Šri Ganešaja Namaha|| (Božanstvo Ganeša)
Istok ||ŠriramĐaiRamĐaiĐaiRam|| (Božanstvo Šriram),
||Om Namo BagavateVasudevaja|| (Božanstvo Šri Krišna) i
||Šri Hanumate Namaha|| (Božanstvo Hanuman)
Zapad ||Šri DurgaDevjai Namaha|| (Boginja Durga)

3.3 Duhovno pročišćenje prostora tehnikama koje se odnose prevashodno na princip Apsolutnog Etra

1. Duhovno pročišćenje uz pomoć kutija

Spiritual cleansing through boxes

Tretman kutijama koristi snagu principa Apsolutnog Etra da razgradi negativnost iz prostorija.

 • Uzmite čiste, prazne kartonske kutije. Mogu se koristiti bilo koje kutije, razumne veličine.
 • Postavite ih u uglove prostorija; jednu kutiju sa prazninom okrenutom prema prostoriji, a drugu prema zidu. Takođe možete postaviti četiri kutije, u četiri ugla sobe sa prazninom okrenutom ka sredini.
 • Praznina u kutiji sadrži princip Apsolutnog Etra, koji pomaže u duhovnom pročišćenju.
 • Kutije se mogu pročistiti držanjem na suncu nekoliko sati ili kruženjem upaljenim mirišljavim SSRF štapićem unutar kutije.

Da biste saznali više, pročitajte naš članak o Terapiji duhovnog isceljivanja – tretman kutijom

2. Puštanje audio snimka duhovnih učenja ili bogoljubivih pesama koje pevajuParatpar Guru ili Sveci najvišeg nivoa

Playing the audio of guidance or devotional songs sung by a Paratpar Guru or Saints of the highest order

Glas Svetaca najvišeg nivoa, poput Sveca BaktarađaMaharađa (levo) i Paratpar Gurua Dr. Atavlea (desno), ispunjeni su Božanskom svesnošću (Čaitanijom), koja pročišćava prostor na nivou principa Apsolutnog Etra.

 • Glas pravog Sveca visokog duhovnog nivoa, ispunjen je Božanskom svesnošću i njegove vibracije proizvode snažan isceljujućiefekat. GlasSveca najvišeg nivoa, poput Paratpar Gurua, ima najjači isceljujućiefekat.
 • Zvuk je povezan sa principom Apsolutnog Etra (nebo), koji je najmoćnijikosmički princip. Zato je duhovno pročišćenje zvukom brzo i efikasno.
 • Kada neku bogoljubivu pesmu napišu, komponuju i pevaju Sveci višeg nivoa, onda je pozitivnost koju pesmaemituje ogromna.
 • Puštanje takvih audio snimaka kod kuće, pomaže u širenju Božanske svesnosti u prostorijama i razgrađuje nakupljenu crnu energiju.
 • U idealnom slučaju, snimak koji se pušta bi trebalo da bude razumne jačine. Ako to nije moguće, veoma utišani snimak takođećepomoći u pročišćenju. Puštanje takvih audio snimaka tokom noći, pomaže da se obezbedi stalni dotok pozitivnosti, što pruža duhovnu zaštitu tokom cele noći.
 • Preporučujemo puštanje audio snimaka najmanje nekoliko sati dnevno. Takođe, možete ih puštati neprekidno i danju i noću.

Da biste preuzeli snimak bogoljubivih pesama koje peva Svetac BaktarađMaharađ, kliknite audio 1, audio 2, audio 3, audio 4, audio 5

da biste preuzeli audio zapis smernica o duhovnoj praksi Paratpar Gurua Dr. Atavlea. Kliknite ovde

(Pogledajte još informacija i komentar o audio snimku. – Preuzmite PDF)

Takođe možete puštati pojalice Imena Božanstava koje izgovaraju Sveci. Kliknite ovde da biste preuzmelipojalice

3. Zvuk školjke

Zvuk školjke može da uništi negativne vibracije u okruženju i duhovno ga pročisti. Kada se u školjku duva 3 puta, smanjuje se aktivnost negativnih energija u okolini i stvara se zaštitni omotač. Zbog pročišćene okoline, ljudi koji borave u prostorijama dobijaju više pozitivnosti. Takođe, tragaoci koji obavljaju duhovnu praksu u tim prostorijama, dobijajumaksimalnu duhovnu dobrobit od svoje duhovne prakse jer se ona ne troši na borbu protiv negativnosti u okruženju. U školjku se može duvati ujutro, nakon kupanja, i u vreme zalaska sunca.

Kliknite ovde da preuzmete zvuk duvanja u školjku.

4. Slike Božanstava i hram/oltar kod kuće

Slike Božanstava i hram/oltar kod kuće

Hram ili oltar kod kuće su stalni izvor pozitivnosti

 • Imati hram ili oltar u kući doprinosi satvikti ili duhovnoj čistotikuće.
 • On deluje kao podsetnik da povećamo našu duhovnu praksu.
 • Međutim, potrebno je voditi računa da se o njemu brine i da se svakodnevno obavlja osnovno obredno bogosluženje (ovo podrazumevačišćenje, paljenje lampe i mirisnih štapića, prinošenje cveća i poklonjenje Božanstvima). Minimum brige bi bio da se osigura svakodnevno čišćenje oltara i paljenje lampe ili mirisnih štapića uzpoklonjenje.
 • Oltar ne bi trebalo da bude zatrpan slikama brojnih Božanstava. Treba postaviti najviše 4-5 slika ili simbola. Tragalac na duhovnom nivou učenika, treba da drži samo jednu sliku, sliku Gurua.

3.4 Satvik ili duhovno čiste biljke

Satvik ili duhovno čiste biljke

Tulsi je jedna od duhovno najčistijih biljaka i emituje pozitivnost

 • Tulsi (Sveti bosiljak) jedna je od biljaka koje su najviše satvik
 • Ima sposobnost da kontinuirano širi pozitivnost u okolinu. Ovo je još izraženije kada ga zaliva neko koje je tragalac i brine o njemu sa duhovnom emocijom.

4. Šta se dešava ako ne uklonimo negativne vibracije?

Oni koji nisu upoznati sa VastuŠudi, mogli bi se zapitati o važnosti i ozbiljnosti koje treba dati pročišćenju prostora. Duhovna istraživanja su pokazala da postoje mnoge štetne posledice po domaćinstvo. Ove posledice nisu samo na duhovnom nivou, već utiču na nas i na fizičkom i psihološkom nivou. U nastavku smo naveli neke probleme koji se mogu pojaviti zbog negativnosti u prostoru. Ova lista daje samo neke od  vrsta problema koji se mogu pojaviti i nikako nije iscrpna.

Nivo Problem/Prepreka
Fizički Umor, tromost, fizičke bolesti, hrana i voda imaju nisku duhovnu energiju i imaju negativnu auru, težina u glavi i glavobolje, prekomerna pospanost, mučnina, finansijski gubici, kvarovi u kući i neispravna oprema, prepreke u aktivnostima.
Psihološki Razdražljivost, negativne misli, nedostatak jasnoće i zamagljen um, manjak entuzijazma, preterane seksualne misli, depresija, porodične svađe, nemogućnost učenja ili koncentracije, preterana ljutnja, okruženje pogoduje zavisnostima.
Duhovni Napadi negativnih energija, pojačan negativan efekat u dane punog i mladog meseca, osećaj prisustva negativnih energija, prepreke u pojanju i bilo kom obliku duhovne prakse, povećanje vezanosti za svetovni život, sumnje u duhovnu praksu ili duhovnog učitelja ili Gurua, štetni uticaji na trudnice, može se povećati šansa za preranu smrt.

5. Dobrobiti od obavljanja VastuŠudi

Redovno obavljanje VastuŠudikućeomogućava da pozitivnost uđe u prostor. Zbog toga, svi ukućani imaju dobrobiti na fizičkom, psihološkom i duhovnom nivou. Manje je prepreka, manje bolesti, ukućani imaju više entuzijazma, pospešuje harmoniju među članovima porodice, a sve to rezultira ukupnim osećajem blagostanja. Naše duhovno istraživanje je pokazalo da kada članovi domaćinstva, uz redovno obavljanje duhovne prakse, praktikuju i VastuŠudi, to pozitivno utiče na auru zemlje i vode u prostoru i okolini.