Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

1. Uvod

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

U 2017.godini slika Leonarda da Vinčija „Spasitelj sveta” prodata je za rekordnih 450,3 miliona dolara.

Ljubitelji umetnosti mogu da razumeju zašto je slika prodata po tako visokoj ceni. Na kraju krajeva, ovo je bilo poslednje da Vinčijevo delo u privatnoj kolekciji. Iako je ova cena bila izuzetna, kolekcionari umetnosti redovno daju ogromne svote za umetnička dela koja kritičari umetnosti smatraju vrednim. Ljudi kupuju skupa umetnička dela iz različitih razloga, uključujući emotivnu povezanost sa delom, dekorativnu svrhu kao i prestiž. Mnoge prednosti povezane sa kupovinom skupih umetničkih dela, ekonomisti kategorišu kao „psihičke koristi”, koje su nematerijalne i povezane su sa uživanjem i iskustvom.

Ljubitelji umetnosti hrle u aukcijske kuće i muzeje kako bi videli poznata umetnička dela. Međutim, duhovni aspekti umetničkih dela i vibracije koje zrače nikada se ne uzimaju u obzir prilikom njihovog vrednovanja. SSRF i Maharši univerzitet za Duhovnost (MAV) su utvrdili da postoje i drugi nematerijalni aspekti vezani za umetnost koje savremeni umetnik i ljubitelj umetnosti mogu da uzmu u obzir. Želeli smo da testiramo duhovne vibracije poznatih umetničkih dela i uporedimo sa onima koje su nacrtali tragaoci-umetnici.

SSRF i MAV sprovode detaljno istraživanje o umetnosti više od tri decenije. Ovo istraživanje se fokusira na to kako umetnost može da bude stvorena na duhovno čist način kako bi koristila i posmatraču i životnoj sredini. Rezultati su revolucionarni i imaju potencijal da izmene način na koji svet gleda na umetnost. U poslednjem članku u ovoj seriji (stiže uskoro) predstavili smo istraživanje koje pokazuje kako je digitalna slika božanstva Ganapati napravljena na duhovno čist način kao i koristi koje su povezane sa ovim. SSRF i MAV takođe sprovode duhovno istraživanje slika poznatih umetnika, posebno onih slika koje predstavljaju slike Božanstva, a primer ovog istraživanja je predstavljen u nastavku.

2. Slika Božanstva koju je nacrtao tragalac naspram slici istog Božanstva nacrtanoj od strane poznatog umetnika

2.1 Uvod i pozadina

Duhovno istraživački tim je želeo da sagleda da li slike Božanstva koje su nacrtali poznati umetnici imaju istu duhovnu pozitivnost kao one nacrtane od strane tragaoca-umetnika pod vođstvom Njegove Svetosti Dr Atavlea. Da bi sproveli ovaj eksperiment, upoređene su tri slike božanstva Lakšmi (koja je boginja bogatstva). Prva je bila slika boginje Lakšmi koju je naslikao poznati umetnik. Druga je bila komercijalno dostupna slika, a treća je bila digitalna slika koju je nacrtao tragalac-umetnik iz MAV-a.

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

Dole su data tri odvojena eksperimenta za proučavanje duhovne pozitivnosti ili negativnosti gore navedenih slika.

2.2 Korišćenje PIP tehnologije za upoređivanje suptilnih vibracija koje zrače iz slike božanstva Lakšmi

2.2.1 Metodologija

U prvom delu ovog eksperimenta korišćena je Polikontrastna interferentna fotografija (PIP) Ispod su prikazane odgovarajuće PIP slike svake od tri slike božanstva Lakšmi. Upoređene su sa osnovnim očitavanjem okruženja u kojem je eksperiment (korišćenjem PIP-a) sproveden. Osnovno očitavanje je uzeto u praznoj sobi sa stolom i praznim okvirom/ramom slike, gde su različite slike kasnije bile postavljane jedna po jedna.

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

2.2.2 Ključna zapažanja

Možemo da primetimo da su boje u svakoj od PIP slika različite, označavajući različit procenat pozitivnih i negativnih suptilnih vibracija. Izmerena je i upoređena ukupna površina pozitivnih naspram negativnih boja iz svake gore navedene PIP slike božanstva Lakšmi. U nastavku “grafikon naslagane kolone” prikazuje procenat pozitivnih i negativnih vibracija viđenih na svakoj PIP slici.

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

2.2.3 Analiza i zaključci

  • Što se tiče slike božanstva Lakšmi koju je nacrtao poznati umetnik, količina negativnih vibracija porasla je u okolini za 50% u poređenju sa početnim očitavanjem.
  • Očitavanje komercijalne slike božanstva Lakšmi pokazalo je blagi porast negativnosti u poređenju sa početnim očitavanjem. Ipak, pokazalo je više pozitivnosti nego očitavanje slike poznatog umetnika.
  • Očitavanje satvik slike božanstva Lakšmi koju je nacrtao tragalac-umetnik pokazalo je 42% više  pozitivnosti od osnovnog očitavanja. Sem toga, očitavanje ove slike pokazalo je 113% više pozitivnosti od očitavanja umetničkog dela poznatog umetnika.

2.3 Korišćenje univerzalnog termo skenera (UTS) za merenje suptilnih vibracija koje zrače umetnička dela

2.3.1 Metodologija

U ovom eksperimentu korišćen je univerzalni termo skener (UTS). Univerzalni termo skener (UTS) je instrument koji je razvio Dr. Manem Murti (bivši nuklearni naučnik) i koristi se za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kojeg objekta (živog ili neživog). Koristeći ovaj instrument, korišćene su iste tri slike božanstva Lakšmi kao i u prethodnom eksperimentu. Izmerene su po tri kriterijuma, a to su negativna aura, pozitivna aura i ukupna kombinovana aura.

2.3.2 Ključna zapažanja

Tri grafikona data u donjem delu prikazuju očitavanje aure (u metrima) prema svakom kriterijumu.

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

2.3.3 Analiza i zaključci

  • Od tri slike božanstva Lakšmi, samo ona koju je naslikao poznati umetnik imala je negativna očitavanja u ultra ljubičastom (UV) i infra crvenom (IR) kriterijumu.
  • S druge strane, samo digitalna slika koju je napravio tragalac-umetnik iz MAV-a imala je pozitivnu auru od 2,56 m.
  • Ukupna izmerena aura u slučaju satvik – pozitivne slike božanstva Lakšmi iznosila je 4,61 m, što je preko 200% više nego kod ostale dve. Povećanje ukupne izmerene aure ukazuje na povećanu pozitivnost.

2.3.4 Slike zasnovane na suptilnom znanju

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

U Centru za duhovno istraživanje i Ašramu (u Goi, u Indiji) se sprovode obimna istraživanja duhovne dimenzije korišćenjem razvijenog šestog čula. Suptilno znanje koje  tragaoci u timu za duhovno istraživanje prime, prolazi kroz rigorozno ispitivanje.

Jedan medijum primanja Božanskog znanja je u vizuelnom obliku. Tragaoci koji primaju znanje na takav način poznati su kao umetnici koji crtaju duhovnu dimenziju i oni mogu vizuelno da opažaju suptilan proces tokom eksperimenta ili situacije i nacrtaju ono što vide i osećaju.

Ovi crteži su srodni duhovnim rendgenskim zracima i prosečnoj osobi pružaju besprekoran vizuelni pogled u duhovnu dimenziju. Dve takve slike su prikazane ispod. One predstavljaju ono što  Njena Svetost (gospođa) Joja Vale opaža u suptilnom kada posmatra dve vrste (napred spomenutih) slika, konkretno sliku Božanstva Lakšmi koju je nacrtao poznati umetnik i sliku nacrtanu od strane tragateljke-umetnice Đanavi iz MAV-a.

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

Da li su vredne slavne slike poznatih umetnika?

Gore možemo da vidimo da slika koju je napravio poznati umetnik zrači duhovno negativne vibracije, dok digitalna slika koju je napravila tragateljka umetnica Đanavi zrači visoko pozitivne vibracije.

3. Zaključak

Sve tri metode (PIP, UTS i suptilni crteži) koje su korišćene za analizu slika božanstva Lakšmi su pokazale da je slika koju je nacrtao poznati umetnik zračila negativne vibracije, dok je slika koju je nacrtala tragateljka-umetnica iz MAV-a zračila visoko pozitivne vibracije.

Ovo dovodi do pitanja zašto rad umetnika emituje negativnu energiju. Sledeća objašnjenja osvetljavaju ovu temu.

Duhovno stanje umetnika ima značajan uticaj na duhovne vibracije koje njegova umetnost zrači. Ako je umetnik pogođen negativnim energijama, umetnički rad tog umetnika imaće više negativnih vibracija. Boja cele slike je crna, što je duhovno negativna boja. Najveća mana u umetnikovom pristupu umetnosti  je pokušaj  da nacrta sliku Božanstva prema njegovoj mašti i volji, a ne pod vođstvom duhovnog učitelja. Da je slušao duhovnog učitelja, tada bi nacrtao božanstvo prema duhovnoj nauci o umetnosti.

Često poznati umetnici daju svoj lični estetski pečat slikama božanstava. Prema principima duhovne umetnosti oblik u umetničkom delu koji predstavlja božanstvo treba u potpunosti da se podudara sa oblikom božanstva. Dakle, većina poznatih umetnika krši ovaj temeljni princip umetnosti kada slikaju Božanstvo.

Kada je u pitanju umetnost, umetnikovo ime često diktira popularnost njegovih dela. Takođe, veoma je važno uspešno privući masu da vidi njegovo umetničko delo. Kao rezultat toga, ljubitelji umetnosti nerazumno ulažu trud samo da kupe umetnička dela poznatih umetnika ne shvatajući duhovne vibracije koje zrači umetničko delo. Na primer, kupovina dela poznatog umetnika može koštati stotine hiljada dolara. Međutim, kada neko kupi umetničko delo i u svom domu ga okači na zid, želi da iz njega zrači pozitivnost. Pa ipak, istraživanje je pokazalo da vrlo često skupe slike koje su veoma tražene, zrače negativne vibracije.

Jasno je da slava umetnika nije relevantan kriterijum u određivanju duhovne čistote umetničkog dela. Najbolji način da se ovo razume je u započinjanju ili povećanju sopstvene duhovne prakse jer tada se razvija šesto čulo. To omogućava da se osete duhovna pozitivnost i negativnost kroz sopstveno šesto čulo, tako da osoba može prirodno da razume koja umetnička dela su duhovno pozitivna, a koja su negativna.