SSRF savetuje odgovarajuće i kontinuirano medicinsko lečenje zajedno sa različitim načinima duhovnog isceljivanja u lečenju fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitaocima se savetuje da ako žele koriste različite načine duhovnog isceljivanja prema ličnoj volji i na svoju odgovornost.

1. Poželjan i nepoželjan način korišćenja SSRF mirišljavih štapića

1.1 Poželjan način korišćenja SSRF mirišljavih štapića

Privlače Božanski Princip:

SSRF mirišljavi štapići su veoma korisni zato što privlače specifičan aspekt Boga (Božanstva).

  • Što više osoba ima poštovanje pri korišćenju SSRF mirišljavih štapića, imaće više koristi od njega. Ako se i osobe koje se nalaze u blizini SSRF mirišljavih štapića odnose ka njima sa poštovanjem, dobiće veću korist od Božanske energije koja obavlja duhovno isceljivanje putem ovih štapića.
  • Veoma je važno da održavamo kuću čistom i urednom. Čista kuća znači manje rađa-tame. Ovo deluje na dva načina. Manje rađa-tame u kući doprinosi većem privlačenju Božanskog principa. Tada Božanski princip koji je privučen SSRF mirišljavim štapićima ne troši toliko energiju da se bori protiv postojeće rađa-tame, i shodno tome osobe u tom prostoru ili sam prostor imaju više koristi od Božanske svesnosti (Čaitanije) koju privlači SSRF mirišljavi štapić.

Koristiti odgovarajući držač za mirišljave štapiće:

Da bi se izrazilo dužno poštovanje ka mirišljavim štapićima, da bi njihovo korišćenje bilo bezbedno, kao i da bi se Sveti pepeo dobijen od njih lakše skupljao, treba da imamo  odgovarajući držač za mirišljave štapiće, ili neki satvik držač.

Holder for incense sticks
  • Iz ugla poštovanja: Neki ljudi stavljaju mirišljave štapiće u pukotine i naprsline na zidu, itd. To nije duhovno ispravno. Tada pepeo pada na zemlju i može biti izgažen, što ukazuje na nepoštovanje Svetog pepela. Najbolji način da se sakupi Sveti pepeo nakon što mirišljavi štapić sagori je korišćenje držača za štapiće i tanjira ispod njega. Ako neko ne želi da skuplja Sveti pepeo, može da koristi satvik držače kao što je voće (na primer jabuke), krompiri, činijica pirinča, itd.
  • Iz ugla bezbednosti: Ako pepeo padne na tepih, ili garderobu može da izazove požar. Zato se preporučuje korišćenje tanjira za skupljanje pepela.

Čuvanje Svetog pepela:

Budući da su SSRF mirišljavi štapići pre svega osmišljeni za duhovno isceljivanje, najbolje je da ih čuvamo u zatvorenom prostoru, još bolje na oltaru (na suvom mestu) da bi se sačuvala njihova satvikta.

1.2 Kada je nepoželjno da se koriste SSRF mirišljavi štapići?

Tokom menstruacije:

Tokom prvih pet dana menstruacije, ili sve dok krvarenje ne prestane, kod žena je rađa komponenta povećana. Zato, ako žena tokom menstruacije dođe u kontakt sa mirišljavim štapićem, duhovna čistota, ili osnovna suptilna satva komponenta u njima biva umanjena. Zbog toga se dodirivanje mirišljavih štapića tokom menstruacije ne preporučuje. Zapravo bi bilo najbolje da se tokom menstruacije ne pale štapići i ne koriste za pročišćavanje prostora.

Ako je žena u tom periodu sama u kući, može pre menstruacije da odvoji sa strane malo mirišljavih štapića koje će da koristi tokom tog perioda. Na taj način ne mora da dodiruje glavnu rezervu mirišljavih štapića, jer bi to doprinelo smanjenju duhovne čistote u svim mirišljavim štapićima do određene mere.

2. Koliko dugo može da se koristi rezerva SSRF mirišljavih štapića?

SSRF mirišljavi štapići mogu da traju dve godine. Najbolje je da se iskoriste u ovom vremenskom periodu, jer delovanje mirisa može vremenom da se smanji. Ipak, najbolje bi bilo da se mirišljavi štapići potroše u roku od tri meseca nakon otvaranja, jer inače može da dovede do povećanja omotača crne energije oko njih i smanjenja njihove moći.

Duhovi mogu da prekriju štapiće crnom energijom kako bi smanjili njihovu moć duhovnog isceljivanja. Najbolji način da izbegnemo ovo, je da ih držimo na oltaru i da se molimo za njihovu zaštitu. Takođe, pre svake upotrebe možemo da se pomolimo za uklanjanje bilo kakvog crnog omotača ako je stvoren oko njih.

3. Korišćenje kutije SSRF mirišljavih štapića za duhovno isceljivanje

Dizajn kutije SSRF mirišljavih štapića je tako osmišljen da emituje veću količinu osnovne suptilne satva komponente. Duhovnu čistotu dizajna je proverio Njegova Svetost Dr. Atavle. Takođe, prisustvo SSRF mirišljavih štapića u kutiji povećava satviktu u njima. No, najvažnije je da u njima postoji suptilna energija neispoljene odluke Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Znači da je kutija sama po sebi satvik i može da se koristi kao sredstvo duhovnog isceljenja.

Iz ovog ugla, kutija od SSRF mirišljavih štapića može da se stavi na police, u ormane, itd. Isto tako, može da se spljošti i onda stavi ispod dušeka, jastuka, itd. Svi predmeti i ljudi koji budu došli u kontakt sa ovim kutijama imaće koristi usled satvikte ove kutije.