SSRF (Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci) je pokrenula 2008. godine dugoročni projekat istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci. Ovaj  istraživački projekat  se razlikuje od uobičajene metode  duhovnog istraživanja tj. istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci  koje sprovodi SSRF. U projektu su korišćene različite biofedbek tehnologije, kao i ostala oprema za merenje različitih varijabli u nizu kontrolisanih eksperimenata. Dobijeni rezultati su potkrepljeni objašnjenjima koja su dobijena putem razvijenog šestog čula. Posle niza detaljnih eksperimenata i analiza, istraživanja su bila spremna za objavljivanje. Razgovarali smo sa Dr. Nandini Samant, koja je bila glavni istraživač na projektu, kako bi nas upoznala sa pozadinom sprovedenih istraživanja.

Pitanje: Šta je duhovno istraživanje?

Dr. Nandini Samant: Terminom ‘Duhovna dimenzija’ definišemo sve ono što ne možemo da razumemo putem pet čula, uma i intelekta. Reč „istraživanje“ se definiše kao marljivo i sistemsko istraživanje, odnosno istraživanje na određenu temu kako bi se otkrile ili dopunile činjenice, teorije, aplikacije itd.

Jednostavno rečeno, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je sistemsko istraživanje dimenzije koja se nalazi izvan pet čula, uma i intelekta. Ta istraživanja su sprovedena uz pomoć šestog čula. Na primer, ako smo dobili na poklon hemijsku olovku koju nikad pre nismo videli, tada možemo preko pet čula, uma i intelekta da vidimo njenu boju, proizvođača, način na koji može njome da se piše itd.  Međutim, uz pomoć šestog čula, može da se vidi  i kad je proizvedena, kome pripada, ko će da je ima u budućnosti, kad će neko da je odbaci itd.

Pitanje: Zašto se za ovaj projekat istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci koristi savremena oprema za merenje?

Dr. Nandini Samant: Prema duhovnoj nauci, citati iz Svetih pisama i od Svetaca imaju težinu i autoritet. To je zato što su duše onih koji su pisali Svete tekstove spoznale Boga. Zato nije potrebno da se vrši dodatna provera njihove valjanosti. Čak i danas ljudi širom sveta kroz lična iskustva osećaju istinu u onome što govori duhovna nauka.  Nažalost, oni su u manjini i sve je manje razumevanja duhovne nauke, kao i praktikovanja duhovne prakse prema šest osnovnih principa. Upravo zbog toga što većina ljudi ne obavlja duhovnu praksu, njihovo šesto čulo je slabije razvijeno i zato ne mogu da razumeju suptilnu dimenziju. Mogu da shvate samo ono što je u dometu njihovih pet čula, uma i intelekta. To je konvencionalno naučno istraživanje kojim je svet upoznat.

Iz tih razloga, koristeći modernu opremu, sproveli smo određene eksperimente nad raznim elementima našeg svakodnevnog života kao što su naši hrana i piće, odeća, muzika koju slušamo, zatim nad aspektima duhovne prakse kao što su pojanje, molitva, meditativno stanje, Sveci itd. Želja nam je bila da pomognemo modernom čoveku da shvati i iz prve ruke iskusi principe Duhovnosti.

Ovo je naš pokušaj da pomognemo prosečnoj osobi da premosti jaz između njegovog poznatog sveta konvencionalnog istraživanja i nepoznatog sveta istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, odlazeći iz poznatog u nepoznato.

Pitanje: Zašto se naziva istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci uprkos korišćenju opreme?

Dr. Nandini Samant: Zato što smo opažanja koja smo dobili korišćenjem opreme dopunili opažanjima našeg tima iz Odelenja za znanje o suptilnoj dimenziji. Posle sprovedenih očitavanja i analiziranja podataka do kojih smo došli putem opreme, nalaze smo dostavili tragaocima u Odeljenju za znanje o suptilnoj dimenziji. Zamolili smo ih da nam objasne šta se zapravo događalo u duhovnoj dimenziji za vreme određenih čitanja, kao i koji su razlozi takvih očitavanja. U nekim smo se slučajevima iznenadili kako su slična očitavanja zabeležena iz potpuno različitih razloga.

Na primer, u slučaju uporedne analize, koristeći elektro-somatografičke tehnike na efekat konzumiranja vegetarijanske i nevegetarijanske hrane na Kunḍalini čakre tragaoca s ometanjima i bez njih, otkrili smo da su 80% osoba bez ometanja i 100% osoba s ometanjima imali poboljšane aktivnosti svojih čakri posle konzumiranja nevegetarijanske hrane. Međutim, razlozi poboljšanih aktivnosti Kundalini čakri za osobe sa i bez ometanja su bili u potpunosti drugačiji. Detalji su objašnjeni u članku o tom eksperimentu.

Pitanje: Jeste li naišli na neka ograničenja opreme koju ste koristili za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci?

Dr. Nandini Samant: Tokom ovog istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, postalo je jasnije da se sa modernom opremom i tumačenjima dobijenih rezultata pomoću moderne nauke mogu postići samo delimični rezultati. To će vam biti jasnije kada pročitate članke pojednih eksperimenata.

Za bolje razumevanje molimo da pročitate članak: Komentar o ograničenjima moderne opreme koja se koristi u istraživanjima.