Postupak uklanjanja sa stipsom (alaunom)

Dodatna dobrobit korišćenja stipse (alauna) je ta da osoba može da sazna i vrstu energije koja je uznemirava. Kada se stipsa (alaun) koji se koristi za postupak zapali, čestice rađa-tame koje se iz nje emituju se kondenzuju i po njihovom obliku se utvrđuje jačina ometanja.

Šta vam je potrebno da biste izveli ovaj postupak?

Method 5: What you will need for this ritual

.

 • Prvi korak: Molitva

  •  Molitvu treba da govori onaj na kome se izvodi postupak, posle iskazivanja naklonosti božanstvu Hanumanu ‘Neka uroci bačeni na mene (treba da kaže svoje ime) budu uklonjeni i neka (treba reći ime osobe koja izvodi postupak) ne bude ometan’.

    

    

  •  Onaj koji izvodi postupak treba da se moli božanstvu Hanumanu da spreči uticaj negativne energije na njega.

    

    

 • Drugi korak: Zauzmite poziciju

Neka osoba koja je pod uticajem negativne energije i na kojoj se uzvodi postupak sedne na nisko drveno postolje ili sedište tako da bude okrenuta ka istoku sa kolenima savijenim prema grudima. Dlanovi neka budu okrenuti ka gore i naslonjeni na kolena.

Method 5: Step 2 - position

 

 • Treći korak: Izvođenje postupka

Onaj ko izvodi postupak treba da stane ispred osobe. Uzmite po jedan komadić stipse veličine trešnje i stavite ga na dlanove (pogledajte sliku).

 

Method 5: Step 3 - alum

           Zatim prekrstite dlanove ispred sebe. Dlanovi trebaju da budu prekršteni kao znak množenja (X).

 

Method 5: Step 3 - crossing hands

Skupite dlanove u pesnice i kružite njima oko zaposednute osobe od glave pa prema stopalima, zatim u suprotnom smeru i dotaknite zemlju.

Ruke su samo na početku prekrštene. Kada počnemo sa postupkom, moramo da razdvojimo ruke i  istovremeno desnu ruku da pomeramo u pravcu kazaljke na satu od glave do stopala, a levu u smeru suprotnom kretanju kazaljke od glave do stopala.

Kada dodirnemo zemlju, počinjemo kao i ranije tj. razdvojimo ruke i istovremeno pomeramo desnu ruku u pravcu kazaljke na satu od glave do stopala, a levu u smeru suprotnom kretanju kazaljke od glave do stopala.

Dok se izvodi postupak treba da ponavljamo sledeće ‘neka se uroci koje su na njega poslali posetioci, duhovi, drveće, prolaznici, mesto, budu oterani i neka ostane zaštićen od bolesti i povreda ‘.

 

Method 5: Burning coals

 

 • Četvrt korak: Efekat koji je uočen posle bacanja stipse (alauna) na vruć čelični tanjir ili na zapaljen ugalj

Ako stipsa u roku od nekoliko sekundi izgori u bezobličnoj gomili i ne poprimi nikakav specifičan oblik onda to znači da nije bilo problema.

Ako stipsa ne poprimi nikakav oblik, ali nastavi da gori, onda može da se zaključi da su uznemirujuće energije veoma jake.

Ako stipsa poprimi oblik životinje ili ptice onda  može da se zaključi da negativna energija muči tu osobu kroz medijum životinje ili ptice.

 

Method 5: Burned Alum - Crane

 

Ponekad sagorela stipsa poprimi oblik lutke. To znači da je Mantrik napravio sliku te osobe i postavio crnu magiju koristeći sliku kao medijum.

 

Method 5: Burned Alum - doll

Ponekad  stipsa može da poprimi oblik lobanje. To znači da duhovi nižeg duhovnog nivoa sa jakom žudnjom muče ometanu osobu.

 

Method 5: Burned Alum - skull

 

 

Razlog zbog kojeg se stipsa ne koristi često iako ima prednosti u odnosu na druge supstance: Kako je na osnovu oblika zapaljene stipse vrsta duha očigledna, postoji veća verovatnoća da će osoba koja izvodi postupak biti pod uticajem. Samo ukoliko ta osoba radi duhovnu praksu i ako je na duhovnom nivou višem od 50% može da se bori protiv uticaja duhova. Zbog toga se ovaj postupak retko izvodi.

 

Peti korak: Bacanje ostataka

Preostali delovi stipse treba da se sakupe u plastičnu kesu, dobro zatvore i bace u đubre  i to posle molitve božanstvu Hanumanu da se negativna energija u njima uništi.