Postupak sa solju, semenkama crne slačice i suvim ljutim papričicama

Šta vam je potrebno da bi izveli ovaj postupak?

Method 2: What you need to perform ritual

* Broj suvih ljutih papričica koje se koriste zavisi od jačine uznemirenosti koju osoba oseća. Tabela koja sledi pokazuje koliko papričica treba da se koristi tokom postupka, zavisno od jačine uznemirenosti s kojom se osoba suočava.

Jačina uznemirenja

Broj papričica

Konstantna težina u telu, trnjenje u udovima, mučnina

3

Uznemirenost, iznenadno znojenje, negativne misli

5

Gubitak kontrole govora, iznenadno pomućenje vida, lučenje pljuvačke, govorenje ružnih reči, samoubilačke misli

7

Nesvesnost, ispoljenost duha, misli o ubistvu

9

 Izvođenje postupka uklanjanja uroka sa krupnom morskom solju, semenkama crne slačice i suvim ljutim papričicama

  • Korak 1: Molitva

  • Molitva koju treba da izgovori onaj na kome se postupak izvodi, posle iskazivanja poštovanja Božanstvu Hanumanu: ‘Neka uroci bačeni na mene (treba da kaže svoje ime) budu oterani i neka (reći ime osobe koja izvodi postupak) ne bude ometana’.

  • Onaj koji izvodi postupak treba da se moli Božanstvu Hanumanu  kako bi se sprečio uticaj  negativnom energijom.
  • Korak 2: Zauzimanje pozicije

 Neka osoba koja je pod uticajem negativne energije i na kojoj se postupak izvodi sedne na nisku drvenu platformu sa licem prema istoku i kolenima savijenim ka grudima. Dlanovi treba da budu okrenuti prema gore i položeni na kolena

 

Method 2: Step 2 - Position

 

 

 

 

  • Korak 3: Izvođenje postupka

Osoba koja izvodi postupak treba da stoji ispred osobe koja je ometana od negativne energije. Uzmite onoliko semenki slačice i soli koliko može da stane između prstiju u svakoj šaci. Što se tiče papričica, stavite 1 u levu i 2 u desnu šaku.

Method 2: Step 3 - sea salt, mustard seeds & chillies

        Zatim prekrstite šake ispred sebe. Šake bi trebalo da su prekrštene i da izgledaju kao znak za množenje (X).

 

Method 2: Step 3 - crossing hands

          Šake treba pomerati od glave do stopala ometane osobe, u suprotnim smerovima i zatim da dodirnu zemlju.

Ruke su samo na početku prekrštenene. Kada postupak počne moramo da razdvojimo ruke i istovremeno da pomerimo desnu šaku u smeru kretanja kazaljke na satu, a levu u suprotnom smeru od kretanja kazaljke, od glave do stopala osobe na kojoj se izvodi postupak.

Kada dodirnemo zemlju, opet počinjemo kao što je objašnjeno tj. razdvojimo ruke i istovremeno pomeramo desnu šaku u smeru kretanja kazaljke na satu, a levu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke, od glave do stopala.

Dok se postupak izvodi treba da se govori sledeće ‘neka uroci koje su na njega poslali posetioci, duhovi, drveće, prolaznici, mesto  budu oterani i neka bude zaštićen od bolesti i povreda

Razlog zbog kojeg pomeramo šake i njima dodirujemo zemlju: Kada se šake pomeraju kao što je napisano, uznemirujuće (negativne) vibracije su najprije uvučene u supstance koje se koriste u postupku, a dodirom o zemlju uvučene su u zemlju. Broj pokreta šakama treba da utvrdimo zavisno od jačine uznemirenosti (izraženosti problema). Mantrici uglavnom stvaraju crnu energiju u neparnim brojevima zato se šake pomeraju neparan broj puta.
  • Korak  4:

Na kraju postupaka celokupan sadržaj treba staviti na vruć tanjir ili zapaljeni ugalj.