Analiza slučaja – Spontano paljenje i gorenje oltara

SSRF je objavio ove analize slučajeva s namerom da usmeri naše čitaoce u probleme koji se ispoljavaju na fizičkom ili psihološkoom nivou, a čiji uzrok može da bude duhovne prirode. Kada je uzrok problema duhovne prirode, uočili smo da korišćenje duhovnih mera isceljivanja po pravilu daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalnog lečenja zajedno s duhovnim merama isceljivanja za lečenje fizičkih i psihičkih bolesti. Ukoliko želite da primenite bilo koju od duhovnih mera, to možete učiniti na svoju odgovornost.

Napomena: Da biste mogli da razumete šta je u pozadini ove analize slučaja i zašto se ova pojava posebno ispituje u SSRF-u, molimo vas pročitajte – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave.

U ovoj analizi slučaja, daćemo opis kako su oltar i sve Božanske slike koje su bile postavljene na njemu spontano izgorele. Događaj je opisan po rečima Surendra Basme, tragaoca koji radi redovnu duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

Događaj se desio u noći 2005.godine u Karad Seva Kendri. (Seva Kendra je mesto gde tragaoci zajedno borave kako bi obavljali kolektivno služenje Bogu i širili Duhovnost). Osećali smo dosta suptilnog pritiska u Seva Kendri. Na podu su se spontano pojavljivali tragovi krvi. Kasnije tokom te noći, na gornjem spratu Seva Kendre jedan od tragaoca, gospodin Nagnat Mulđe koji je u to vreme radio pojanje Božijeg Imena,  je osetio da ga je neko ošamario iako nikoga nije bilo u okolini. Zvuk šamara je bio toliko jak da smo svi otrčali da vidimo šta se događa. Na Nagnatovom licu smo videli sveže tragove šake. Kako smo osećali povećanu količinu suptilnih aktivnosti negativnih energija koje su pokušavale da ometaju aktivnosti u Seva Kendri, odlučili smo da svi zajedno spavamo na donjem spratu.

Te noći više nije bilo incidenata, ali smo ujutro videli dim koji je izlazio kroz prozor sobe za meditaciju. Požurilii smo da odemo gore kako bi istražili šta se dogodilo i bili smo šokirani onim što smo videli. Plamenovi su izlazili iz svake slike Božanstva na oltaru. Žuto platno koje je stajalo u pozadini, koje je na sebi imalo grb Guru-a i učenika, je također gorelo. Vatru smo pokušali da ugasimo vodom ali nismo uspeli. Povremeno bi se vatra stišala  ali vrlo brzo bi se ponovo razgorila. Tek kada smo pomešali Sveti pepeo i Gomutru (kravlji urin) sa vodom i radili pojanje imena Božanstva Rame te uranjali svaku sliku u vodu, vatra se stišala. Niko od nas nije mogao da pronađe objašnjenje paljenja,  jer realno nije postojalo ništa što je moglo da ga izazove.

Komentar Tima za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci:

Još jedna stvar koja nas je iznenadila je da je svaka slika Božanstva bila zapaljena kao da je neko ili nešto namerno palio sliku po sliku. To nije ličilo na normalnu vatru u kojoj je sve jednako gorelo.

Sedeća serija slika prikazuje oltar u Karadu i slike Božanstava koje su bile zapaljene.

Okviri oko članka sadrže Šri Krušnin princip kako čitaoci ne bi osetili ometanja dok čitaju tekst, ili gledaju slike.