Koje su posledice razgovora o pokojniku i služenja zakuske posle sahrane – duhovna perspektiva

Prema duhovnoj nauci, svi običaji koji su vezani za telo preminule osobe, treba da se primenjuju sa ciljem da se pruži pomoć suptilnom telu pokojnika na njegovom daljem putu posle smrti. Najbolje je da se izbegavaju aktivnosti koje mogu da pojačaju vezanost suptilnog tela preminulog za njegov prethodni život na Zemlji.

U današnjem svetu, održavanje pogrebnih okupljanja predstavlja opšte prihvaćeno ponašanje pre i posle sahrane. Rodbina i prijatelji okupljaju se u kući uže porodice preminulog, kako bi izrazili svoje poštovanje i izjavili saučešće povodom smrti. Redovno se poslužuje hrana i vode se razgovori o životu preminulog.

Iz perspektive duhovne nauke ovo može da bude veoma štetno za ljude koji su u to uključeni kao i za samo suptilno telo preminulog.

1. Problem: Razgovor o preminuloj osobi stalno vuče nazad njegovo suptilno telo u kuću

Većina ljudi u današnjem svetu pretežno vibrira rađa-tama vibracijama, sa mnogo ega, želja i vezanosti. Kada preminu osobe koje su pretežno rađa-tama, njihove vezanosti i želje mogu da zadržavaju njihova suptilna tela posle smrti i zbog toga oni ne mogu da nastave dalje posle smrti.

Kada govorimo o preminuloj osobi, osnovne suptilne rađa-tama vibracije koje su povezane sa tom osobom prenose se kroz govor. Zbog tih vibracija suptilno telo preminule osobe biva neprekidno privučeno u taj prostor te se tamo i zadržava. To se događa na osnovu pravila duhovne nauke koje glasi: ‘Reč, dodir, oblik, ukus, miris i energija koegzistiraju (deluju zajedno, postoje zajedno)’. U ovom slučaju reč se odnosi na ime osobe, a oblik na suptilno telo.

Razgovor o preminuloj osobi stvara energiju koja je vezana za preminulog, a ona privlači suptilno telo u to polje.

Koji je duhovno ispravan način izražavanja poštovanja prema nedavno preminulom?

Prema prethodno spomenutom principu, prilikom izražavanja poštovanja i žaljenja za preminulim treba da se vodi računa da se rađa-tama komponenta koja je u prostoru već prisutna ne povećava dalje.

Molimo vas pročitajte članak ”Tri osnovne suptilne komponente stvaranja” gde su pokazani primeri aktivnosti koje povećavaju rađa-tama komponente.

Trebalo bi da se spreče sve aktivnosti koje vuku suptilno telo preminulog natrag prema regionu Zemlje. Zbog toga treba da izbegavamo velika okupljanja, glasni, i/ili duži razgovor o preminulom. Umesto razgovora o osobi, najbolje je biti introvertan (u miru i tišini) posle povratka sa sahrane. Ono što će najviše pomoći preminulom na njegovom daljem putu i da ga izoluje od bilo kakvog štetnog uticaja je da se poje duhovno zaštitna pojalica Šri Gurudeva Data, a možemo i tiho da je pustimo na nekom muzičkom uređaju.

2. Problem: Verovatnoća ometanja od duhova prilikom konzumiranja hrane u kući preminulog

Sve stvari, uključujući i hranu u kući preminulog, su zagađene uticajem osnovne suptilne tama komponente koja tada pretežno ispunjava atmosferu kuće. Između ostalog, konzumiranje takve rađa-tama zagađene hrane povećava mogućnost da duhovi počnu da prave probleme osobi koja jede.

Koja je duhovna perspektiva konzumiranja hrane u kući nedavno preminule osobe?

Najbolje je da se ne poslužuje hrana u kući preminulog posle povratka sa sahrane. Ne bi trebalo da se priprema hrana ni za ukućane u toj kući do dana sahrane, ili kremacije. Rodbina, komšije, ili prijatelji mogu da donesu hranu za porodicu preminulog. Hrana treba da se jede tek kada je očišćena prskanjem Svete vode (voda kojoj se dodaje Sveti pepeo) i posle molitve Bogu za zaštitu. Najbolje je da se jede u tišini bez razgovora, uz stalno pojanje pojalice za duhovnu zaštitu Šri Gurudeva Data.

Napomena:  Duhovnu meru sa Svetom vodom možete da  pročitate u članku o duhovnom isceljivanju.