Hoće li račun uzimanja i davanja (karma) s mojim precima biti izmiren ako pojem zaštitnu pojalicu Šri Gurudev Data

Da, pojanje Imena Božanstva Date izmiruje naš račun uzimanja i davanja s našim precima. Mehanizam po kome ovo funkcioniše je da se stvara suptilna osnovna satva (čistota) komponenta kroz pojanje i prenosi se na suptilna tela preminulih predaka. Ovo deluje kao mehanizam izmirenja duga i pomaže da se poništi račun uzimanja i davanja između osobe koju pogađaju ovi problemi i njenih preminulih predaka. Sa porastom suptilne osnovne satva komponente, želje suptilnih tela preminulih predaka koje se odnose na račun uzimanja i davanja s njihovim potomcima koji obavljaju pojanje se umanjuju. Međutim, uopšte uzevši, želje suptilnih tela preminulih predaka se ne umanjuju. Zajedno s tim, suptilna tela preminulih predaka takođe dobijaju neophodnu duhovnu pomoć da nastave svoj put dalje u pozitivnije podregione. Kvantitet i kvalitet našeg pojanja će da odluči o tome koliko možemo da doprinesemo njihovom daljem putovanju.