1. Uvod u umetnost

Čovekova želja da se kreativno izrazi kroz umetnost je traganje koje traje kroz milenijume. Umetnost je nešto što stimuliše misli pojedinca, njegove emocije, uverenja ili ideje kroz čula. Postoje različite namere zbog kojih se umetničko delo stvara, međutim, u najvećoj meri one uključuju potrebu za komunikacijom ideja i izražavanjem sebe. One mogu  da  upute političku, duhovnu ili filozofsku poruku, stvore osećaj lepote (estetike) ili izazovu snažne emocije u posmatraču.

Iako umetnik može imati iskrenu ljubav prema umetnosti, namera koja stoji iza umetnosti generalno pada u nekoliko kategorija koje uključuju potrebu izražavanja sebe, zagovaranje vizije, potrebu za uvažavanjem i/ili nekim materijalnim dobitkom.

Međutim, koja je stvarna namena umetnosti i sa kojom namerom umetnik treba da stvori umetničko delo?

Prema duhovnoj nauci, primarna svrha života je da čovek raste duhovno. Jedan od osnovnih zahteva duhovnog napretka je uroniti u duhovno čiste aktivnosti i misli. Ovaj princip povećanja duhovne pozitivnosti i odbacivanja negativnosti treba da bude prihvaćen u svim životnim težnjama.

U oblasti umetnosti, takođe, primarna namera umetnika bi trebalo da bude da iskoristi svoju umetnost kao medij za duhovni rast. Svrha njegove umetnosti treba da bude emitovanje duhovno pozitivnih vibracija u životnu sredinu zajedno sa pomaganjem i inspirisanjem drugih da rastu duhovno. Prava umetnost je ono što budi vrline (kvalitete) tragaoca u pojedincu i inspiriše ga da duhovno raste. Prema duhovnoj nauci, kada je umetnik u stanju da u svojoj umetnosti vidi formu duše ili ispoljavanje duha (Atmasvarup), zajedno sa svojom lepotom,  duhovna čistota je stvorena. To dovodi do duhovnog rasta umetnika i inspiriše druge da rastu duhovno, i stoga je takva umetnost u skladu sa primarnom svrhom života. Bilo šta drugo, ne bi bilo u skladu sa duhovnom svrhom života.

1.1 Istraživanje likovne umetnosti na Maharši univerzitetu za Duhovnost

Uvod u dohovno čistiju umetnost i dizajnMaharši univerzitet za Duhovnost (MAV) se nalazi u Goi, u Indiji. Univerzitet je osnovan na osnovu 30-godišnjeg duhovnog istraživanja. Specijalizovan je za sprovođenje istraživanja o tome kako suptilni svet i duhovne vibracije utiču na živote ljudi i kako da napreduju duhovno. Uzimajući u obzir ovaj cilj, razni eksperimenti se sprovode u njegovom Centru za duhovno istraživanje i Ašramu. Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci u saradnji sa Maharši unverzitetom za Duhovnost sprovodi istraživanje o tome kako napredovati duhovno kroz različite umetnosti kao što su muzika, slikarstvo, skulptura itd. U ovoj seriji članaka diskutuje se i razrađuju mnogi aspekti umetnosti, kao što su proces stvaranja duhovno čiste umetnosti, kako imati dobar osećaj za umetnost, važnost učitelja umetnosti ili duhovnog učitelja.

2. Osnovni koncepti

Na početku, je važno razjasniti nekoliko osnovnih koncepata koji su neophodni za razumevanje ove oblasti.

2.1 Satva, rađa i tama

Prema duhovnoj nauci postoje tri suptilne komponente u Univerzumu. Satva, rađa i tama su u osnovi svega stvorenog, vidljivog i nevidljivog. Satva je komponenta koja označava duhovnu čistotu i znanje, rađa označava akciju i strast, dok tama označava neznanje i inerciju. Suptilne vibracije se emituju od bilo čega i sve zavisi od dominantne suptilne osnovne komponente koju čine. Biti sposoban spoznati ove vibracije kroz svoje šesto čulo, pomaže osobi da brzo analizira da li je objekat duhovno čist ili ne.

Pročitajte više o satvi, rađi i tami

2.2 Šta je duhovna dimenzija?

Duhovna dimenzija ili suptilna dimenzija odnosi se na nevidljivi svet suptilnih vibracija, preminulih predaka, duhova, anđela, suptilnih regiona itd. Ne može se sagledati ili doživeti pomoću pet čula, uma i intelekta neke osobe. Može se spoznati samo pomoću šestog čula.

2.3 Šta je šesto čulo?

Šesto čulo ili suptilno opažanje je sposobnost osobe da oseti duhovnu dimenziju ili suptilnu dimenziju i različite suptilne vibracije povezane s tim. Takođe uključuje sposobnost razumevanja suptilnog uzroka i posledice događaja koji se odvijaju na fizičkom nivou a koji su van razumevanja intelekta. Nadčulno opažanje (ESP), vidovitost, predosećaj i intuicija su neki pojmovi koji su slični u smislu šestog čula ili suptilnog opažanja.

Pročitajte više o šestom čulu.

2.4 Šta je duhovno istraživanje?

Reč je o istraživanju duhovne dimenzije za proučavanje i razumevanje njenog uticaja na teme kao što su ljudi, životinje, biljke, životna sredina itd. Najefikasnije se vrši koristeći šesto čulo. Što je razvijenije šesto čulo, to su tačniji nalazi.

Pročitajte više o duhovnom istraživanju i metodologiji istraživanja.

2.5 Medijum kroz koji nečije šesto čulo deluje

Osoba doživljava i shvata fizički svet   kroz svojih pet fizičkih čula (tj. miris, ukus, vid, dodir i zvuk),  um (tj. osećanja i emocija, misli) i intelekt (sposobnost odlučivanja). Kada je reč o nevidljivom svetu ili suptilnom svetu, osoba može to da doživi kroz svojih pet suptilnih čula, svoj suptilni um i svoj suptilni intelekt. Na primer, u odsustvu bilo kakvog fizičkog stimulansa, osoba može doživeti suptilan miris kroz svoj suptilni osećaj mirisa.

Ljudi koji primaju suptilno znanje kroz svoj suptilni um i suptilni intelekt uglavnom ga primaju na sledeće načine:

  • Kao odgovor na pitanja koja su oni konkretno postavili suptilnim entitetima. Oni to čine svojim šestim čulom kroz svoj suptilni um i suptilni intelekt. Suptilno znanje se takođe može primiti dopuštajući suptilnom entitetu da koristi nečiju ruku da napiše svoju poruku (što je poznato i kao automatsko pisanje). Međutim, tačnost informacije dobijene na ovaj način je sumnjiva jer namera ovih suptilnih entiteta može biti pozitivna ili negativna.
  • Automatski, jer zbog svog naprednog duhovnog nivoa, steknu sposobnost pristupa Univerzalnom Umu i Univerzalnom Intelektu.

Kao što živa bića u Božjoj kreaciji (kao što su ljudi, životinje itd.) imaju svoj um i intelekt, tako i Božja kreacija – Univerzum ima Univerzalni Um i Univerzalni Intelekt, koji sadrže Apsolutno znanje o svim stvarima u Univerzumu. Ovo se može  posmatrati kao Božji Um i Intelekt. Kako se neko duhovno razvija, suptilni um i suptilni intelekt se spajaju sa Univerzalnim Umom i Univerzalnim Intelektom, i samim tim osoba može pristupiti informacijama o celoj kreaciji.

2.6 Duhovni nivo

Maharši univerzitet za Duhovnost i Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci koriste skalu od 1 do 100% da bi procenili duhovni nivo. 1% bi se odnosilo na duhovni nivo neživog predmeta, dok bi se 100% odnosilo na vrhunac duhovnog rasta  osobe, što je samospoznaja ili jedinstvo sa Bogom. Duhovni nivo prosečne osobe u sadašnjoj eri Kalijuge je 20%. Duhovni nivo se povećava samo duhovnom praksom. Kada osoba dostigne duhovni nivo od 70% i više, on ili ona se smatra Svecem ili Guruom i smatra se istinskim duhovnim učiteljem. Sveci ili Gurui iznad duhovnog nivoa od 90% imaju veoma razvijeno šesto čulo i mogu u potpunosti pristupiti Univerzalnom Umu i Univerzalnom Intelektu. Osoba ne mora biti mrtva da bi je proglasili Svecem. Sveci su prosto ljudi koji su duhovno evoluirali kroz duhovnu praksu. Duhovni nivo može odrediti samo duhovno razvijena osoba koja ima veoma razvijeno šesto čulo.

Pročitajte više o duhovnom nivou

2.7 Ko je Božanstvo?

Prema duhovnoj nauci, iako je Bog jedan, on se ispoljava na brojne načine da ostvari različite funkcije u poznatom i nepoznatom Univerzumu. Na primer, postoji oblik Boga koji je odgovoran za znanje, zaštitu, zdravlje itd. Prema duhovnoj nauci, svaki oblik Boga ima jedinstvene osobine i poznat je kao Božanstvo. Prema tome, svako Božanstvo je specifičan Božanski princip.

Pročitajte više o Božanstvima

3. Važan duhovni princip u vezi sa umetnošću

Postoji osnovni  duhovni princip koji vodi duhovnu umetnost.

Duhovni princip navodi, “Reč (ime nečega), dodir, oblik, ukus, miris i energije povezane sa njima koegzistiraju.”

Ovo znači da će svaki oblik imati spojenu energiju. Na primer, ime Božanstva će imati povezan oblik i energiju. Ako je slika (ili bilo koje umetničko delo) napravljena na takav način da  ona stvarno predstavlja oblik principa Božanstva, onda, po gore navedenom principu, slika će emitovati suptilnu energiju povezanu sa oblikom tog Božanstva. Detalji u slikarstvu moraju uključiti ne samo oblik Božanstva, već i odeću, ukrase i sl. koji ulepšavaju Božanstvo i oni bi trebali tačno odgovarati tom određenom Božanstvu.

Sa druge strane, ako se napravi slika Božanstva u kojoj se oblik ne podudara tačno sa Božanstvom, suptilna energija Božanstva će biti privučena i emitovana u manjoj mjeri. U slučaju da postoji viši nivo netačnosti, Princip Božanstva se uopšte ne može privući ili emitovati iz slike. Stoga, umetnik mora imati razvijeno šesto čulo i smernice duhovnog učitelja, kako bi pravilno sagledao oblik Božanstva.

4. Zaključak

Prema duhovnoj nauci, postoje 14 Viđa (Znanja) i 64 Kala (vrste umetnosti) koje su različite umetničke discipline koje mogu pomoći osobi da praktikuje Duhovnost kroz medij različitih umetnosti. 14 Viđja i 64 Kala obuhvataju sve različite oblike umetnosti, kao što su crtež, skulptura, muzika, ples, Akšarjoga (Put Bogospoznaje kroz pisma) itd. Samo kada umetnik praktikuje bilo koji od ovih umetničkih oblika pod duhovnim vođstvom i namerom da  napreduje duhovno, stvara se istinska lepota . Ako bi svaki umetnik shvatio i praktikovao umetnost na ovaj način, koncept umetnosti bi preuzeo potpuno novo značenje i duhovno bi koristio svetu.