Da li je ubijanje greh?

Da biste bolje razumeli ovaj članak molimo vas pročitajte ‘Šta su zasluge i gresi?

1. Uvod u duhovnu perspektivu ubijanja

Svake godine ljudi u Julinu, Guanđi, regija Kine, slave letnju ravnodnevnicu festivalom hranjenja pasa. Ovde 10000 do15000 pasa bude ubijeno i konzumirano sa lučicom i likerom. To privlači oštru kritiku grupa za prava životinja i socijalnih medija. Naširoko je osuđeno kao okrutno i nehumano. Pseće meso se jede  u mnogim delovima sveta. Isti ljudi koji su objavili da je ubijanje pasa radi ishrane nehumano istovremeno su  strastveni konzumenti govedine. Samo u SAD, svakog dana u godini bude ubijeno u proseku 100000 krava  zajedno sa 20 miliona kokošaka.

”Šta čini život psa vrednijim od kravljeg ili kokošijeg života?”, argumenti su ljudi  koji jedu pse. ”Naposletku, sve su to životinje”, racionalizuju.

”Pas je čovekov najbolji prijatelj!”, dolazi brzi i neverovatni odgovor od kritičara.

Kod pasa i ljudi postoji prirodna emocionalna  veza koja se razvija. Sa druge strane nemamo emocionalnu vezu sa kravama, kokoškama i ribom. Da li je to razlog da ih ubijamo? Svake godine ljudska rasa ubije 150 miliona riba, životinja i živine. Nevegeterijanci brane svoju potrebu da jedu meso pričom da su i biljke žive i da vegeterijanci ubijaju biljke. Neki nevegeterijanci koji jedu meso veruju da je to u redu ako su životinje etički ubijene, za razliku od nekih kultura gde im se grlo delimično preseče i umiru sporom smrću.

Svi životi imaju vrednost. Da li pravimo greh ubijanjem ili time što smo  deo razloga zbog kojeg su ubijene? U svetu sve više poremećenom sukobom i ratom, u kome biva ubijeno na hiljede ljudi, u ovom članku dajemo duhovnu perspektivu težine greha ili nedela koje stiče osoba koja ubija ljude, životinje, ribu i biljke.

2. Duhovna perspektiva na greh koji je nastao ubijanjem

2.1 Kompleksnost u odlučivanju količine greha stečenog ubijanjem drugog živog bića.

Na samom početku važno je razumeti da je jedino moguće dati jako široko usmerenje u vezi ove teme. Razlog zbog kog kažemo da je ovo veoma široko usmerenje je u tome  što je na hiljadu razloga zašto bi osoba ubila drugo živo biće. U zavisnosti od razloga težina greha može da varira. Težina može  da varira u zavisnosti od sledećih faktora:

 1. Da li postoji račun uzimanja i davanja između ubice i žrtve? U prethodnom životu, uloge su mogle biti zamenjene što sada zahteva izmirenje računa.
 2. Da li je ubica bio intoksiciran?(prolazno stanje promene svesti zbog povećanog konzumiranja alkohola ili psihoaktivnih supstanci)
 3. Da li je ubica postupio pod uticajem negativnih energija?
 4. Koji metod ubijanja je upotrebljen?
 5. Da li je ubijanje učinjeno kao deo dužnosti pojedinca, kao u slučaju vojnika?
 6. Koja je namera iza ubijanja? Da li je sa predumišljajem, iz zabave ili u samoodbrani?
 7. Da li je ubijanje bilo zbog hrane?

Kao što možete da videte mnogo je faktora koji se uzimaju u obzir  kada se na Božjem sudu  odlučuje težina greha za delo ubistva. Normalan zakonski sud nema alate niti suptilan vid da bi bio u stanju da vidi razne finese kada se donosi odluka o kazni za ubistvo. Na Božijem sudu čak i ako je ubica pametan dovoljno da izbegne sistem, on ne može izbeći univerzalan zakon davanja i uzimanja ili zakon Karme. Svi smo rođeni sa sudbinom koju moramo proći i ona je zasnovana na našim akcijama iz ranijih života.

Postoji drugi faktor koji treba uzeti u obzir i koji je relevantan u vremenu u kojem živimo. To je važnost vremena ili ciklusa u Univerzumu. Mi smo sada u ekstremno štetnom periodu u istoriji čovečanstva. U godinama od 2012. do 2023., kolektivna sudbina ljudske vrste ima značajan uticaj na svaku osobu i ona je snažnija od uticja njihove pojedinačne sudbine. Ovaj period preokreta je posledica greha koje je čovečanstvo zaslužilo zbog vođenja života koji je predominantno rađa-tama što su  iskoristile moćne negativne energije da dovedu do Armagedona. Mnogi ratovi i prirodne katastrofe koji se dešavaju širom sveta su odraz ovog perioda. On će konačno kulminirati Trećim svetskim ratom u kome će umreti  veliki deo svetske populacije.

2.2 Neki drugi koncept u vezi sa ubijanjem

Postoji nekoliko aspekata koje treba navesti  u odnosu na to da osoba ubija drugi oblik života:

 • Sva živa bića imaju potrebu da jedu žive organizme ili u najmanju ruku organsku materiju. To je zakon života. Na primer, osoba ne može da jede kamen i bude sa tim nahranjena.
 • Bog je jedini kreator i on je deo svoje kreacije. Drugim rečima, Božiji princip postoji u različitim proporcijama kako u objektima bez života tako u živim bićima.
 • U zavisnosti od proporcije Božjeg principa, svaka osoba, životinje i biljke mogu imati različitu proporciju satve, rađe i tame. Osoba stvara veći greh ubijanjem bića u kojima dominira satva jer to smanjuje ukupnu količinu satve ili duhovne čistote u društvu. Sa druge strane, stvara se manji greh ako pojedinac ubije osobu u kojoj preovladava tama posebno ako ona utiče negativno na društvo. Kada ukupna satvika opada kao rezultat ljudskih misli i aktivnosti, to vodi do raznih problema kako na individualnom nivou tako i na nivou društva.  Čudne vremenske pojave kojima smo svedoci danas su jedna od sporednih efekata smanjenja duhovne čistote i porasta rađa-tame u ukupnom okruženju.
 • Ubijanje živog bića koje je korisno za ljudsku vrstu stvara veći greh za razliku od živih bića koja to nisu. Uopšteno sve životinje koje su korisne ili imaju sklonost ka ljudskoj vrsti su satva-rađa preovlađujuće te otuda imaju viši nivo satvike u poređenju sa drugima.
 • Cilj da se raste duhovno radi Bogospoznaje je najviši cilj koji osoba može da ima. Pored  izvršavanja sudbine, to je  jedan od glavnih razloga zašto je  suptilnom telu dato da se rodi kao čovek. Ljudi su jedina vrsta sposobna za duhovni razvoj zato što mogu da razmišljaju i imaju inteligenciju. Otuda se ljudski život smatra vrednijim nego drugi oblici života zbog ovog potencijala da duhovno napreduju tokom svog životnog veka.
 • Pojedinac stvara više greha ako muči osobu ili životinju dok izvodi čin ubijanja bez obzira na običaje i tradiciju koje osoba podržava.

3. Relativna težina greha stečena u zavisnosti od toga ko je ubijen

Tabela pokazuje relativnu težinu greha nastalog kada osoba ubije drugo živo biće. U cilju pružanja uporedne procene nastalog greha, u ovom članku je razmatrana samo namera iza ubijanja i metode ubijanja. Kada posmatramo količinu greha nastalog ubijanjem drugog bića, namera iza akcije je 70% važnosti, dok akcija ima samo 30 % značaja. Relativna količina  stečenog greha (treća kolona) iskazana u procentima uključuje greh od namere i čina ubijanja.

Molimo vas da obratite pažnju da su sve vrednosti date u sledećoj tabeli samo prosečni pokazitelji stečenog greha i mogu varirati od +/- 5% do 10% u zavisnosti od tipa osobe, životinje ili biljke koje su ubijene.

Ko je ubijen/uništen? Opšta razmera Božanskog principa(%) Relativna količina stečenog greha % Komentari na stečeni greh
Neživi objekti
Svi neživi objekti kao što su kamen, drvo i čelik (ovo ne uključuje satvik objekte kao što su statue Božanstava, mesta Bogosluženja). 1/10-1/milion
Mesta Bogosluženja gde je Božanski princip aktivan 5-35 25-35 Napravili smo veliki greh kada uništimo mesto Bogosluženja gde je Božanski princip aktivan. Božanski princip je aktivan na onim mestima gde se svetinja mesta Bogosluženja održava.
Bacili i insekti
Mikroorganizmi koji su patogeni (bacili) 1/10 1/10
Raznovrsni mikroorganizmi korisni za ljude 2/10 2/10
Različiti insekti uključujući štetočine kao što su komarci i bubašvabe 1-3 1-3
Biljke
Obične biljke 1 1-4 4-6 Biljke koje su jestive je napravio Bog za ljudsku upotrebu. Ovo uključuje biljke kao što su spanać i šargarepa. One imaju smanjen kapacitet da osećaju bol. Kada se molimo pre jela oslobađamo sebe od greha. Kontinuirano pojanje takođe pomaže da prevaziđemo takav greh. Ako uberemo voće i povrće sa biljke bez da je ubijemo, tada greh ne nastaje.
Krčenje šuma velikih razmera 1-4 4-10 Veći je greh jer ima širi uticaj na društvo i klimatske promene.
Biljke povezane sa Božanskim principom u Univerzumu i koje se koriste u obrednom Bogosluženju. Npr. bosiljak (Tulsi), hibiskus. 5-12 8-12 Veća razmera greha se dobija uništavanjem takvih biljaka i drveća jer se smanjuje ukupna satvika u društvu.
Riba
Obična riba i riba ljuskar kao što su sardine i škampi. 4-6 5-7 Obzirom na velike razmere ubijanja ribe koje ljudi ponavljaju  svake godine, ovaj aspekt ima potencijal da bude jedan od najvećih razloga za kolektivni greh ljudske vrste.
Naprednije podvodne vrste kao što su delfini i kitovi koji su sisari i koji su druželjubivi prema ljudima. 6-8 8-10
Ptice
Klasični (uključujući ćurke, kokoške, patke) 6-8 8-12 S obzirom na velike razmere ubijanja ptica/živine koje ljudi ponavljaju svake godine ovaj aspekt ima pontencijal da bude jedan od najvećih razloga za kolektivni greh ljudske vrste.
Pripitomljene, na primer papagaj. 8-11 13-17 Ptice koje su bliske sa ljudima generalno se smatraju više satvik.
Specijalne ptice povezane sa Božanskim principima, npr. labudovi, orlovi, paunovi 12-15 18-22
Životinje
Divlje životinje, npr. tigrovi, lavovi, zmije 2 5-8 Varira U potpunosti zavisi od namere, npr. samozaštita ili lov ili ishrana.
Obične životinje koje uključuju krave, koze i svinje.3 9-13 8-12 Lišavanje živog bića njegovog prava na život. S obzirom na velike razmere ubijanja domaćih životinja  koja ljudi sprovode svake godine, ovaj aspekt ima potencijal da bude jedan od većih razloga za kolektivni greh čovečanstva.
Domaće životinje npr. psi, mačke i konji 15-17 18-22 Ubijanje životinje koja je korisna ljudima pravi veći greh za razliku od životinja koje to nisu. Uopšteno sve životinje koje su od pomoći ili imaju sklonost ka ljudskoj rasi su satva-rađa dominantne i otuda imaju veći stepen satvike u poređenju sa drugima.
Povezane sa hramovima, npr. Slonovi, bikovi (Nandi) 13-14 38-42
Indijska krava  3,7 31-33 45-55 Indijska krava je najviše satvik životinja i ima jednaku satviku kao osoba na duhovnom nivou od 30%. Još važnije je to što indijska krava ima Božansku sposobnost da isijava Božanske principe ( koji borave u njoj) u okruženje. Otuda osoba stiče smrtni greh ubijanjem takve životinje koja čini okruženje satvik i takođe nam daje mleko koje je najviše satvik piće.
Ljudi
Loša ili zla osoba koja ima sklonost da povredi druge (tama dominantna po prirodi) 15-20 28-324 Koliko god da je osoba loša, njenim ubijanjem se ona lišava mogućnosti da radi duhovnu praksu i iskoristi svoj životni vek da raste duhovno. Za ovo, osoba koja izvodi čin ubijanja stiče greh. Sa druge strane, kada neko ubije lošu osobu koja povređuje društvo, on stiče 31-41% zasluha. To je zbog toga što je sačuvao društvo od ometanja koje je prouzrokovala loša osoba 4
Obična osoba 5 (kojom prevladava rađa i koja ne radi ništa loše prema društvu) 21-25 38-42 Kada je obična osoba ubijena, ona ili on gubi mogućnost da radi duhovnu praksu i raste duhovno što čini duhovnu svrhu njihovog života. Otuda ubica stiče greh.
Tragalac 7 30-69 45-55 Tragalac je shvatio važnost duhovne prakse i otuda pravi iskren trud da duhovno raste. Zbog toga je tragalac osoba koja živi život u skladu sa pravom svrhom života. Tragalac takođe povećava satviku u društvu i otuda osoba stiče veći greh ubijanjem tragaoca.
Pojedinac koji počini samoubistvo 6 15-25 Varira 6 Pogledajte članak ‘Gde idemo posle smrti‘ – Odeljak 7 – Samoubistvo i život
Svetac 7 70-99 100 Pojedinac stiče najveći greh kada ubije Sveca. Svetac je neko ko čini da okruženje bude satvik (duhovno čisto) i vodi društvo prema putu Bogospoznaje što je cilj ljudskog života.
U ovoj tabeli, cifre koje su date u koloni 3 za čin ubijanja, nisu linearno poređane. To znači da svaki čin ubijanja na jednom nivou, ne dodaje linearno stepenu greha. Na primer, ubijanje 10 riba (5 do 7 jednica greha puta 10) neće nadjačati greh za ubistvo tragoca (koji je 45-55 jedinica). Svrha ove tabele je da nam pomogne da razumemo ozbiljnost greha ili kvalitet, a ne kvantitet. 

Fusnote:

 1. Kada biljke ili životinje uginu imaju šansu da evoluiraju u više vrste. To je prirodan pravac evolucije.
 2. Dok je čitava ova tabela o grehu koji stiču ljudi ubijanjem drugog živog bića, divlje životinje kao što su tigar ili zmija ne stiču greh ako ubiju osobu jer nemaju sposobnost da shvate koga ubijaju,  jer uglavnom ubijaju zbog gladi i samoodržanja.
 3. U slučaju klanja indijske krave ili druge životinje, ljudi koji su ubili životinju snose 50% greha, a drugih 50% ide onima koji je jedu. Potonjih 50% se ne deli između ljudi koji učestvuju u jedenju mesa. Svaka osoba koja jede meso stiče greh koji je jednak polovini ukupnog greha ubijanja životinje.
 4. Važno je napomenuti da u takvim slučajevima, gresi ne isključuju zasluge i da osoba koja je ubila treba da iskusi posledice i jednih i drugih. Gresi stečeni ovim činom mogu biti minimalni ako je ubistvo učinjeno u samoodbrani ili da bi se zaštitili drugi.
 5. Obična osoba je ljudsko biće na duhovnom nivou od 20 %.
 6. Proporcija Božanskog principa je manja u osobi koja počini samoubistvo. To je zbog toga što se sa produženim naletima teške depresije duhovni nivo osobe smanjuje. Osoba na visokom duhovnom nivou neće razmatrati samoubistvo. Greh jako zavisi od razloga zbog kojeg je počinjeno samoubistvo. Pogledajte članak o životu posle smrti. Samoubistvom se stiče 30% greha u odnosu na  ubijanje druge osobe na prosečnom duhovnom nivou.
 7. Ako živo biće ima 30% Božanskog principa ili više tada oni koji dolaze u kontakt sa takvom osobom ili životinjom osećaju dobrobit od emitovanja Božanskog principa. Božanski princip je viši od 30% samo u kravama, tragaocima, Svecima. Zato oni koji dolaze u kontakt sa njima imaju koristi od principa emitovanog od njih. Otuda maksimalni greh stiču  oni koji ih ubiju.

Da li je ubijanje greh?

3.1 Smernice o tome kako namera iza ubistva može uticati na stečeni greh

Kao što je pomenuto ranije, namera iza ubistva nosi 70% težine prilikom odlučivanja o ozbiljnosti počinjenog greha. U sledećoj tabeli smo prikazali neke primere u vezi sa ovim.

Namera ubijanja ljudkog bića Razmera nastalog greha (izvan 70% zbog namere) Komentari
Slučajno ubijanje 0 Npr. Nesreća na putu. Greh se stiče jedino  za delo ubijanja i to od  30%.
Da sprečim sopstvenu patnju ili da sam ne budem ubijen 30 U  ovom slučaju bi manji greh bio počinjen  u drugim opcijama kao što su napuštanje scene, manje povređivanje osobe itd.  umesto ubijanja napadača. Sa druge strane, zasluge se dobijaju od toga što se svet sačuvao od zle osobe. Pogledajte tabelu iznad.
Posledično 50 Ovo uključuje nehotično ubijanje kao što lopov ubija dok beži. Ovde se ne obračunava maksimum jer se u umu  ne formira jaka impresija.
Ubijanje radi zle zabave 70 Primer silovanja žene i onda njeno ubijanje. Mučenje osobe za vreme ubijanja.
Nepotrebno smatranje druge osobe za neprijatelja 70 Duboko usađene misli mržnje i osvete kao razlog ubijanja uzrokuju više greha nego najveća impresija u podsvesnom umu koja ostaje mnogo rođenja.

Ukoliko je osoba zaposednuta negativnom energijom i počini zločin kao što je ubistvo druge osobe ili životinje, greh stečen ovakvom akcijom će najviše zavisiti od toga ko je odgovoran za misao koja je dovela do te akcije. Da li je to bila negativna energija ili osoba ili oboje? U skladu sa tim, greh će se srazmerno deliti prema tome čija je svest doprinela događaju.

Šta se dešava ako je svest zaposednute osobe potpuno bila pod kontrolom negativne energije, pa je osoba počinila ubistvo bez svog znanja i kontrole? U tom slučaju negativna energija će napraviti najveći deo greha. Ipak, osoba koja je zaposednuta i čije je telo iskorišćeno za zločin će napraviti 10 to 30% greha. To je zbog toga što je osoba zbog manjka duhovne prakse dozvolila sebi da bude zaposednuta i da je negativne energije iskoriste.

Navedeni razlog je sličan onom zbog kog intelektualno ometene osobe ukoliko počine zločin ne dobijaju jednaku kaznu kao prosečne osobe.

Ako je situacija ista (totalni gubitak kontrole) kod naprednog tragaoca (koji je bio zaposednut i koji je ulagao iskren trud za duhovni napredak) procenat greha koji je napravio tragalac će biti minimalan.

3.2 Metoda ubijanja može uticati na nastali greh

Kao što je pomenuto ranije namera nosi 70% značaja, metoda ili način ubijanja nosi 30% značaja.

Metoda ubijanja Razmera stečenog greha (izvan 30 %)
Ubijanje jednim potezom, npr. ubijanje pištoljem 10
Ubijanje mučenjem 30

Osoba ubijanjem akumulira punu težinu greha od čina ubijanja, ako je osoba ili životinja mučena tokom ubijanja.

4. Neke ključne tačke u vezi sa ubijanjem i stvaranjem greha

Pravičnost (Darma) je ono što ispunjava tri uslova:
1. Održava društveni sistem u odličnom stanju

2. Omogućava svetovni napredak svakog živog bića

3. Omogućava napredak i u duhovnoj dimenziji

- Šri Adi Šankaračarja
 • Kao ljudska bića možemo biti najrazvijenija i najmoćnija vrsta na zemlji, ali sa tim dolazi i odgovornost prema svim živim bićima.
 • Nepotrebno ubijanje drugih živih bića dolazi sa teškom kaznom greha koji pojedinac mora da plati na karmičkom nivou u tekućem ili sledećem životu.
 • Ako pojedinac nije svestan da je jedenje mesa greh, tada pojedinac snosi 50% manje greha.
 • Nagon da se jede meso nije odbrambeni argument za ne sticanje greha za ubijanje krave ili bilo koje druge životnje, posebno ako postoji alternativa kao što je vegeterijanska ishrana.
 • Humano klanje ili etičko ubijanje životinja, šta god da je argument, na kraju ne odražava ono što je važno za životinje koje se zakolju, a to je da imaju šansu da žive normalan život.
 • Kada ljudska rasa sprovodi svoje poslove u skladu sa Pravednošću (Darma), tada su mir i prosperitet osigurani.
 • Preduzimanje redovne duhovne prakse pomaže nam da naši umovi i intelekt postanu duhovno čistiji tako da možemo da donosimo bolje odluke za nas same i za društvo u celini. Pojanje Božjeg Imena je najlakši način da se prevaziđe greh nastao zbog ubistva mikroorganizama i biljaka u našem svakodnevnom životu. Na duhovnom nivou od 60% i iznad, pojedinac ima veću vezu sa Bogom. Iznad ovog duhovnog nivoa pojanje nastavlja da se dešava  (na neverbalnom nivou) kroz ceo dan na podsvesnom umu; ovo nas automatski oslobađa manjeg greha nastalog tokom dana ubijanjem različitih živih bića kao što su biljke i insekti.