Namaskar (Namaste) meghatározása és jelentése

Namaskar (Namaste) meghatározása és jelentése

Háttérinformációk

Javasoljuk, hogy mindenekelőtt tanulmányozza az üdvözlés spirituális nézőpontból cikkünket. Fontos háttérinformációkat tartalmaz ennek a cikknek a megértéséhez.

1. Bevezetés a namaste vagy namaskar megismerésébe

Namaskar (ovasd: námászkár) vagy más néven namaste (olvasd: námászté), egy üdvözlési forma, amit India területén használnak. Mind találkozáskor mind elköszönéskor alkalmazzák ezt a formát. Amikor valaki namaskarral üdvözli a másikat, az üdvözlés menete egy enyhe meghajlás és a tenyerek imakéztartása a mellkas közelében, és az ujjak felfelé mutatnak. Ezzel egyidejűleg a namaskar vagy a namaste szót mondják az üdvözölt személynek. A kézpozíció namaskar mudra néven ismert. (A mudra egy adott kézmozdulatot vagy kéztartást jelent.)
Ez egy népszerű érintkezés mentes üdvözlési módszer a japán meghajlással együtt. A namaskar üdvözlést a spirituális alapjai különbözteti meg a többi köszönési formától. Ebben a cikkben feltárjuk spirituális jelentését, valamint, hogy milyen előnyökkel jár spirituális szinten.

2. Namaskar vagy namaste jelentése

A ’namaskar’ egy szanszkrit szó, amely egy másik szanszkrit szóból a ’namaha’-ból származik, amely azt jelenti, hogy hódolatomat teszem. Miből áll az ember? és Élet a halál után cikkeinkben megállapítottuk, hogy mindannyiunkban ott lakozik az Isteni alapelv (Isten princípiuma), amelyet lélekként (atman) ismerünk. A namaskar üdvözlés az, amikor egy személyben lévő lélek elismeri és hódolatát teszi egy másik személy lelkének.

Bár a namaste és namaskar szavak szinonimák, mégis van köztük egy spirituális különbség. A namaskar több szattva összetevőt tartalmaz, mint a namaste.

3. Spirituális kutatás a namaskar jelentéséről

3.1 Namaskar (namaste) spirituális előnyei

Amikor a namaskar (namaste) jelentésével kapcsolatos spirituális kutatást végeztük, azt találtuk, hogy spirituálisan a legelőnyösebb és legszattvikabb módszer egy személy üdvözlésre Ezeket az eredményeket hatodik érzék segítségével határoztuk meg. Ennek okai a következők:

 1. A szándék az üdvözlés mögött :
  • Mivel ez az üdvözlés az Isteni elismerését jelenti a másikban, fokozza a spirituális fogékonyságot és vonzza az Isteni tudatosságot (Chaitanya). Ha spirituális érzelemmel teszi hódolatát az egyik lélek a másiknak, akkor ez ösztönzően hat a hála és önátadás kialakítására. Valamint segíti a spirituális növekedést.
  • Namaskar üdvözlés közben, ha valaki arra gondol, „Te magasabb rendű vagy nálam, én vagyok az alárendelt. Nem tudok semmit, mindentudó vagy”, ez segít csökkenteni az egót és növeli az alázatosságot.
 2. A kézmozdulat :
  • Amikor namaskar kézmozdulattal üdvözlünk, az Isteni tudatosságnak magassabb szintjét szívjuk a testünkbe. Kimondva a namaste vagy namaskar szavakat, megidézzük az Abszolút Éter elemet (Akash tattva) Azonban amikor a szavakat a kézmozdulattal együtt használjuk, akkor egy második elemet is megidézünk, pedig pedig az Abszolút Föld elem(Pruthvi tattva). Ennek az az oka, hogy a kéztartás önmagában az Abszolút Föld Alapelvhez kapcsolódik. Minél több fajta elemet idézünk meg az öt Abszolút Kozmikus Elemből, annál több spirituális pozitivitás vonzunk be.
 3. Fizikai kontaktus hiánya :
  • A fizikai érintkezés fokozza a finom energiák akadálymentes áramlását két ember között. Ez az üdvözlés viszont nem jár fizikai érintkezéssel, így annak a lehetősége, hogy az egyik személy negatív hatást fejtsen ki a másikra, minimálisra csökken.
  • Az egymást üdvözlő egyénekre ható negatív rezgések hatása tovább csökken, mivel az üdvözlés spirituális háttere miatt a Szattva komponens emelkedik.
  • Mindezek után még ez a köszöntési forma is negatív rezgéseket sugározhat, különösen abban az esetben, ha egy megszállott személy egy másik személyt namaskarral üdvözöl. A megszálló entitás a személy ujjhegyeiből negatív rezgéseket tud kibocsátani az üdvözlendő személyre és a környezetébe. A fizikai érintkezéssel járó üdvözléshez képest azonban a negatív entitás hatása lényegesen korlátozott. A Spirituális érzelem, amellyel az üdvözlés történik, tovább minimalizálja, és potenciálisan teljesen kiküszöböli a negatív rezgéseket.

3.2 Namaskar (namaste) által generált spirituális energiák

A lentebb található rajz szubtilis percepción alapul, bemutatja a milyen spirituális rezgéseket generál, amikor ketten üdvözölik egymást. A példában az üdvözlő személy 30%-os spirituális szinten van, míg az üdvözölt személy spirituális szintje 50%.

A szubtilis percepción alapuló rajzot Ms. Pryanka Lotlikar rajzolta fejlett hatodik érzékének segítségével. Őszentsége Dr. Athavale ellenőrizte és hitelesítette. Amikor a szubtilis percepción alapuló rajzot fejlett hatodik érzékkel leellenőrizték, azt találták, hogy 80%-os pontosságú. (Nagy teljesítménynek számít, szubtilis percepción alapuló rajzot 80%-os pontossággal lehívni. Hacsak nem végeznek intenzív spirituális gyakorlatot, a szubtilis művészek nem képesek közel sem elérni az Abszolút Igazságnak ezt a százalékát egy szubtilis percepción alapuló rajzon.)

Szubtilis kép a vibrációkról Namaskar (Namaste) üvözlés közben

Az alábbi táblázat a fenti szubtilis percepción alapuló rajznak a részleteit mutatja be. A táblázat jobb megértéséhez olvassa el a csakrákról szóló cikket.

Sorsz. Magyarázat
1 Amikor valaki azzal az érzéssel üdvözli a másikat, hogy “hódolatomat teszem a másik lelkének”, akkor spirituális érzelmek gyűrűje keletkezik körülötte.
1A Ahol spirituális érzelem megjelenik, ott az Istennel való egység is jelen van, és jobban kapcsolódik Isten gondolataihoz.
1B Ennek eredményeként spirituális érzelmek gyűrűje keletkezik az üdvözölt személy körül.
2 Ez pedig vonzza az Isteni Princípium vagy Isteni erő áramlását.
2A Az Isteni Princípium gyűrűje keletkezett és aktiválódott.
3 Ha az Isteni Princípium megjelenik oda vonzza az Üdvösséget (Ānand) is. Az Üdvösség egyfajta szubtilis energia, amely a legfelsőbb boldogsághoz juttat, amely nem függ semmilyen hatástól.
3A Az üdvözlő személy körül létrehoz és aktívál egy Üdvösségi gyűrűt.
3B Az üdvözölt személy szintén magába szívja az Üdvösség áramlását.
3C Ennek eredményeként az üdvözölt személy körül is létrejön és aktiválódik az Üdvösség gyűrűje.
3D Az Üdvösségi részecskék aktivizálódása és a környezetbe történő kiáramlása.
4 Az üdvözlő személy vonzza az Isteni tudatosság áramlását is.
4A Ezáltal létrehozva és aktiválva az Isteni tudatosság gyűrűjét körülötte.
4B Az Isteni tudatosság kiáramlik a környezetbe.
4B2 Az üdvözölt személy is magába szívja az Isteni tudatosság áramlását az őt üdvözlő személyből.
4C Az Isteni tudat áramlását közvetlenül is magába szívja az üdvözölt személy.
4D Létrejön és aktiválódik az Isteni tudatosság gyűrűje az üdvözölt személy körül.
4E Az Isteni tudatosság részecskéi aktiválódnak és kibocsájtja a környezetbe, amely spirituális hasznot húz ebből.

3.3 Mire érdemes odafigyelni a namaskar (namaste) közben

 • A szemeknek csukva kell lennie namaskar üdvözlés közben : Azzal, hogy csukva tartjuk a szemünket miközben namaskar üdvözlésben részesítjük Istent vagy egy személyt, megkönnyíti a folyamatot, hogy az magába “lásson” és lássa a bennünk lévő Istent, vagy a személyben lévő lélekre (Istenre) összpontosítson.
 • Ne tartson semmilyen tárgyat a kezében namaskar üdvözlés közben : Namaskar végzése közben, ha bármilyen tárgyat tart a kezében, álltalában az ujjai és ujjhegyei nem egyenesek. Ennek eredményeképpen a Szattva komponens áramlása korlátozva van az ujjhegyekbe való bejutásban. A namaskart végző személy felé kibocsátott Szattva komponens megütközik a tartott tárgyon, és visszapattan. Továbbá, ha a kézben lévő tárgy Raja vagy Tama domináns, és ha a homlokához vagy a mellkasához érintjük, miközben a namaskart végezzük, akkor a belőle származó Raja-Tama komponensek beléphetnek annak a testébe, aki a namaskárt végzi.

4. Összegezve

 • A Spiritual Science Research Foundation az összes üdvözlési forma közül, a namaskart (namaste) találta a legszattvikusabbnak, melynek használatát széles körűen ajánlja.
 • Annak ellenére, hogy nem kulturálisan elfogadott köszöntési forma, mentálisan, találkozáskor üdvözölhetjük a másik személyt namaskarral.
 • Ahhoz, hogy a namaskart (namastet) spirituális érzelemmel telítsük, fontos a rendszeres spirtuális gyakorlat végzése. A spirituális gyakorlatok végzésének köszönhető, hogy az ember képes spirituális érzelmeket létrehozni, és az élet spirituális céljával összhangban tud élni.