Mit értünk a finomrezgésű képek alatt?

Összefoglaló: A szubtilis (finomrezgésű) képek a Spirituális Kutatás fontos eszközei. Ugyanolyan helyet foglalnak el, mint a röntgenképek az orvostudományban. Autentikus bepillantást engednek a szubtilis világba azoknak, akik amúgy nem látnák azt. A Spiritual Science Research Foundation (SSRF) jónéhány Istenkeresője arra használja a hatodik érzék, vagy ESP (érzéken túli észlelés) képességét, hogy betekintést nyerve a szubtilis világba rögzíti azt az emberiség hasznára. Diagnosztikai eszközként veszi igénybe, hogy megértse az életünk különböző nehézségei mögötti spirituális okokat. Ezt az eszközt arra is alkalmazza, hogy megerősítést nyerjen a különböző spirituális gyógymódok hatásáról, melyeket az SSRF fejlesztett ki. Ebben a cikkben egy átfogó képet nyújtunk a szubtilis képekről.

 

1. Mik azok a szubtilis képek?

 

A Spiritual Science Research Foundation(SSRF) néhány Istenkeresője magasan fejlett hatodik érzékkel  rendelkezik. Az érzéken túli észlelés (ESP), szubtilis érzékelési képesség, médiumi képességek, tisztánlátás, előérzet, intuíció, mind-mind a hatodik érzék szinonimái. A hatodik érzékükkel képesek a szubtilis világba betekinteni és látni azt, amit az átlagos emberek nem képesek. A hatodik érzék fejlettségétől függően változó fokig és változó részletességgel képesek érzékelni a szubtilis világot. Az idő és a hely korlátait is képesek átlépni. Ez azt jelenti, hogy a szubtilis képek, amelyeket rajzolnak, olyan eseményeket is rögzíthetnek, melyek a múltban történtek meg; olyan helyen játszódhat, bárhol a világon, ahol ők sosem jártak; olyan emberekről szólhatnak, akiket nem ismertek, vagy annélkül, hogy tudtak volna róluk bármit is, valamilyen formában. A rajzokat és illusztrációkat, melyet ezek az Istenkeresők a szubtilis dimenzióban érzékeltek, szubtilis képeknek nevezzük. A szubtilis képek először nyers formában, ceruza-vázlatok alakjában kerülnek rögzítésre, mialatt az Istenkeresők a hatodik érzékükkel (ESP) a szubtilis világba tekintenek. Később a vázlatot átalakítják számítógépes grafikává, hogy publikálhassák őket.

2. Ki képes szubtilis képeket rajzolni?

Ezek a személyek szubtilis, vagy tisztánlátó művészekként ismertek. Általában egy személy 40%-os spirituális szinten vagy afölött, fejlett hatodik érzékkel – különösen a látás szubtilis érzékében – tudja érzékelni a szubtilis dimenziót. Ezek a személyek tulajdonképpen úgy képesek látni a szubtilis világot, ahogyan mi a fizikai világot. Ezek a személyek sokszor tehetséges művészek is és pontosan ezért képesek jól átadni azt, amit látnak.

A rajzok pontossága növekszik:

 • a növekvő spirituális szinttel,
 • a személy lelkesedésével,
 • egy spirituálisan fejlett személy áldásának köszönhetően,
 • amennyiben a szubtilis olvasat az egyén spirituális gyakorlataként van végrehajtva, azaz abból a szemszögből, hogy az emberiség hasznára nyújtson információt a szubtilis dimenzióról.

3. Az SSRF-nél publikált, szellemekről szóló szubtilis képekről

Az alábbi táblázat néhány részlettel szolgál a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) szubtilis képeiről, melyeket az SSRF honlapján publikáltunk. Két forgatókönyvet mutatunk be.

 • Az ideális forgatókönyv Ideális helyzetben, egy magasabb spirituális szinttel rendelkező Istenkereső rajzolná meg az alacsonyabb szintű szellemek képeit, mint például az Alvilágból (Bhūvalok) vagy a Pokol (Pātāl) első és második régiójából. Ebben az esetben a rajzok pontossága a legmagasabb lehet a jelenkorban, és ezzel együtt a szellemek által okozott distress minimális marad az Istenkereső számára. (A distress szó alatt azokat a fájdalmat, akadályozó tényezőket és problémákat értjük, melyek eredete spirituális.)
 • Tényleges forgatókönyv A jelenlegi forgatókönyv az, hogy az SSRF szubtilis látással rendelkező Istenkeresői magasabb szintű mágusok (māntrik) illusztrációit rajzolják a Pokol 5-7. régiójából. Ennek eredményeképpen magas és kellemetlen distress-szet élnek át.

Characteristics of subtle pictures of ghosts

 

Lábjegyzet: (a pirossal jelölt számokhoz)

 1. Már túl vagyunk az Univerzum 3 nagyobb korszakán és most éppen a negyedik korszakban élünk, ami a Viszály Korszakaként (Kaliyug) is ismert. Ebben a korszakban a legtöbb ember spirituális szintje 20%-os. A jelenkorban a szubtilis látás képességével rendelkezők aránylag alacsonyabb képességei miatt, legfeljebb 30%-os pontosságig képesek pozitív energiákat és Istenségeket ábrázolni. Ezen felül a kor embere számára, az alacsony spirituális szint miatt, nem származna semmiféle haszna az olyan szubtilis képekből, melynek az Igazság tartalma több, mint 30%. Például, ha egy Istenséget több mint 30%-os pontossággal rajzolnánk le, nem lennénk képesek tolerálni a képből vagy bálványból áradó energiát ill. Isteni Tudatosságot. A legtöbb üzletben található, Istenséget ábrázoló festmény átlagosan 1-2%-kát képes megörökíteni az Istenség valós energiájának/Isteni Tudatosságának. A pontosság alatt azt a szubtilis képességet értjük, mely képes az Istenség, vagy egy negatív lény minden apró részletét megörökíteni. Amikor így teszünk, akkor automatikusan rögzítjük az Isteni Tudatosságot az Istenség esetében, illetve a fekete energiát a szellemek esetében.

 2.  A negatív energiák képeinek pontosságát 8%-ra korlátoztuk, hogy leszűkítsük a szubtilis kép által kibocsájtott fekete energia okozta distress-t. Ez különösen a Pokol legmélyebb bugyraiból származó, erőteljes szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) rajzainál számottevő, hiszen lényegében a fekete energiájuk 8%-át rögzítjük a képben. A kép olyan sok negativitást árasztana, hogy a káros hatásai drasztikusak lennének az olvasóink számára. Egy 8%-os pontosságú szubtilis kép a valódi ismertetőjegyeit mutatja be a szellem durvább tulajdonságainak – úgy, hogy ha egy másik ember, aki szintén szubtilis látási képességgel érzékelné a szellemet, akkor pontosan felismerné, hogy az egyezik a képpel. A 8%-os pontosság alatt az értjük, hogy az annyira hasonlítana a szellemre, hogy rögzíti annak spirituális erejének 8%-át. A maradék 22% (az elérhető 30%-ból) akkor lenne lehetséges, ha minden színárnyalatot és minden részletet megjelenítenénk a szellemről. Fontos megjegyezni, hogy bár a 8% kevésnek tűnhet, ám mégis sok egy áltagembernek, akinek semmiféle képessége sincs, hogy a szubtilis világba tekintsen.

 3. A 100% egyenértékű volna a halállal.

 4. A Pokol első két régiójában tartózkodó szellemek szubtilisek. Ahogyan a Pokol első régiójától lefelé haladunk, egyre szubtilisebbek lesznek. Azok, amelyek az 5. és 7. régióban tartózkodnak, azok a legszubtilisebbek. Jóformán láthatatlanok még egy aránylag fejlett hatodik érzék számára is. Ezért nagyon nehéz kivenni formájukat és pontosan lerajzolni őket. Az SSRF fejlett hatodik érzékkel rendelkező keresői azért rajzolták le őket, mert jelenleg a hierarchiában magasabban levő szellemek (a Pokol 5. régiójától a 7.-ig) zaklatják az SSRF Istenkeresőit. Az erőteljesebb szellemek támadásainak fő oka, hogy akadályozzák az SSRF keresőinek a spirituális tudás utáni kutatást és annak terjesztését.

 

4. Védőszegély

Valószínűleg észrevette már, hogy védőszegélyt helyeztünk minden szubtilis kép köré, amely negatív energiát ábrázol, sőt, esetenként az egész cikk köré. A szegély összes oldala Isten egy speciális aspektusának Nevét tartalmazza. Ezt a Nevet magasan fejlett hatodik érzékkel állapítottuk meg. A védőkeret alkalmazásának oka, hogy ellensúlyozza az ártalmas szubtilis vibrációt, melyet ezek a negatív energiákról szóló képek vagy szövegek bocsájtnak ki. Ennek eredményeképpen olvasóink védettek ezektől a finomrezgésű, negatív vibrációktól.
 
Felhívnánk a figyelmét arra is, hogy a szegélyek színe is változik a szegélyben használt Istenség Nevének megfelelően. Ennek oka, hogy a spirituális kutatás által azt tapasztaltuk, hogy egy Istenség (Isten egy aspektusa) a spirituális dimenzióban egy bizonyos színnel képviseltetik. Ha ugyanezt a színt használjuk a szegélyben, akkor azzal növeljük a szegély azon tulajdonságát, hogy képessé válik az Istenség Védőenergiáját odavonzani. 
 
Kérjük, végezzen szubtilis kísérleteket ezeken a védőszegélyeken.

5. Mi határozza meg az Igazság százalékát a szubtilis képekben?

Az Igazság százaléka, és így a szubtilis képek általános olvasata növekszik, amikor minden kapcsolódó részletet élethűen (autentikusan) írunk le. Például, pusztán elhallgatni a személy valódi nevét, akinek a szubtilis képét rajzoljuk, csökkenti az Igazság tartalmát.

Egy teljes lebontás következik, mely bemutatja az összes különböző tényezőt, mely befolyásolhatja a tisztánlátó művész illusztrációjának pontosságát.

Reasons behind incorrect subtle drawings

 

Amint a fenti táblázatból láthatja, sok olyan tényező létezik, melyek a szubtilis dimenzióról készített pontos képek rajzolásának útjába állhatnak.

Gyakran találkozunk tisztánlátó művészekkel, akik vezető-lelkeket vagy angyalokat rajzolnak az emberek számára. Ezek a rajzok majdnem minden esetben a szellemek (démonok, ördögök, negatív energiák, stb.) által nyújtott hamis képek. Mivel a művészek maguk sem fejlettek spirituálisan és magasan fejlett spirituális vezetőjük sincs, ezért gyakran félrevezeti őket egy magasabb spirituális erővel rendelkező szellem. A gyanútlan személy elhiszi az ámítást, hogy egy angyal képével rendelkezik, de valójában csak a pokol egyik régiójából származó szellem képét tartja a kezében. A hazavitt kép a szellem csatornája lesz, hogy fekete energiát árasszon.

6. Hogyan ellenőrizzük a szubtilis képeket?

Az SSRF Istenkeresői a következő technikákat alkalmazták, hogy igazolják képességüket.

 • Különböző kísérleteket végeztek a Istenkeresők hatodik érzékével (ESP), hogy visszaigazoljanak dolgokat, melyeket le lehetett ellenőrizni. Például:

  • Megállapítsanak egy oldalszámot anélkül, hogy odanéznének: ez egy könyvből véletlenszerűen kiválasztott oldal.
  • Megállapítsanak egy pakli kártyából véletlenszerűen kiválasztott lapot.
  • Leírni egy ismeretlen személy házának részleteit.
  • Egy elhamvasztott ember életének elmesélése, pusztán a temetési hamvaira való tekintés alapján.

Az ellenőrzés során a kb. 300 ilyen kérdésből 90% pontos. Mivel az ellenőrizhető válaszok helyesek voltak, elkezdtük elhinni a nem-igazolható válaszokat is.

 • Különböző témákban, egymástól függetlenül több, hatodik érzékkel rendelkező Istenkereső befogadott tudása egyezőnek bizonyult. Például annak részletei, hogy „Pontosan mi történik a szubtilis dimenzióban, mikor egy megszállott személyt spirituális gyógyító módszerekkel kezelnek” – sok Istenkereső jegyzete egyezőséget mutatott.

 • Emellett Őszentsége Dr. Athavale magasan fejlett hatodik érzékével (ESP) felülvizsgálta az összes felfedezést és visszaigazolta azok Igazság tartalmát.

7. Az SSRF Istenkeresők szubtilis képeinek néhány kiemelkedő jellegzetessége

A legtöbb szubtilis látással rendelkező tisztánlátó művész az ábrákat fekete-fehéren látja. A legtöbb esetben a szubtilis dimenziónak csak a legdurvább részét képesek érzékelni, például, hogy egy szellem az alvilágból, hogyan néz ki. A szubtilis vagy tisztánlátási képesség, hogy a Pokol mélyebb régióiból származó szellemeket is látni tudják – melyek jóval szubtilisebbek – korlátaikon túl esik. Az SSRF Istenkeresői meg lettek áldva a képességgel, hogy a szubtilis dimenziót aprólékos részletességgel és színesen érzékeljék. Az SSRF Istenkeresői szintén képesek a mélyebb dimenziók észlelésére is, mint a szellemek régiója, sőt, tudatában vannak, hogy egy szellem mit csinál abban a pillanatban, hogy miért csinálja, kinek a parancsára cselekszik, és mi a mechanizmus amögött, amit csinál, stb.

 • Az SSRF Istenkeresőinek egyike, Anuradha Wadekar leírta egy számára ismeretlen személy szimptómáit. Amikor a személyt kikérdezték, a szimptómák 80%-ban megegyeztek. Egy pszichoterapeutának több órába tellett volna a történet felvétele, hogy kiássa a tényeket, melyeket Anuradha megtudott pusztán a hatodik érzékének segítségével.

 • Egy másik SSRF Istenkereső, Yoya Vallee a szubtilis képeket részletekben szokta megkapni, ti. először a szemeket, aztán az ajkat, stb. és végül, amikor összeszedte az információkat, összeállítja a teljes képet.

A szubtilis dimenzióban semmi sem az, aminek látszik. Például, ha egy tisztánlátó művész azt gondolja, hogy egy vezető szellemet lát, az meglehet, hogy egy szellem, aki egy hamis képet nyújt a számára. A szubtilis dimenzióban egy szellemet mindig egy magasabb szinten lévő szellem irányít. Elég gyakori a többszintű irányítás és a hatalmi játszmák. Ahhoz, hogy sikeresen megtaláljuk a mágust (māntrik) a Pokol 7. régiójában – aki az alacsonyabb szintű szellem cselekedeteiért felelős –, ahhoz a legmagasabb hatodik érzékre (ESP) volna szükségünk.

Kérjük, tekintse meg cikkünket „A paranormális tevékenységek megtapasztalásának szintjei a hatodik érzék által”.