3.4.5 A spirituális gyakorlat végzése összhangban a korral, amelyben élünk

Az életben mindennek megvan az ideje, amikor meg kell történnie. Ha az adott dolog rossz időben valósul meg, a kívánt hatás elmarad. Például, ha a magot a száraz időszakban vetjük el az esős helyett, nem fog gyökeret engedni, legyen a föld bármilyen termékeny. Ugyanígy, a meghatározott időszakoknak meghatározott spirituális gyakorlatok felelnek meg.

Eras

Satyayuga: Ez egy nagyon tiszta időszak volt, amikor az emberek átlagos spirituális szintje 70%-on állt (ez a százalék egy szent szintjének felel meg). Ezek az emberek spirituálisan annyira tiszták voltak, hogy a Tudás Útja felelt meg nekik a legjobban, mert spontán megértették a szentírások átvitt értelemben vett jelentését.

Trētāyuga: Ebben az időszakban az emberek spirituális szintje 55 %-ra csökkent, amellyel elvesztették a jogot, hogy a Tudás Útját kövessék. Azonban spirituálisan továbbra is képesek voltak arra, hogy kibírják a vezeklést (például egyhuzamban 12 órán át egy lábon állni) és a meditációt (méghozzá annak egy olyan fajtáját, amely a keresőtől azt várta el, hogy olyan hosszan meditáljon, amíg hangyaboly nem keletkezik rajta).

Dwāpāryuga: További esés következett be spirituális szinten, míg az emberek elvesztették azt a jogukat is, hogy a szigorúbb vezeklés és a meditáció felé forduljanak. Ezért Isten akarata által került sor arra, hogy az emberek rituális Istenszolgálattal fejlődhettek spirituálisan. Ezt alkalmazták mint spirituális gyakorlatot. Ezek a rituálék és áldozati tüzek (yadnyas) sok időt és erőfeszítést igényeltek, mert a megfelelő összetevők beszerzése hosszabb ideig tartott. Emellett, a rituálék számos nagy lépésből álltak, amelyeket a legkisebb részletekig nyomon kellett követni, de az emberek elég vallásosak voltak ahhoz, hogy mindebbe időt, erőt és pénzt fektessenek.

Kaliyuga: Ezt a “szenvedés időszakaként” emlegetik a mostani időkben. Az emberek spirituális szintje 20%-ra csökkent. A kapacitásunk a fent említett bármely spirituális gyakorlat végzésére jelentősen csökkent. Figyelembe véve a felgyorsult világot és a spirituális szint szennyezettségét, Isten mégis lehetővé tette nekünk azt, hogy spirituálisan fejlődhessünk. Az egyetlen spirituális gyakorlat, amit ő szeretne, hogy ismételgessük az ő nevét.