aura, finomrezgésű test, ember spirituális felépítése, lélek,

1. Bevezető

Ebben a cikkben az emberi test felépítésével foglalkozunk, különös tekintettel a különböző finomrezgésű testekre nézve. A modern tudomány elért egy bizonyos szintet, hogy mélyre ásva megértse a fizikai test működését. Sajnos az emberi lét többi aspektusát továbbra is csak alig veszi figyelembe. Így például a pszihé és az intellektus hatását is szinte kizárólag a fizikai testhez viszonyítva vizsgálják. Ezzel szemben a Spirituális tudomány az embert egész valójában, minden részletében kutatta ki.

 

2. Miből áll az ember a Spirituális Tudomány szerint?

Egy élő személy a következő testekből áll:

 1. Fizikai test

 2. Vitális energiatest (prāṇa-dēha)

 3. Mentális test vagy érzelmi-értelmi burok (mano-dēha)

 4. Intellektuális burok vagy kauzál test (kāraṇ-dēha)

 5. Szubtilis (finomrezgésű) egó vagy szuprakauzál test (mahākāran-dēha)

 6. Lélek, vagyis a mindannyiunkban lakozó Istenprincípium (ātmā)

 

Subtle body, Vital Body, and Physical Body

A következőkben részletesebben kifejtjük, hogy mit is jelentenek az egyes testek borításai.

 

3. A fizikai test

A mai modern tudomány ezt a testet ismeri a leginkább. Csontok, izmok, szövetek, vér, szervek, érzékszervek, stb. alkotják.

4. A vitális energiatest

Ezt a testet Praandeha-nak is nevezik. Szabályozza és szükséges energiával látja el a fizikai és a mentális test funkcióit. Alapvetően öt fajtája létezik a vitális energiának, másnéven Praana-nak:

 • Praana: a belégzés energiája.

 • Udaana: a kilégzés és a beszéd energiája.

 • Samaana: a gyomor és a belek aktiválási energiája.

 • Vyaana: az akaratlagos és a nem-tudatos mozdulatokért felelős energia.

 • Apaana: energia, ami a kiválasztáshoz, vizelethez, ejakulációhoz, szüléshez, stb. szükséges.

A halál beálltával a vitális energia visszajut az Univerzumba, miközben ezzel egyidejüleg támogatja rezgésével a szubtilis testet, hogy az a másvilágon megkezdhesse útját.

 

5. A mentális test, másképpen értelmi-érzelmi burok

A mentális test (Manodeha) érzelmeink, érzéseink és kívánságaink raktára. Számlálhatatlan benyomást, lenyomatot tartalmaz mind a mostani, mind előző életeinkből. Három részből áll:

 • Tudat: A gondolatok, érzések azon részei, melyeknek tudatában vagyunk.

 • Tudatalatti: Az összes benyomást tartalmazza, ami Sorsunk (Prarabdha) beteljesítéséhez szükséges. Néha a tudat felszínére kerülnek gondolatok és így a tudattalan tudatos lesz. Gyakran ezek egy külső ingerre való reakcióként jelennek meg, de olykor előfordulnak kiváltó ok nélkül is. Például amikor a nap folyamán önkényesen, nem összefüggő gondolatok bukkanak elő, mondjuk egy gyermekkori eseményről.

 • Tudattalan: Erről a részünkről nem tudunk semmit. Benyomásokat, lenyomatokat hordoz, ami az összes felhalmozott Adok-Kapok számlánkat (Karma) tartalmazza.

A tudatalattit és a tudattalant egybevéve Chitta–nak nevezzük.

Néha a mentál test egy bizonyos részére utalunk, amely a vágyak színtere, amit Vaasanaadeha–nak nevezünk. Itt kerülnek elmentésre a vágyaink lenyomatai.

Kérjük, olvassa el a "Miért tesszük azokat a dolgokat, amit teszünk?" című írásunkat vagy tekintse meg azonos című online-szemináriumunkat, hogy jobban megértse az értelmünk felépítését.

A fizikai szerv, ami a mentális testhez kapcsolódik, az az agy.

 

6. Intellektus

A kauzális test (Kaaranadeha) vagy másnéven intellektuális burok feladata, hogy döntések, gondolkodásmenetek folyamatát lehetővé tegye. A fizikai szerv, amit az intellektuális burokhoz társítanak, az az agy.
 

 

7. Szubtilis (finomrezgésű) egó

A szubtilis egó vagy szuperkauzális test (Mahaakaaranadeha) a tudatlanság utolsó bástyája, amely azt az érzést táplálja, hogy létünk Istentől különálló.

8. A Lélek

A Lélek (Aatma), mint a bennünk élő Istenprincipium, az igazi, valós természetünk. A szubtilis testünket majdnem teljesen eltölti. Ez a fő alkotóelemünk. Része egy magasabb Istenprincípiumnak és ennek minőségeivel rendelkezik, úgy mint: Abszolút Igazság (Sat), Abszolút Tudatosság (Chit) és Üdvösség (Aanand). Az élet hullámhegyei és –völgyeitől érintetlen marad a Lélek, hiszen örökös állapota az Üdvösség. A Maya (vagy a Nagy Illúzió) állandó ingadozását a fent és a lent között egy megfigyelő álláspontjából szemléli. A Lélek létezése kívül esik a három finomrezgésű alapelem természetén, ellentétben az összes többi alkotóelemünkkel (fizikai test, mentális test, stb.), melyek részei az alapelemeknek.

 

9. A szubtilis test

A szubtilis test létünk, illetve tudatunk azon része, mely halálunkkor a fizikai testünkről leválik. Közösen alkotja: a mentális test, a kauzális test vagy intellektus, a szuprakauzális test vagy az egó és a Lélek. Halálunkkor csak fizikai testünket hagyjuk hátra. A vitális energia pedig visszaszáll az Univerzumba.

A következőkben a szubtilis test pár más feladatát mutatjuk be:

 • Finomrezgéső érzékszervek: A finomrezgésű érzékszervek alatt öt érzékszervünk szubtilis aspektusát értjük, melyek segítségével a finomrezgésű dimenziót érzékelhetjük. Például jázmin illatot érzünk ott, ahol ennek semmilyen fizikai nyoma sincs. A teremben jelenlévőkből ezt az illatot érezheti csak egy ember is. Kérjük, olvasson erről bővebben a „Mi a hatodik érzék?” – című cikkünkben.

 • Finomrezgésű mozgásszervek: A finomrezgésű mozgásszerv alatt fizikai mozgásszervek (mint a kar, nyelv, stb.) szubtilis aspektusát értjük. Minden aktivitás és mozdulat először szubtilisen keletkezik s csak ez után jelenik meg fizikai síkon és mozgatja meg tagjainkat.

 

10. Tudatlanság és tudatalatti

Létezésünk minden eleme – a Lélek kivételével – a Nagy Illúzió, azaz a Maya része. Ezt a tudatlanságot nevezik Avidyaa-nak, ami szó szerint a „Tudás távollétét” jelenti. A tudatlanság, azaz Avidyaa abból a tényből ered, hogy magunkat a testünkkel, érzelmeinkkel és értelmünkkel azonosítjuk és így az igazi természetünket, Lelkünket, azaz a bennük lakozó Istenprincípiumot figyelmen kívül hagyjuk.

Nature of God, Maya and Humans

 

A tudatlanság az oka minden szomorúságnak, szenvedésnek és boldogtalanságnak. Az emberek a pénzhez, házukhoz, családtagokhoz, városhoz és sok egyéb dologhoz kötődnek. Minél erősebb ez az érzés, annál valószínűbb, hogy valami veszteség éri az egyént. Még egy példás szociálmunkás vagy egy Szent is függhet a társadalomtól vagy annak a rendszerétől. A legerősebb kötődést mégis mindannyiunknak a saját testünk és szellemünk jelenti. A legkisebb kellemetlenség vagy betegség már kedvetlenné tehet minket. Ezért életutunk során lépésről-lépésre fel kell oldanunk ezt az önazonosulást és megtanulni a fájdalmat, illetve a betegségeket elfogadni, elviselni. Ezt csak abból a belső meggyőződésből és megértésből tehetjük, miszerint minden boldogság vagy fájdalom, amin keresztül kell mennünk, az a Sorsunk (Karmánk) része. Csakis a Lelkünkkel való azonosulás adhatja meg a lehetőséget az örökkévaló Üdvösség megtapasztalására.

A Lélek és a tudatlanság képezi együttesen a megtestesült lelket (Jiva). Egy élő személy tudatlansága összesen húsz elemből áll: a fizikai testből, az öt finomrezgésű érzékszervből, az öt szubtilis mozgásszervből, az öt vitális energiatestből, a tudatból, a Chitta-ból, a kauzál testből és az egóból. Mivel a szubtilis test összetevői folyamatosan aktívak, ezért a megtestesült lélek figyelme is főleg erre irányul. A Jiva tehát ezekre a tevékenységekre összpontosít a Lélek helyett, ami ahoz vezet, hogy mégjobban eltávolítja az illőt a Spirituális tudástól és a tudatlanságba taszítja.