CRO-discomfort-chanting

Kada počinjemo pojanje bilo Božjeg Imena prema religiji rođenja, bilo preporučeno pojanje, ponekad osjećamo fizičku ili mentalnu nelagodu. Fizička nelagodnost se pojavljuje u različitim oblicima koji uključuju glavobolju ili osjećaj gađenja ili osjećaj “zbrkanosti u glavi”. Mentalna nelagodnost pojavljuje se kao razdražljivost ili uznemirenost.

Ako osjećamo nelagodnost, nema potrebe za uzbunom, jer za to postoji jednostavno objašnjenje.

Kada pojamo mi dobijamo pristup Božanskoj energiji Imena koje pojamo. Ovo povećava Sattva komponente (tj. duhovnu čistoću) u nama. Kod većine ljudi ipak prevladava Raja-Tama. Ova Raja-Tama se sudara sa Sattva komponentama i stvara nelagodnost. Uz to, ako postoji negativna energija ili duhovi koji nas muče, oni počinju osjećati nelagodu s povećanjem pozitivnosti. To je zato što su duhovi pretežno sačinjeni od suptilne osnove Raja-Tama komponente i ne mogu podnijeti suptilnu osnovu Sattva komponente. Postoji suptilna, nedokučiva borba između pozitivnih vibracija pojanja i negativnih vibracija duhova. Ovaj suptilni sukob se očituje nekim oblikom fizičke nelagodnosti.

Ako je nelagodnost poput glavobolje jaka, najbolje je prestati s pojanjem i ponovno početi kada glavobolja popusti.

Ova nelagodnost može trajati nekoliko tjedana dok se tijelo ne prilagodi novoj razini čistoće proizašle iz Božjeg Imena koje pojamo. Zato bi trebalo ustrajati u pojanju, jer ove nelagodnosti obično ne traju dugo.