Kundalini energija i čakre

1. Što su suptilni energetski sustavi u tijelu?

Univerzum se održava Božjom sveprisutnošću. Prema Putu Kundalinija, Božanska energija korištena u pokretanju (npr. stvaranju, održavanju i uništenju) Univerzuma je Chaitanya (Čaitanija / Božanska svjesnost). Chaitanya je, kada su ljudi u pitanju, poznata kao chetana (četana) i to je onaj dio Božanske energije koji je potreban za funkcioniranje ljudskoga bića.

Postoje dvije vrste chetane i ovisno o njenom stanju aktivnosti, koriste se dva različita naziva.

 • Aktivna chetana – također poznata kao Praṇa-shakti (Pran-šakti) ili vitalna energija. Vitalna energija ili Praṇa-shakti održava i daje energiju fizičkom tijelu (sthuladeha), umu (manodeha), intelektu (mahakaraṇdaha) i suptilnome tijelu (mahakaraṇdeha). Ona protječe suptilnim kanalima znanim kao naḍiji. Nadiji se protežu cijelim tijelom i prenose energiju stanicama, živcima, arterijama, limfi itd. Pročitati članak – Od čega se sastoje ljudska bića?
 • Neaktivna chetana – poznata kao Kunḍalini (duhovna energija). Ovaj Kundalini leži uspavana u osobi sve dok se ne aktivira niže opisanim načinima.

Sljedeći dijagram pokazuje raspodjelu ukupne suptilne energije na vitalnu energiju i na Kundalini.

 2. Za što se koristi Kundalini energija?

Kundalini ili neaktivna chetana se prije svega koristi za duhovni rast. Ona se ne koristi, niti ima učešća u svakodnevnim tjelesnim funkcijama.

3. Kako se aktivira Kundalini energija?

Kundalini energija se aktivira duhovnom praksom ili duhovnim prijenosom energije.

3.1 Aktiviranje Kundalinija duhovnom praksom

Ovo uključuje prakse koje spadaju u opće duhovne puteve ka Bogu poput: Put Akcije (Karmayoga), Put Bogoljublja (Bhaktiyoga), Put Podvižništva (Haṭayoga) i Put milosti Gurua (Gurukrupāyoga). Praksa na Putu Hatayoge uključuje celibat, praṇayam (pranajam / vježbe disanja) i vježbe yoge i druge duhovne vježbe.

Neki ljudi pokušavaju aktivirati Kundalini naporima na Putu Podvižništva (Hatayoga). Međutim, to može dovesti do štetnih učinaka, a nekad čak i do mentalnih poremećaja.

3.2 Prijenos energije

Shaktipatyoga ili Shaktipat (Šaktipat) se odnosi na darovanje duhovne energije jedne osobe drugoj, primjerice najčešće Guru-a / duhovno razvijene osobe Njegovom učeniku. Shaktipat može biti prenijet Svetim riječima ili mantrom ili pogledom, mišlju ili dodirom – ovo posljednje obično dodirom Adnya-chakra (Adnija čakra) ili chakre između obrva primatelja. To se smatra postupkom milosti Gurua zaslužnome učeniku. Ovaj prijenos po sebi inicira buđenje Kundalinija.

Nakon što je probuđen, brzina kojom se Kundalini energija uzdiže ovisi o redovitom i povećanom trudu učenika u duhovnoj praksi.

3.3 Preporučen način buđenja i kanaliziranja Kundalinija

Neovisno o duhovnom putu, kada se događa duhovni rast i Kundalini raste. SSRF preporuča redovitu duhovnu praksu na bazi šest osnovnih principa duhovne prakse radi prirodne aktivacije Kundalinija. Na taj način nemanifestirani Guru Princip ili Božji Princip Učenja aktivira Kundalini. Nakon što je aktivirana Guruovom milošću, ona dalje automatski putuje prema gore i duhovno mijenja tragatelja.

S druge strane, ukoliko je energija prenesena tragatelju putem shaktipata, tj. kada je neko iznenada dobio pristup većoj količini duhovne energije – što je vrlo primamljivo iskustvo i može izazvati gotovo ovisnost – samo stalnim povećanjem duhovne prakse, u kvaliteti i kvantiteti, osigurava se neprekidna milost Guru Principa koji vodi Kundalini pravim putem i pojačava vjeru tragatelja.

Da bismo ovo bolje razumjeli, poslužit ćemo se analogijom.

 • Ulagati trud u redovitu duhovnu praksu je poput teškog rada nakon kojeg stječemo bogatstvo.
 • Buđenje Kundalinija direktnim prijenosom energije je poput rođenog bilijunaša kojem je otac osiguravao novac.

Za razliku od toga, zaraditi bogatstvo (duhovno bogatstvo) vlastitim trudom uvijek je stabilnija i sigurnija opcija za budući razvoj.

3.4 Ključni aspekti Kundalinija

Baš kao što je srce centralni organ krvožilnog sustava, a mozak živčanog sustava, slično i suptilni energetski sustav ima različite centre (chakre / čakre), kanale i prolaze.

Postoji 72.000 energetskih kanala (nadija). Od tih kanala, tri osnovna kanala su:

 • Sushumnanadi (Sušumnanadi), središnji kanal koji se proteže od središta kralježnice do vrha glave,
 • Pingala ili Suryanadi (Sunčev kanal), kanal koji protječe desno od Sushumnanadi  i
 • Ida ili Chandranadi (Mjesečev kanal), kanal koji protječe lijevo od Sushumnanadi nadija.

Vitalna energija se prenosi tijelom kroz Sunčev kanal i Mjesečev kanal te ostale manje nadije. Vitalna energija teče naizmjenično između Sunčevog kanala i Mjesečevog kanala.

Kundalini je duhovna energija i ona u osnovi leži uspavana, savijena u korijenu Sushumnanadi kod prosječne osobe. Duhovnom praksom ona počinje rasti od središta kralježnice kroz Sushumnanadi točno do vrha glave. Dok se to događa, Kundalini energija aktivira sve čakre na tom putu.

Kako Kundalini prolazi chakre duž Sushumnanadi-ja, mora probiti tanku suptinu pregradu koja postoji na svakoj chakri kako bi nastavila svoj put prema gore. Kako ona nastavlja gurati kroz taj zid, ponekad se dogodi povećanje količine suptilne energije iz Sushumnanadi-ja u tu chakru. Nemajući kuda, ona ponekad istječe kroz okolne suptilne kanale i pretvara se u Pranshakti ili vitalnu energiju. U tom vremenskom razdoblju, osoba može osjetiti pojačanu aktivnost u predjelu vezanom za tu chakru. Primjerice, pojačana vitalna energija u predjelu sakralne chakre (Swadhishthan-chakra) može izazvati povećanje seksualnog nagona.

Kao što smo ranije spomenuli, Kundalini energija raste obavljanjem duhovne prakse na bilo kojem duhovnom putu. Međutim, kakve će reakcije biti ovisi o duhovnom putu.

Primjeri kada Kundalini energija prolazi srčanu chakru (Anahat-chakra):

 • Prema Putu Bogoljublja, tragatelj je dostigao stanje manifestiranog bhava što je stanje manifestirane duhovne emocije (bhav / bav).
 • Međutim, prema Putu Znanja, tragatelj tada počinje osjećati Božansku svjesnost.

Prema članku iz 1985. Davida T. Eastmana u Yoga Journal, neki od najčešćih pokazatelja i simptoma probuđenog Kundalinija  uključuju:

 • Nehotični trzaji, drhtanje i treskavicu
 • Intenzivna toplina, posebice uz doživljaj energije koja prolazi kroz chakre
 • Spontane pranayame, asane, mudre i bandhe
 • Povremene vizije i zvuci povezane sa određenom chakrom
 • Intenzivan osjećaj zadovoljstva
 • Emocionalno čišćenje u kojem određena emocija postaje dominantna u kratkom vremenskom periodu

Pogledati: Kundalini, Wikipedia.org, Sep 2010. Ovi su učinci češće primjećeni u u Shaktipat-u kao vidu buđenja Kundalinija. Tragatelji koji su ozbiljni po pitanju duhovnog rasta trebaju biti svjesni da su ova iskustva, iako djeluju vrlo opipljivo i privlačno, samo uvodni pokazatelji i iskustva izazvana iznenadnim prijenosom duhovne energije i ni u kom slučaju ne predstavljaju kraj same duhovne prakse ili ispunjenje smisla života.