Što su čakre?

Čakre su centri duhovne energije koji su usklađeni sa središnjim kanalom (Sushumna-nadi / Šušuma nadi) Kundalini sustava. Postoji sedam glavnih Kundalini čakri koje su raspoređene kroz središnji kanal i prenose suptilnu energiju kroz funkcije tjelesnih organa, um i intelekt. Međutim, prvenstveno su povezane sa suptilnim tijelom osobe. Nazivi čakri odozgo prema dolje:

 

Broj

Sanskritski nazivi Kundalini chakri

Zapadnjački nazivi   Kundalini čakri

1

Sahasrar-chakra

Krunska čakra

2

Adnya-chakra

Čeona čakra

3

Vishuddha-chakra

Grlena čakra

4

Anahat-chakra

Srčana čakra

5

Manipur-chakra

Pupčana ili čakra solarnog pleksusa

6

Swadhishthan-chakra

Sakralna čakra

7

Muladhar-chakra

Temeljna ili Korijenska čakra

Slijedi grafički prikaz položaja pojedinih čakri.

CRO_Chakras_modified

Brahmarandhra je suptilni otvor (kanal) iznad Sahasrar čakre kroz koji se prima Božanska energija. Kada Kundalini energija prolazi kroz Brahmarandhru to govori da je osoba dostigla vrhunac duhovnog razvoja, odnosno spoj sa Bogom. Brahmarandhra je ujedno i otvor kroz koji duhovno razvijeniji ljudi napuštaju tijelo u trenutku smrti.